Journal of Manufacturing Technology Management, 1741-038X

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2020
  2. Journal of Manufacturing Technology Management (Tidskrift)

    Johansson, G. (gästredaktör)
    2020 dec 10

    Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.