Journal of Microbiological Methods, 1872-8359

Tidskrift

Journal of Microbiological Methods

Journal of microbiological methods, Journal of microbiological methods.

Titlar
  • Journal of Microbiological Methods
ISSN
  • 1872-8359
  • 0167-7012
Ytterligare sökbara ISSN (elektroniska)1872-8359
FörlagElsevier

Tidskrift