Journal of Psychiatry and Neuroscience, 1180-4882

Tidskrift

Journal of Psychiatry and Neuroscience

Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, Journal of psychiatry & neuroscience : JPN.

Titlar
  • Journal of Psychiatry and Neuroscience
  • Journal of Psychiatry & Neuroscience
  • Psychiatric Journal of the University of Ottawa
ISSN
  • 1180-4882
  • 0702-8466
Ytterligare sökbara ISSN (elektroniska)1488-2434
FörlagCma-Canadian Medical Assoc

Tidskrift