Journal of Public Economics, 0047-2727

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2018
  2. Journal of Public Economics (Tidskrift)

    Majlesi, K. (peer reviewer)
    2018

    Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.