Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 0890-8567

Tidskrift

Journal of the American Academy of Child Psychiatry

Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Titlar
  • Journal of the American Academy of Child Psychiatry
  • Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
ISSN
  • 0890-8567
  • 1527-5418
  • 0002-7138
Ytterligare sökbara ISSN (elektroniska)1527-5418
FörlagLippincott Williams and Wilkins

Tidskrift