Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 1751-6161

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2015
  2. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials (Tidskrift)

    Grassi, L. (peer reviewer)
    2015 mar 9

    Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.