Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, 1100-7761

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Ytterligare om fullbordande av fastighetsköp

  Adlercreutz, A., 2001, I : Juridisk Tidskrift. 2001-02, 2, s. 451-455

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. Sexualbrott – kriminaliserad sexualitet eller sexualiserad kriminalitet?

  Ulrika Andersson & Linnea Wegerstad, 2016 sep 1, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016-17, 1, s. 3-18 15 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Det kriminaliserade området för sexuellt ofredande - kroppslig och abstrakt integritet

  Ulrika Andersson & Linnea Wegerstad, 2018 mar 9, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2017/18, 3, s. 652-661 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Högsta domstolen och den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen

  Niklas Arvidsson, 2011, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2011-12, 1, s. 50-64

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Avtals efterverkan vid utträden ur varaktiga flerpartsavtal

  Niklas Arvidsson, 2016, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016/17, 1, s. 19-42 24 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Stämmobeslut med formella fel

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2019 dec 5, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 2, s. 291-305 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Fastställelse av Skatterättsnämndens förhandsbesked - en lyckad nyskapelse?

  Bergström, S., 2001, I : Juridisk Tidskrift. s. 88-90

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Behandling av miljöskador i EG:s Rom II-förordning

  Michael Bogdan, 2008, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 575-584

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Något om lagvalsregler vid pantsättning av dokumentlösa finansiella instrument

  Michael Bogdan & Afrell, L., 2001, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 517-528

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Om Bryssel/Luganoreglernas tillämpning i marknadsrättsliga mål

  Michael Bogdan, 2002, I : Juridisk Tidskrift. s. 410-416

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Användning av allmänt förmögenhetsforum med avseende på papperslösa aktier i svenska aktiebolag

  Michael Bogdan, 2005, I : Juridisk Tidskrift. s. 674-679

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Efternamns fria rörlighet inom EU

  Michael Bogdan, 2009, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2008-09, s. 647-653

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Registrerat partnerskap inför EG-domstolen

  Michael Bogdan, 2001, I : Juridisk Tidskrift. s. 97-103

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Gränsöverskridande marknadsföring via Internet

  Michael Bogdan, 2000, I : Juridisk Tidskrift. s. 621-625

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. EU:s omarbetade insolvensförordning

  Michael Bogdan, 2015, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 3-14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Högsta domstolen om islamisk brudpenning (mahr)

  Michael Bogdan, 2017, I : Juridisk Tidskrift. 2017/2018, 1, s. 128-136

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Domsrätt över personlighets­kränkningar på internet

  Michael Bogdan, 2018, I : Juridisk Tidskrift. 2017/2018, 3, s. 673-678

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Belastningsparadoxen - När kriminell belastning talar till den tilltalades fördel

  Christian Dahlman, 2014, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2013/14, 3, s. 561-577

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Produktsäkerhet och rättsekonomi

  Christian Dahlman, 2001, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 278-292

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Familjen - finns den?

  Reinhold Fahlbeck, 2005, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 3-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Derogation from labour law statutes under Swedish law

  Reinhold Fahlbeck, 2007, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 42-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Felparkeringsrätt - hellre fälla än fria?

  Boel Flodgren, 2019 sep 15, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 1, s. 3-24 21 s., 1.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Felparkeringsrätt - hellre fälla än fria? Del 2

  Boel Flodgren, 2019 dec 10, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019/20, 2, s. 18-34 16 s., 2.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Expertkunskap i rättegång - En rättssociologisk studie

  Eva Friis & Karsten Åström, 2018 dec 2, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2018-19, 2, s. 344-371 28 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Negativa förpliktelser och tredje män: särskilt om överträdelse av negative pledges i finansiella avtal

  Gorton, L. & Sjöman, E., 2002, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 504-521

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Remburs som betalning

  Gorton, L., 2003, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 28-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Anm. av Lastra, Rosa Maria: Legal foundations of international financial stability

  Gorton, L., 2006, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 458-464

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 28. On demand-garanti och fullmaktsfrågor

  Gorton, L., 2002, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 297-317

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Karl Riesenhuber (red.), European Legal Methodology, Intersentia 2017, 752 s.

  Jörgen Hettne, 2019, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2018-19, 3, s. 731-735 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 30. Begreppet ränteutgift i svensk inkomstskatterätt - en kritisk analys

  Axel Hilling, 2012, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. Årgång 24 2012-13 nr 2, s. 309-331

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Urfolk och folkrätt

  Ulf Johansson Dahre, 1991, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 797-807

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Att vara bekant med en knarkare - tankar kring ett prejudikat angående innehav av narkotika

  Sverker Jönsson, 2006, I : Juridisk Tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Hur uppfattas Lagrådets roll av Lagrådet självt?

  Rune Lavin, 2009, I : Juridisk Tidskrift. s. 200-203

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Anm. av van der Sluijs, Jessica: Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring

  Eva Lindell-Frantz, 2006, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 35. Anm. av Ryrstedt, Eva : Bodelning och bostad : ekonomisk självständighet eller gemenskap

  Eva Lindell-Frantz, 1999, I : Juridisk Tidskrift. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 36. Från handpant till underpant – om dansk tinglysning och (eventuell) svensk registerpant

  Patrik Lindskoug, 2016, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 558-575 16 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Verkan av processuella överenskommelser mellan kommersiella parter

  Lotta Maunsbach, 2016, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2015-16, 4, s. 798-823 26 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Avtalskrav på försäkring inte oskäligt

  Mulder, J., 2011, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2011-2012 nr 2, s. 370-386

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 3 Nästa