Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, 1100-7761

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1989
 2. Kvarstad och sabotagerisk

  Peter Westberg, 1989, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 347-355 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. 1990
 4. Civilprocessuella säkerhetsåtgärder: ett instrument för konfliktlösning?

  Peter Westberg, 1990, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 161-176 15 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Domstolens tolkning av åklagarens gärningsbeskrivning

  Peter Westberg, 1990, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 291-297 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Säkerhetsåtgärd och utmätning av dold äganderätt

  Peter Westberg, 1990, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 557-587 30 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. 1991
 8. Urfolk och folkrätt

  Ulf Johansson Dahre, 1991, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 797-807

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. 1992
 10. Köpoptioner som kompensationsform för verkställande direktörer i börsbolag.

  Per Samuelsson, 1992, I : Juridisk Tidskrift. s. 462-482

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Redovisning av fusion

  Smiciklas, M., 1992, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 487-510

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Yrkanden med motprestationsvillkor och tvistemålsprövningens yttre ram

  Peter Westberg, 1992, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 495-502 7 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. 1993
 14. Uppsåt i straffrätten - ur ett psykoanalytiskt perspektiv

  Smiciklas, M., 1993, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 261-276

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. 1994
 16. Alternativyrkande och rättskraft i civilprocessen

  Peter Westberg, 1994, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 813-824 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. 1995
 18. 1996
 19. Befogat intresse och behov av rättshjälp

  Peter Westberg, 1996, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 603-609 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Formell diskriminering av part i rättegång

  Peter Westberg, 1996, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 787-804

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. 1997
 22. Anm. av Isoz, Henning: Stiftelselagen : en kommentar

  Katarina Olsson, 1997, I : Juridisk Tidskrift. 4, s. 1203

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 23. 1998
 24. Advokatuppdrag och processuell undersökningsbörda

  Peter Westberg, 1998, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 398-430 32 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Anm. av Svernlöv, Carl: Aktiebolagets suppleanter

  Katarina Olsson, 1998, I : Juridisk Tidskrift. 2, s. 438-442

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 26. 1999
 27. Anm. av Ryrstedt, Eva : Bodelning och bostad : ekonomisk självständighet eller gemenskap

  Eva Lindell-Frantz, 1999, I : Juridisk Tidskrift. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 28. 2000
 29. Gemensam vårdnad inte alltid det bästa för barn

  Eva Ryrstedt, 2000, I : Juridisk Tidskrift. 2, s. 423-429

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Gränsöverskridande marknadsföring via Internet

  Michael Bogdan, 2000, I : Juridisk Tidskrift. s. 621-625

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. The old way, the new way or a third way? New Labours arbetsrättsreform i England

  Mia Rönnmar, 2000, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 556-572

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Tvister på de finansiella marknaderna

  Per Samuelsson & Pålsson, A-M., 2000, I : Juridisk Tidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. 2001
 34. Fastställelse av Skatterättsnämndens förhandsbesked - en lyckad nyskapelse?

  Bergström, S., 2001, I : Juridisk Tidskrift. s. 88-90

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Något om lagvalsregler vid pantsättning av dokumentlösa finansiella instrument

  Michael Bogdan & Afrell, L., 2001, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 517-528

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Produktsäkerhet och rättsekonomi

  Christian Dahlman, 2001, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 278-292

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Registrerat partnerskap inför EG-domstolen

  Michael Bogdan, 2001, I : Juridisk Tidskrift. s. 97-103

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Ytterligare om fullbordande av fastighetsköp

  Adlercreutz, A., 2001, I : Juridisk Tidskrift. 2001-02, 2, s. 451-455

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. 2002
 40. Familjerätt och socialrätt i samverkan

  Eva Ryrstedt, 2002, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 574-591

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Negativa förpliktelser och tredje män: särskilt om överträdelse av negative pledges i finansiella avtal

  Gorton, L. & Sjöman, E., 2002, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 504-521

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Om Bryssel/Luganoreglernas tillämpning i marknadsrättsliga mål

  Michael Bogdan, 2002, I : Juridisk Tidskrift. s. 410-416

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. On demand-garanti och fullmaktsfrågor

  Gorton, L., 2002, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 297-317

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Problemet med den särskilda firmatecknarens "haltande" befogenhet

  Torsten Sandström, 2002, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 97-115

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Uppsåtets tredje form - sannolikhet, eller ...?

  Träskman, P. O., 2002, I : Juridisk Tidskrift. s. 616-626

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. 2003
 47. Anm. av Herzfeld Olsson, Petra: Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet

  Birgitta Nyström, 2003, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 183-193

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 48. Anm. av Tuori, Kaarlo: Critical legal positivism

  Peczenik, A., 2003, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 221-224

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 49. Fair trial - inget för staten? : ett rättsfall om olagligt åtkommen bevisning och överskottsinformation

  Peter Westberg, 2003, I : Juridisk Tidskrift. s. 660-664

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Nya regler om marknadsmissbruk.

  Per Samuelsson, 2003, I : Juridisk Tidskrift. s. 256-268

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. Remburs som betalning

  Gorton, L., 2003, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 28-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 52. 2004
 53. Bidrag och särboende föräldrar

  Eva Ryrstedt, 2004, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 4, s. 814-831

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. Bråttom att få kvarstad - inte bara en fråga om brådska

  Peter Westberg, 2004, I : Juridisk Tidskrift. 4, s. 883-888

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 55. Familjerätt och stöd till barnfamiljer

  Eva Ryrstedt, 2004, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 598-634

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 56. Förbudet mot dubbelbestraffning och skillnaden mellan brottslig gärning och brott

  Träskman, P. O., 2004, I : Juridisk Tidskrift. s. 862-872

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 3 Nästa