Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, 1100-7761

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Advokatuppdrag och processuell undersökningsbörda

  Peter Westberg, 1998, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 398-430 32 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. Alternativyrkande och rättskraft i civilprocessen

  Peter Westberg, 1994, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 813-824 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Anmälan av Jari Burmeister: Verklig innebörd – en studie av inkomstskattepraxis (lic.avh.), Norstedts Juridik, 2012, 291 s.

  Mats Tjernberg, 2013, I : Juridisk Tidskrift. 2012/13, 3, s. 738-740

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 4. Anm. av Herzfeld Olsson, Petra: Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet

  Birgitta Nyström, 2003, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 183-193

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 5. Anm. av Isoz, Henning: Stiftelselagen : en kommentar

  Katarina Olsson, 1997, I : Juridisk Tidskrift. 4, s. 1203

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 6. Anm. av Lastra, Rosa Maria: Legal foundations of international financial stability

  Gorton, L., 2006, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 458-464

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 7. Anm. av Mikael Hansson: Kollektivavtalsrätten. En rättsvetenskapliga berättelse

  Mia Rönnmar, 2010, I : Juridisk Tidskrift. 2010-11, 2, s. 518-525

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 8. Anm. av Nordback, Kenneth: Interimistiska åtgärder i EG-rättsliga mål

  Peter Westberg, 2005, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 237-247

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 9. Anm. av Ryrstedt, Eva : Bodelning och bostad : ekonomisk självständighet eller gemenskap

  Eva Lindell-Frantz, 1999, I : Juridisk Tidskrift. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 10. Anm. av Svernlöv, Carl: Aktiebolagets suppleanter

  Katarina Olsson, 1998, I : Juridisk Tidskrift. 2, s. 438-442

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 11. Anm. av Svernlöv, Carl: Ansvarsfrihet : dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt

  Katarina Olsson, 2007, I : Juridisk Tidskrift. 1, s. 205-217

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 12. Anm. av Tuori, Kaarlo: Critical legal positivism

  Peczenik, A., 2003, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 221-224

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 13. Anm. av van der Sluijs, Jessica: Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring

  Eva Lindell-Frantz, 2006, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 14. Användning av allmänt förmögenhetsforum med avseende på papperslösa aktier i svenska aktiebolag

  Michael Bogdan, 2005, I : Juridisk Tidskrift. s. 674-679

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet: om kvalitativ flexibilitet i arbetslivet

  Mia Rönnmar, 2005, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 45-64

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Att vara bekant med en knarkare - tankar kring ett prejudikat angående innehav av narkotika

  Sverker Jönsson, 2006, I : Juridisk Tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Avtals efterverkan vid utträden ur varaktiga flerpartsavtal

  Niklas Arvidsson, 2016, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016/17, 1, s. 19-42 24 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Avtalskrav på försäkring inte oskäligt

  Mulder, J., 2011, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2011-2012 nr 2, s. 370-386

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Barnets rätt att komma till tals i frågor om vårdnad, boende eller umgänge

  Eva Ryrstedt, 2005, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 303-348

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Befogat intresse och behov av rättshjälp

  Peter Westberg, 1996, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 603-609 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Begreppet ränteutgift i svensk inkomstskatterätt - en kritisk analys

  Axel Hilling, 2012, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. Årgång 24 2012-13 nr 2, s. 309-331

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Behandling av miljöskador i EG:s Rom II-förordning

  Michael Bogdan, 2008, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 575-584

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Belastningsparadoxen - När kriminell belastning talar till den tilltalades fördel

  Christian Dahlman, 2014, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2013/14, 3, s. 561-577

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Bidrag och särboende föräldrar

  Eva Ryrstedt, 2004, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 4, s. 814-831

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Bråttom att få kvarstad - inte bara en fråga om brådska

  Peter Westberg, 2004, I : Juridisk Tidskrift. 4, s. 883-888

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Civilprocessuella säkerhetsåtgärder: ett instrument för konfliktlösning?

  Peter Westberg, 1990, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 161-176 15 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Derogation from labour law statutes under Swedish law

  Reinhold Fahlbeck, 2007, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 42-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Det flexibla svenska anställningsskyddet

  Ann Numhauser-Henning & Mia Rönnmar, 2010, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 22 2010-11, Nr 2, s. 382-411

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Det kriminaliserade området för sexuellt ofredande - kroppslig och abstrakt integritet

  Ulrika Andersson & Linnea Wegerstad, 2018 mar 9, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2017/18, 3, s. 652-661 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Diskriminering vid arbetsbristuppsägningar

  Mia Rönnmar, 2006, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 18, 3, s. 630-645

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Dold samäganderätt – ett familjerättsligt institut i utveckling

  Eva Ryrstedt, 2016, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2015-16, 3, s. 602-626 25 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Domare i egen sak; om jäv mot domare och nämndemän i brottmål

  Peter Westberg, 2014, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 811-827

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Domsrätt över personlighets­kränkningar på internet

  Michael Bogdan, 2018, I : Juridisk Tidskrift. 2017/2018, 3, s. 673-678

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Domstolens tolkning av åklagarens gärningsbeskrivning

  Peter Westberg, 1990, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 291-297 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Edition och informationsjakt på expertutlåtanden

  Peter Westberg, 2011, I : Juridisk Tidskrift. 1, 1, s. 355-368

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Efternamns fria rörlighet inom EU

  Michael Bogdan, 2009, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2008-09, s. 647-653

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 3 Nästa