Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, 1100-7761

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Artikel i vetenskaplig tidskrift
 2. Felparkeringsrätt - hellre fälla än fria? Del 2

  Boel Flodgren, 2019 dec 10, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019/20, 2, s. 18-34 16 s., 2.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Stämmobeslut med formella fel

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2019 dec 5, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 2, s. 291-305 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Felparkeringsrätt - hellre fälla än fria?

  Boel Flodgren, 2019 sep 15, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 1, s. 3-24 21 s., 1.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Expertkunskap i rättegång - En rättssociologisk studie

  Eva Friis & Karsten Åström, 2018 dec 2, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2018-19, 2, s. 344-371 28 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Det kriminaliserade området för sexuellt ofredande - kroppslig och abstrakt integritet

  Ulrika Andersson & Linnea Wegerstad, 2018 mar 9, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2017/18, 3, s. 652-661 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Domsrätt över personlighets­kränkningar på internet

  Michael Bogdan, 2018, I : Juridisk Tidskrift. 2017/2018, 3, s. 673-678

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Hopklumpade anspråk i entreprenadtvister: om processföringsupplägget "global claim"

  Peter Westberg, 2018, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2018/19, 2, s. 305-342 37 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Stridsåtgärder i Högsta domstolen

  Niklas Selberg & Sjödin, E., 2017, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 4, s. 906-937 31 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Högsta domstolen om islamisk brudpenning (mahr)

  Michael Bogdan, 2017, I : Juridisk Tidskrift. 2017/2018, 1, s. 128-136

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Sexualbrott – kriminaliserad sexualitet eller sexualiserad kriminalitet?

  Ulrika Andersson & Linnea Wegerstad, 2016 sep 1, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016-17, 1, s. 3-18 15 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Dold samäganderätt – ett familjerättsligt institut i utveckling

  Eva Ryrstedt, 2016, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2015-16, 3, s. 602-626 25 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Verkan av processuella överenskommelser mellan kommersiella parter

  Lotta Maunsbach, 2016, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2015-16, 4, s. 798-823 26 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Väsentlig rubbning enligt AB 04

  Marcus Utterström & Ingvarson, A., 2016, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016/17, Nr 1, s. 68 94 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Avtals efterverkan vid utträden ur varaktiga flerpartsavtal

  Niklas Arvidsson, 2016, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016/17, 1, s. 19-42 24 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Från handpant till underpant – om dansk tinglysning och (eventuell) svensk registerpant

  Patrik Lindskoug, 2016, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 558-575 16 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. EU:s omarbetade insolvensförordning

  Michael Bogdan, 2015, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 3-14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Viljeförklaring och tillitsfullmakt: Några kritiska reflektioner kring ett rättsfall

  Ola Svensson, 2015, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 27, 3, s. 330-356

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Belastningsparadoxen - När kriminell belastning talar till den tilltalades fördel

  Christian Dahlman, 2014, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2013/14, 3, s. 561-577

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Domare i egen sak; om jäv mot domare och nämndemän i brottmål

  Peter Westberg, 2014, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 811-827

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Förlängning av tidsbestämda avtal mellan näringsidkare

  Ola Svensson, 2014, I : Juridisk Tidskrift. 25, 3, s. 489-506

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Vittne, sakkunnig eller upplysningsperson vid förundersökning i brottmålsprocessen

  Peter Westberg, 2013, I : Juridisk Tidskrift. 2013/14, 2, s. 305-322 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Straffbar förberedelse och straffbart innehav

  Christoffer Wong, 2012, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2012/13, s. 442-450

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Begreppet ränteutgift i svensk inkomstskatterätt - en kritisk analys

  Axel Hilling, 2012, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. Årgång 24 2012-13 nr 2, s. 309-331

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Högsta domstolen och den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen

  Niklas Arvidsson, 2011, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2011-12, 1, s. 50-64

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Avtalskrav på försäkring inte oskäligt

  Mulder, J., 2011, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2011-2012 nr 2, s. 370-386

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Konsumentskyddet i Allmänna reklamationsnämndens beslut mot Acta

  Sacharias Votinius, 2011, I : Juridisk Tidskrift. s. 641-659

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Edition och informationsjakt på expertutlåtanden

  Peter Westberg, 2011, I : Juridisk Tidskrift. 1, 1, s. 355-368

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Parts förfoganderätt och domarens rättsanvändning

  Peter Westberg, 2011, I : Juridisk Tidskrift. 1, 1, s. 168-183

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Passiv processföring och åberopsbördan vid överklagande

  Peter Westberg, 2011, I : Juridisk Tidskrift. 1, 1, s. 88-98

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Det flexibla svenska anställningsskyddet

  Ann Numhauser-Henning & Mia Rönnmar, 2010, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 22 2010-11, Nr 2, s. 382-411

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Ett barn, en folkbokföringsadress, men två familjer

  Eva Ryrstedt, 2010, I : Juridisk Tidskrift. 2, s. 296-307

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Rätt svar på fel fråga. Typ III-fel vid användningen av expertkunskap

  Lena Wahlberg, 2010, I : Juridisk Tidskrift. 4, s. 889-900

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Efternamns fria rörlighet inom EU

  Michael Bogdan, 2009, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2008-09, s. 647-653

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Hur uppfattas Lagrådets roll av Lagrådet självt?

  Rune Lavin, 2009, I : Juridisk Tidskrift. s. 200-203

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Familjerätt och folkbokföring: kalla fakta som ställföreträdare för verkligheten

  Eva Ryrstedt, 2009, I : Juridisk Tidskrift. 3, s. 564-575

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Behandling av miljöskador i EG:s Rom II-förordning

  Michael Bogdan, 2008, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 575-584

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Stridsåtgärder - en grundläggande rättighet som kan begränsas av den fria rörligheten

  Birgitta Nyström, 2008, I : Juridisk Tidskrift. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Vem är kriminalpolitikens nyckelperson: brottslingen, brottsoffret eller "jag" själv?

  Träskman, P. O., 2008, I : Juridisk Tidskrift. s. 497-515

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 3 Nästa