Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, 1100-7761

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2010
 2. Ett barn, en folkbokföringsadress, men två familjer

  Eva Ryrstedt, 2010, I : Juridisk Tidskrift. 2, s. 296-307

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Rätt svar på fel fråga. Typ III-fel vid användningen av expertkunskap

  Lena Wahlberg, 2010, I : Juridisk Tidskrift. 4, s. 889-900

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. 2009
 5. Efternamns fria rörlighet inom EU

  Michael Bogdan, 2009, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2008-09, s. 647-653

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Familjerätt och folkbokföring: kalla fakta som ställföreträdare för verkligheten

  Eva Ryrstedt, 2009, I : Juridisk Tidskrift. 3, s. 564-575

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Hur uppfattas Lagrådets roll av Lagrådet självt?

  Rune Lavin, 2009, I : Juridisk Tidskrift. s. 200-203

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. 2008
 9. Behandling av miljöskador i EG:s Rom II-förordning

  Michael Bogdan, 2008, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 575-584

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Stridsåtgärder - en grundläggande rättighet som kan begränsas av den fria rörligheten

  Birgitta Nyström, 2008, I : Juridisk Tidskrift. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Vem är kriminalpolitikens nyckelperson: brottslingen, brottsoffret eller "jag" själv?

  Träskman, P. O., 2008, I : Juridisk Tidskrift. s. 497-515

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. 2007
 13. Anm. av Svernlöv, Carl: Ansvarsfrihet : dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt

  Katarina Olsson, 2007, I : Juridisk Tidskrift. 1, s. 205-217

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 14. Derogation from labour law statutes under Swedish law

  Reinhold Fahlbeck, 2007, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 42-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. 2006
 16. Anm. av Lastra, Rosa Maria: Legal foundations of international financial stability

  Gorton, L., 2006, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 458-464

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 17. Anm. av van der Sluijs, Jessica: Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring

  Eva Lindell-Frantz, 2006, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 18. Att vara bekant med en knarkare - tankar kring ett prejudikat angående innehav av narkotika

  Sverker Jönsson, 2006, I : Juridisk Tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Diskriminering vid arbetsbristuppsägningar

  Mia Rönnmar, 2006, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 18, 3, s. 630-645

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Flyktingstatus - en marginaliserad resurs i svensk asylrätt

  Aleksandra Popovic & Noll, G., 2006, I : Juridisk Tidskrift. 4, s. 834-865

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. 2005
 22. Anm. av Nordback, Kenneth: Interimistiska åtgärder i EG-rättsliga mål

  Peter Westberg, 2005, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 237-247

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 23. Användning av allmänt förmögenhetsforum med avseende på papperslösa aktier i svenska aktiebolag

  Michael Bogdan, 2005, I : Juridisk Tidskrift. s. 674-679

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet: om kvalitativ flexibilitet i arbetslivet

  Mia Rönnmar, 2005, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 45-64

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Barnets rätt att komma till tals i frågor om vårdnad, boende eller umgänge

  Eva Ryrstedt, 2005, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 303-348

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Familjen - finns den?

  Reinhold Fahlbeck, 2005, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 3-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Trafikförsäkringsavgift, skälighet och domstolsprövning

  Martin Sunnqvist, 2005, I : Juridisk Tidskrift. 2, s. 417-423

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. 2004
 29. Bidrag och särboende föräldrar

  Eva Ryrstedt, 2004, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 4, s. 814-831

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Bråttom att få kvarstad - inte bara en fråga om brådska

  Peter Westberg, 2004, I : Juridisk Tidskrift. 4, s. 883-888

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Familjerätt och stöd till barnfamiljer

  Eva Ryrstedt, 2004, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 598-634

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Förbudet mot dubbelbestraffning och skillnaden mellan brottslig gärning och brott

  Träskman, P. O., 2004, I : Juridisk Tidskrift. s. 862-872

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. 2003
 34. Anm. av Herzfeld Olsson, Petra: Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet

  Birgitta Nyström, 2003, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 183-193

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 35. Anm. av Tuori, Kaarlo: Critical legal positivism

  Peczenik, A., 2003, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 221-224

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 36. Fair trial - inget för staten? : ett rättsfall om olagligt åtkommen bevisning och överskottsinformation

  Peter Westberg, 2003, I : Juridisk Tidskrift. s. 660-664

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Nya regler om marknadsmissbruk.

  Per Samuelsson, 2003, I : Juridisk Tidskrift. s. 256-268

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Remburs som betalning

  Gorton, L., 2003, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 28-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. 2002
 40. Familjerätt och socialrätt i samverkan

  Eva Ryrstedt, 2002, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 574-591

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Negativa förpliktelser och tredje män: särskilt om överträdelse av negative pledges i finansiella avtal

  Gorton, L. & Sjöman, E., 2002, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 504-521

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Om Bryssel/Luganoreglernas tillämpning i marknadsrättsliga mål

  Michael Bogdan, 2002, I : Juridisk Tidskrift. s. 410-416

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. On demand-garanti och fullmaktsfrågor

  Gorton, L., 2002, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 297-317

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Problemet med den särskilda firmatecknarens "haltande" befogenhet

  Torsten Sandström, 2002, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 97-115

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Uppsåtets tredje form - sannolikhet, eller ...?

  Träskman, P. O., 2002, I : Juridisk Tidskrift. s. 616-626

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. 2001
 47. Fastställelse av Skatterättsnämndens förhandsbesked - en lyckad nyskapelse?

  Bergström, S., 2001, I : Juridisk Tidskrift. s. 88-90

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Något om lagvalsregler vid pantsättning av dokumentlösa finansiella instrument

  Michael Bogdan & Afrell, L., 2001, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 517-528

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Produktsäkerhet och rättsekonomi

  Christian Dahlman, 2001, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 278-292

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Registrerat partnerskap inför EG-domstolen

  Michael Bogdan, 2001, I : Juridisk Tidskrift. s. 97-103

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. Ytterligare om fullbordande av fastighetsköp

  Adlercreutz, A., 2001, I : Juridisk Tidskrift. 2001-02, 2, s. 451-455

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 52. 2000
 53. Gemensam vårdnad inte alltid det bästa för barn

  Eva Ryrstedt, 2000, I : Juridisk Tidskrift. 2, s. 423-429

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift