Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, 1100-7761

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2010
 2. Anm. av Mikael Hansson: Kollektivavtalsrätten. En rättsvetenskapliga berättelse

  Mia Rönnmar, 2010, I: Juridisk Tidskrift. 2010-11, 2, s. 518-525

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 3. Det flexibla svenska anställningsskyddet

  Ann Numhauser-Henning & Mia Rönnmar, 2010, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 22 2010-11, Nr 2, s. 382-411

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Ett barn, en folkbokföringsadress, men två familjer

  Eva Ryrstedt, 2010, I: Juridisk Tidskrift. 2, s. 296-307

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Rätt svar på fel fråga. Typ III-fel vid användningen av expertkunskap

  Lena Wahlberg, 2010, I: Juridisk Tidskrift. 4, s. 889-900

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. 2009
 7. Efternamns fria rörlighet inom EU

  Michael Bogdan, 2009, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2008-09, s. 647-653

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Familjerätt och folkbokföring: kalla fakta som ställföreträdare för verkligheten

  Eva Ryrstedt, 2009, I: Juridisk Tidskrift. 3, s. 564-575

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Hur uppfattas Lagrådets roll av Lagrådet självt?

  Rune Lavin, 2009, I: Juridisk Tidskrift. s. 200-203

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. 2008
 11. Behandling av miljöskador i EG:s Rom II-förordning

  Michael Bogdan, 2008, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 575-584

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Vem är kriminalpolitikens nyckelperson: brottslingen, brottsoffret eller "jag" själv?

  Per Ole Träskman, 2008, I: Juridisk Tidskrift. s. 497-515

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. 2007
 14. Anm. av Svernlöv, Carl: Ansvarsfrihet : dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt

  Katarina Olsson, 2007, I: Juridisk Tidskrift. 1, s. 205-217

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 15. Derogation from labour law statutes under Swedish law

  Reinhold Fahlbeck, 2007, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 42-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. 2006
 17. Anm. av Lastra, Rosa Maria: Legal foundations of international financial stability

  Lars Gorton, 2006, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 458-464

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 18. Diskriminering vid arbetsbristuppsägningar

  Mia Rönnmar, 2006, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 18, 3, s. 630-645

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Flyktingstatus - en marginaliserad resurs i svensk asylrätt

  Aleksandra Popovic & Gregor Noll, 2006, I: Juridisk Tidskrift. 4, s. 834-865

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. 2005
 21. Anm. av Nordback, Kenneth: Interimistiska åtgärder i EG-rättsliga mål

  Peter Westberg, 2005, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 237-247

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 22. Användning av allmänt förmögenhetsforum med avseende på papperslösa aktier i svenska aktiebolag

  Michael Bogdan, 2005, I: Juridisk Tidskrift. s. 674-679

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet: om kvalitativ flexibilitet i arbetslivet

  Mia Rönnmar, 2005, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 45-64

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Barnets rätt att komma till tals i frågor om vårdnad, boende eller umgänge

  Eva Ryrstedt, 2005, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 303-348

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Familjen - finns den?

  Reinhold Fahlbeck, 2005, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 3-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Trafikförsäkringsavgift, skälighet och domstolsprövning

  Martin Sunnqvist, 2005, I: Juridisk Tidskrift. 2, s. 417-423

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. 2004
 28. Bidrag och särboende föräldrar

  Eva Ryrstedt, 2004, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 4, s. 814-831

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Bråttom att få kvarstad - inte bara en fråga om brådska

  Peter Westberg, 2004, I: Juridisk Tidskrift. 4, s. 883-888

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Familjerätt och stöd till barnfamiljer

  Eva Ryrstedt, 2004, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 598-634

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Förbudet mot dubbelbestraffning och skillnaden mellan brottslig gärning och brott

  Per Ole Träskman, 2004, I: Juridisk Tidskrift. s. 862-872

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. 2003
 33. Anm. av Herzfeld Olsson, Petra: Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet

  Birgitta Nyström, 2003, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 183-193

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 34. Anm. av Tuori, Kaarlo: Critical legal positivism

  Aleksander Peczenik, 2003, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 221-224

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 35. Nya regler om marknadsmissbruk.

  Per Samuelsson, 2003, I: Juridisk Tidskrift. s. 256-268

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Remburs som betalning

  Lars Gorton, 2003, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 28-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. 2002
 38. Familjerätt och socialrätt i samverkan

  Eva Ryrstedt, 2002, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 574-591

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Negativa förpliktelser och tredje män: särskilt om överträdelse av negative pledges i finansiella avtal

  Lars Gorton & Erik Sjöman, 2002, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 504-521

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Om Bryssel/Luganoreglernas tillämpning i marknadsrättsliga mål

  Michael Bogdan, 2002, I: Juridisk Tidskrift. s. 410-416

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. On demand-garanti och fullmaktsfrågor

  Lars Gorton, 2002, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 297-317

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Problemet med den särskilda firmatecknarens "haltande" befogenhet

  Torsten Sandström, 2002, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 97-115

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Uppsåtets tredje form - sannolikhet, eller ...?

  Per Ole Träskman, 2002, I: Juridisk Tidskrift. s. 616-626

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. 2001
 45. Fastställelse av Skatterättsnämndens förhandsbesked - en lyckad nyskapelse?

  Sture Bergström, 2001, I: Juridisk Tidskrift. s. 88-90

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Något om lagvalsregler vid pantsättning av dokumentlösa finansiella instrument

  Michael Bogdan & Lars Afrell, 2001, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 517-528

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Produktsäkerhet och rättsekonomi

  Christian Dahlman, 2001, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 278-292

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift