Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, 1100-7761

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2001
 2. Registrerat partnerskap inför EG-domstolen

  Michael Bogdan, 2001, I: Juridisk Tidskrift. s. 97-103

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Ytterligare om fullbordande av fastighetsköp

  Axel Adlercreutz, 2001, I: Juridisk Tidskrift. 2001-02, 2, s. 451-455

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. 2000
 5. Gemensam vårdnad inte alltid det bästa för barn

  Eva Ryrstedt, 2000, I: Juridisk Tidskrift. 2, s. 423-429

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Gränsöverskridande marknadsföring via Internet

  Michael Bogdan, 2000, I: Juridisk Tidskrift. s. 621-625

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. The old way, the new way or a third way? New Labours arbetsrättsreform i England

  Mia Rönnmar, 2000, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 556-572

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Tvister på de finansiella marknaderna

  Per Samuelsson & Anne-Marie Pålsson, 2000, I: Juridisk Tidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. 1999
 10. Anm. av Ryrstedt, Eva : Bodelning och bostad : ekonomisk självständighet eller gemenskap

  Eva Lindell-Frantz, 1999, I: Juridisk Tidskrift. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 11. 1998
 12. Advokatuppdrag och processuell undersökningsbörda

  Peter Westberg, 1998, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 398-430 32 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Anm. av Svernlöv, Carl: Aktiebolagets suppleanter

  Katarina Olsson, 1998, I: Juridisk Tidskrift. 2, s. 438-442

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 14. 1997
 15. Anm. av Isoz, Henning: Stiftelselagen : en kommentar

  Katarina Olsson, 1997, I: Juridisk Tidskrift. 4, s. 1203

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 16. 1996
 17. Befogat intresse och behov av rättshjälp

  Peter Westberg, 1996, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 603-609 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Formell diskriminering av part i rättegång

  Peter Westberg, 1996, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 787-804

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. 1995
 20. 1994
 21. Alternativyrkande och rättskraft i civilprocessen

  Peter Westberg, 1994, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 813-824 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. 1993
 23. Uppsåt i straffrätten - ur ett psykoanalytiskt perspektiv

  Martin Smiciklas, 1993, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 261-276

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. 1992
 25. Köpoptioner som kompensationsform för verkställande direktörer i börsbolag.

  Per Samuelsson, 1992, I: Juridisk Tidskrift. s. 462-482

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Redovisning av fusion

  Martin Smiciklas, 1992, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 487-510

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Yrkanden med motprestationsvillkor och tvistemålsprövningens yttre ram

  Peter Westberg, 1992, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 495-502 7 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. 1991
 29. Urfolk och folkrätt

  Ulf Johansson Dahre, 1991, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 797-807

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. 1990
 31. Civilprocessuella säkerhetsåtgärder: ett instrument för konfliktlösning?

  Peter Westberg, 1990, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 161-176 15 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Domstolens tolkning av åklagarens gärningsbeskrivning

  Peter Westberg, 1990, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 291-297 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Säkerhetsåtgärd och utmätning av dold äganderätt

  Peter Westberg, 1990, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 557-587 30 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. 1989
 35. Kvarstad och sabotagerisk

  Peter Westberg, 1989, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 347-355 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 3 Nästa