Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, 1100-7761

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2021
 2. Det miljörättsliga avhjälpandeansvaret och dess regressreglering

  Niklas Arvidsson, 2021, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2020-21, 3, s. 571-589 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. 2020
 4. Tillfällig sinnesförvirring i Högsta domstolen?

  Tova Bennet, 2020 apr 15, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 5, s. 138-159 22 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Avtalsinnehåll, tolkningsutrymmen och luckor

  Niklas Arvidsson, 2020, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 3-24 21 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. 2019
 7. Felparkeringsrätt - hellre fälla än fria? Del 2

  Boel Flodgren, 2019 dec 10, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019/20, 2, s. 18-34 16 s., 2.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Stämmobeslut med formella fel

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2019 dec 5, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 2, s. 291-305 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Felparkeringsrätt - hellre fälla än fria?

  Boel Flodgren, 2019 sep 15, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 1, s. 3-24 21 s., 1.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Karl Riesenhuber (red.), European Legal Methodology, Intersentia 2017, 752 s.

  Jörgen Hettne, 2019, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2018-19, 3, s. 731-735 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 11. 2018
 12. Expertkunskap i rättegång - En rättssociologisk studie

  Eva Friis & Karsten Åström, 2018 dec 2, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2018-19, 2, s. 344-371 28 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Det kriminaliserade området för sexuellt ofredande - kroppslig och abstrakt integritet

  Ulrika Andersson & Linnea Wegerstad, 2018 mar 9, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2017/18, 3, s. 652-661 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Domsrätt över personlighets­kränkningar på internet

  Michael Bogdan, 2018, I: Juridisk Tidskrift. 2017/2018, 3, s. 673-678

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Hopklumpade anspråk i entreprenadtvister: om processföringsupplägget "global claim"

  Peter Westberg, 2018, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2018/19, 2, s. 305-342 37 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. 2017
 17. Högsta domstolen om islamisk brudpenning (mahr)

  Michael Bogdan, 2017, I: Juridisk Tidskrift. 2017/2018, 1, s. 128-136

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Stridsåtgärder i Högsta domstolen

  Niklas Selberg & Erik Sjödin, 2017, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 4, s. 906-937 31 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. 2016
 20. Sexualbrott – kriminaliserad sexualitet eller sexualiserad kriminalitet?

  Ulrika Andersson & Linnea Wegerstad, 2016 sep 1, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016-17, 1, s. 3-18 15 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Avtals efterverkan vid utträden ur varaktiga flerpartsavtal

  Niklas Arvidsson, 2016, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016/17, 1, s. 19-42 24 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Dold samäganderätt – ett familjerättsligt institut i utveckling

  Eva Ryrstedt, 2016, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2015-16, 3, s. 602-626 25 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Från handpant till underpant – om dansk tinglysning och (eventuell) svensk registerpant

  Patrik Lindskoug, 2016, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 558-575 16 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Väsentlig rubbning enligt AB 04

  Marcus Utterström & Anders Ingvarson, 2016, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016/17, Nr 1, s. 68 94 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Verkan av processuella överenskommelser mellan kommersiella parter

  Lotta Maunsbach, 2016, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2015-16, 4, s. 798-823 26 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. 2015
 27. EU:s omarbetade insolvensförordning

  Michael Bogdan, 2015, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 3-14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Viljeförklaring och tillitsfullmakt: Några kritiska reflektioner kring ett rättsfall

  Ola Svensson, 2015, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 27, 3, s. 330-356

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. 2014
 30. Belastningsparadoxen - När kriminell belastning talar till den tilltalades fördel

  Christian Dahlman, 2014, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2013/14, 3, s. 561-577

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Domare i egen sak; om jäv mot domare och nämndemän i brottmål

  Peter Westberg, 2014, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 811-827

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Förlängning av tidsbestämda avtal mellan näringsidkare

  Ola Svensson, 2014, I: Juridisk Tidskrift. 25, 3, s. 489-506

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. 2013
 34. Anmälan av Jari Burmeister: Verklig innebörd – en studie av inkomstskattepraxis (lic.avh.), Norstedts Juridik, 2012, 291 s.

  Mats Tjernberg, 2013, I: Juridisk Tidskrift. 2012/13, 3, s. 738-740

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 35. Vittne, sakkunnig eller upplysningsperson vid förundersökning i brottmålsprocessen

  Peter Westberg, 2013, I: Juridisk Tidskrift. 2013/14, 2, s. 305-322 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. 2012
 37. Begreppet ränteutgift i svensk inkomstskatterätt - en kritisk analys

  Axel Hilling, 2012, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. Årgång 24 2012-13 nr 2, s. 309-331

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Straffbar förberedelse och straffbart innehav

  Christoffer Wong, 2012, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2012/13, s. 442-450

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. 2011
 40. Avtalskrav på försäkring inte oskäligt

  Johann Mulder, 2011, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2011-2012 nr 2, s. 370-386

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Edition och informationsjakt på expertutlåtanden

  Peter Westberg, 2011, I: Juridisk Tidskrift. 1, 1, s. 355-368

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Ett brott - två processer : medling vid brott och unga lagöverträdare i straffprocessen

  Annika Rejmer, 2011, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1 2011-12, s. 217-218

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 43. Högsta domstolen och den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen

  Niklas Arvidsson, 2011, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2011-12, 1, s. 50-64

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Konsumentskyddet i Allmänna reklamationsnämndens beslut mot Acta

  Sacharias Votinius, 2011, I: Juridisk Tidskrift. s. 641-659

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Parts förfoganderätt och domarens rättsanvändning

  Peter Westberg, 2011, I: Juridisk Tidskrift. 1, 1, s. 168-183

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Passiv processföring och åberopsbördan vid överklagande

  Peter Westberg, 2011, I: Juridisk Tidskrift. 1, 1, s. 88-98

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. 2010
 48. Anm. av Mikael Hansson: Kollektivavtalsrätten. En rättsvetenskapliga berättelse

  Mia Rönnmar, 2010, I: Juridisk Tidskrift. 2010-11, 2, s. 518-525

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 49. Det flexibla svenska anställningsskyddet

  Ann Numhauser-Henning & Mia Rönnmar, 2010, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 22 2010-11, Nr 2, s. 382-411

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Ett barn, en folkbokföringsadress, men två familjer

  Eva Ryrstedt, 2010, I: Juridisk Tidskrift. 2, s. 296-307

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. Rätt svar på fel fråga. Typ III-fel vid användningen av expertkunskap

  Lena Wahlberg, 2010, I: Juridisk Tidskrift. 4, s. 889-900

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 52. 2009
 53. Efternamns fria rörlighet inom EU

  Michael Bogdan, 2009, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2008-09, s. 647-653

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. Familjerätt och folkbokföring: kalla fakta som ställföreträdare för verkligheten

  Eva Ryrstedt, 2009, I: Juridisk Tidskrift. 3, s. 564-575

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 55. Hur uppfattas Lagrådets roll av Lagrådet självt?

  Rune Lavin, 2009, I: Juridisk Tidskrift. s. 200-203

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 56. 2008
 57. Behandling av miljöskador i EG:s Rom II-förordning

  Michael Bogdan, 2008, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 575-584

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 58. Vem är kriminalpolitikens nyckelperson: brottslingen, brottsoffret eller "jag" själv?

  Per Ole Träskman, 2008, I: Juridisk Tidskrift. s. 497-515

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 59. 2007
 60. Anm. av Svernlöv, Carl: Ansvarsfrihet : dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt

  Katarina Olsson, 2007, I: Juridisk Tidskrift. 1, s. 205-217

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 61. Derogation from labour law statutes under Swedish law

  Reinhold Fahlbeck, 2007, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 42-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 62. 2006
 63. Anm. av Lastra, Rosa Maria: Legal foundations of international financial stability

  Lars Gorton, 2006, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 458-464

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 64. Diskriminering vid arbetsbristuppsägningar

  Mia Rönnmar, 2006, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 18, 3, s. 630-645

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 65. Flyktingstatus - en marginaliserad resurs i svensk asylrätt

  Aleksandra Popovic & Gregor Noll, 2006, I: Juridisk Tidskrift. 4, s. 834-865

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 66. 2005
 67. Anm. av Nordback, Kenneth: Interimistiska åtgärder i EG-rättsliga mål

  Peter Westberg, 2005, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 237-247

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 68. Användning av allmänt förmögenhetsforum med avseende på papperslösa aktier i svenska aktiebolag

  Michael Bogdan, 2005, I: Juridisk Tidskrift. s. 674-679

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 69. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet: om kvalitativ flexibilitet i arbetslivet

  Mia Rönnmar, 2005, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 45-64

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 70. Barnets rätt att komma till tals i frågor om vårdnad, boende eller umgänge

  Eva Ryrstedt, 2005, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 303-348

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 71. Familjen - finns den?

  Reinhold Fahlbeck, 2005, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 3-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 72. Trafikförsäkringsavgift, skälighet och domstolsprövning

  Martin Sunnqvist, 2005, I: Juridisk Tidskrift. 2, s. 417-423

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 73. 2004
 74. Bidrag och särboende föräldrar

  Eva Ryrstedt, 2004, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 4, s. 814-831

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 75. Bråttom att få kvarstad - inte bara en fråga om brådska

  Peter Westberg, 2004, I: Juridisk Tidskrift. 4, s. 883-888

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 76. Familjerätt och stöd till barnfamiljer

  Eva Ryrstedt, 2004, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 598-634

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 77. Förbudet mot dubbelbestraffning och skillnaden mellan brottslig gärning och brott

  Per Ole Träskman, 2004, I: Juridisk Tidskrift. s. 862-872

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 78. 2003
 79. Anm. av Herzfeld Olsson, Petra: Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet

  Birgitta Nyström, 2003, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 183-193

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 80. Anm. av Tuori, Kaarlo: Critical legal positivism

  Aleksander Peczenik, 2003, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 221-224

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 81. Nya regler om marknadsmissbruk.

  Per Samuelsson, 2003, I: Juridisk Tidskrift. s. 256-268

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 82. Remburs som betalning

  Lars Gorton, 2003, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 28-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 83. 2002
 84. Familjerätt och socialrätt i samverkan

  Eva Ryrstedt, 2002, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 574-591

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 85. Negativa förpliktelser och tredje män: särskilt om överträdelse av negative pledges i finansiella avtal

  Lars Gorton & Erik Sjöman, 2002, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 504-521

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 86. Om Bryssel/Luganoreglernas tillämpning i marknadsrättsliga mål

  Michael Bogdan, 2002, I: Juridisk Tidskrift. s. 410-416

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 87. On demand-garanti och fullmaktsfrågor

  Lars Gorton, 2002, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 297-317

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 88. Problemet med den särskilda firmatecknarens "haltande" befogenhet

  Torsten Sandström, 2002, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 97-115

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 89. Uppsåtets tredje form - sannolikhet, eller ...?

  Per Ole Träskman, 2002, I: Juridisk Tidskrift. s. 616-626

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 90. 2001
 91. Fastställelse av Skatterättsnämndens förhandsbesked - en lyckad nyskapelse?

  Sture Bergström, 2001, I: Juridisk Tidskrift. s. 88-90

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 92. Något om lagvalsregler vid pantsättning av dokumentlösa finansiella instrument

  Michael Bogdan & Lars Afrell, 2001, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 517-528

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 93. Produktsäkerhet och rättsekonomi

  Christian Dahlman, 2001, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 278-292

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 94. Registrerat partnerskap inför EG-domstolen

  Michael Bogdan, 2001, I: Juridisk Tidskrift. s. 97-103

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 95. Ytterligare om fullbordande av fastighetsköp

  Axel Adlercreutz, 2001, I: Juridisk Tidskrift. 2001-02, 2, s. 451-455

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 96. 2000
 97. Gemensam vårdnad inte alltid det bästa för barn

  Eva Ryrstedt, 2000, I: Juridisk Tidskrift. 2, s. 423-429

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 98. Gränsöverskridande marknadsföring via Internet

  Michael Bogdan, 2000, I: Juridisk Tidskrift. s. 621-625

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 99. The old way, the new way or a third way? New Labours arbetsrättsreform i England

  Mia Rönnmar, 2000, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 556-572

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 100. Tvister på de finansiella marknaderna

  Per Samuelsson & Anne-Marie Pålsson, 2000, I: Juridisk Tidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 101. 1999
 102. Anm. av Ryrstedt, Eva : Bodelning och bostad : ekonomisk självständighet eller gemenskap

  Eva Lindell-Frantz, 1999, I: Juridisk Tidskrift. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 103. 1998
 104. Advokatuppdrag och processuell undersökningsbörda

  Peter Westberg, 1998, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 398-430 32 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 105. Anm. av Svernlöv, Carl: Aktiebolagets suppleanter

  Katarina Olsson, 1998, I: Juridisk Tidskrift. 2, s. 438-442

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 106. 1997
 107. Anm. av Isoz, Henning: Stiftelselagen : en kommentar

  Katarina Olsson, 1997, I: Juridisk Tidskrift. 4, s. 1203

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 108. 1996
 109. Befogat intresse och behov av rättshjälp

  Peter Westberg, 1996, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 603-609 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 110. Formell diskriminering av part i rättegång

  Peter Westberg, 1996, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 787-804

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 111. 1995
 112. 1994
 113. Alternativyrkande och rättskraft i civilprocessen

  Peter Westberg, 1994, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 813-824 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 114. 1993
 115. Uppsåt i straffrätten - ur ett psykoanalytiskt perspektiv

  Martin Smiciklas, 1993, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 261-276

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 116. 1992
 117. Köpoptioner som kompensationsform för verkställande direktörer i börsbolag.

  Per Samuelsson, 1992, I: Juridisk Tidskrift. s. 462-482

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 118. Redovisning av fusion

  Martin Smiciklas, 1992, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 487-510

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 119. Yrkanden med motprestationsvillkor och tvistemålsprövningens yttre ram

  Peter Westberg, 1992, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 495-502 7 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 120. 1991
 121. Urfolk och folkrätt

  Ulf Johansson Dahre, 1991, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 797-807

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 122. 1990
 123. Civilprocessuella säkerhetsåtgärder: ett instrument för konfliktlösning?

  Peter Westberg, 1990, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 161-176 15 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 124. Domstolens tolkning av åklagarens gärningsbeskrivning

  Peter Westberg, 1990, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 291-297 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 125. Säkerhetsåtgärd och utmätning av dold äganderätt

  Peter Westberg, 1990, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 557-587 30 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 126. 1989
 127. Kvarstad och sabotagerisk

  Peter Westberg, 1989, I: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 347-355 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift