Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, 1100-7761

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Felparkeringsrätt - hellre fälla än fria? Del 2

  Boel Flodgren, 2019 dec 10, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019/20, 2, s. 18-34 16 s., 2.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Stämmobeslut med formella fel

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2019 dec 5, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 2, s. 291-305 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Felparkeringsrätt - hellre fälla än fria?

  Boel Flodgren, 2019 sep 15, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 1, s. 3-24 21 s., 1.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Karl Riesenhuber (red.), European Legal Methodology, Intersentia 2017, 752 s.

  Jörgen Hettne, 2019, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2018-19, 3, s. 731-735 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 6. 2018
 7. Expertkunskap i rättegång - En rättssociologisk studie

  Eva Friis & Karsten Åström, 2018 dec 2, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2018-19, 2, s. 344-371 28 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Det kriminaliserade området för sexuellt ofredande - kroppslig och abstrakt integritet

  Ulrika Andersson & Linnea Wegerstad, 2018 mar 9, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2017/18, 3, s. 652-661 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Domsrätt över personlighets­kränkningar på internet

  Michael Bogdan, 2018, I : Juridisk Tidskrift. 2017/2018, 3, s. 673-678

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Hopklumpade anspråk i entreprenadtvister: om processföringsupplägget "global claim"

  Peter Westberg, 2018, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2018/19, 2, s. 305-342 37 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. 2017
 12. Högsta domstolen om islamisk brudpenning (mahr)

  Michael Bogdan, 2017, I : Juridisk Tidskrift. 2017/2018, 1, s. 128-136

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Stridsåtgärder i Högsta domstolen

  Niklas Selberg & Sjödin, E., 2017, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 4, s. 906-937 31 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. 2016
 15. Sexualbrott – kriminaliserad sexualitet eller sexualiserad kriminalitet?

  Ulrika Andersson & Linnea Wegerstad, 2016 sep 1, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016-17, 1, s. 3-18 15 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Avtals efterverkan vid utträden ur varaktiga flerpartsavtal

  Niklas Arvidsson, 2016, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016/17, 1, s. 19-42 24 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Dold samäganderätt – ett familjerättsligt institut i utveckling

  Eva Ryrstedt, 2016, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2015-16, 3, s. 602-626 25 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Från handpant till underpant – om dansk tinglysning och (eventuell) svensk registerpant

  Patrik Lindskoug, 2016, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 558-575 16 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Väsentlig rubbning enligt AB 04

  Marcus Utterström & Ingvarson, A., 2016, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016/17, Nr 1, s. 68 94 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Verkan av processuella överenskommelser mellan kommersiella parter

  Lotta Maunsbach, 2016, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2015-16, 4, s. 798-823 26 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. 2015
 22. EU:s omarbetade insolvensförordning

  Michael Bogdan, 2015, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 3-14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Viljeförklaring och tillitsfullmakt: Några kritiska reflektioner kring ett rättsfall

  Ola Svensson, 2015, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 27, 3, s. 330-356

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. 2014
 25. Belastningsparadoxen - När kriminell belastning talar till den tilltalades fördel

  Christian Dahlman, 2014, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2013/14, 3, s. 561-577

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Domare i egen sak; om jäv mot domare och nämndemän i brottmål

  Peter Westberg, 2014, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 811-827

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Förlängning av tidsbestämda avtal mellan näringsidkare

  Ola Svensson, 2014, I : Juridisk Tidskrift. 25, 3, s. 489-506

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. 2013
 29. Anmälan av Jari Burmeister: Verklig innebörd – en studie av inkomstskattepraxis (lic.avh.), Norstedts Juridik, 2012, 291 s.

  Mats Tjernberg, 2013, I : Juridisk Tidskrift. 2012/13, 3, s. 738-740

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 30. Vittne, sakkunnig eller upplysningsperson vid förundersökning i brottmålsprocessen

  Peter Westberg, 2013, I : Juridisk Tidskrift. 2013/14, 2, s. 305-322 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. 2012
 32. Begreppet ränteutgift i svensk inkomstskatterätt - en kritisk analys

  Axel Hilling, 2012, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. Årgång 24 2012-13 nr 2, s. 309-331

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Straffbar förberedelse och straffbart innehav

  Christoffer Wong, 2012, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2012/13, s. 442-450

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. 2011
 35. Avtalskrav på försäkring inte oskäligt

  Mulder, J., 2011, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2011-2012 nr 2, s. 370-386

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Edition och informationsjakt på expertutlåtanden

  Peter Westberg, 2011, I : Juridisk Tidskrift. 1, 1, s. 355-368

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Ett brott - två processer : medling vid brott och unga lagöverträdare i straffprocessen

  Rejmer, A., 2011, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1 2011-12, s. 217-218

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 38. Högsta domstolen och den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen

  Niklas Arvidsson, 2011, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2011-12, 1, s. 50-64

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Konsumentskyddet i Allmänna reklamationsnämndens beslut mot Acta

  Sacharias Votinius, 2011, I : Juridisk Tidskrift. s. 641-659

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Parts förfoganderätt och domarens rättsanvändning

  Peter Westberg, 2011, I : Juridisk Tidskrift. 1, 1, s. 168-183

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Passiv processföring och åberopsbördan vid överklagande

  Peter Westberg, 2011, I : Juridisk Tidskrift. 1, 1, s. 88-98

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. 2010
 43. Anm. av Mikael Hansson: Kollektivavtalsrätten. En rättsvetenskapliga berättelse

  Mia Rönnmar, 2010, I : Juridisk Tidskrift. 2010-11, 2, s. 518-525

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 44. Det flexibla svenska anställningsskyddet

  Ann Numhauser-Henning & Mia Rönnmar, 2010, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 22 2010-11, Nr 2, s. 382-411

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Ett barn, en folkbokföringsadress, men två familjer

  Eva Ryrstedt, 2010, I : Juridisk Tidskrift. 2, s. 296-307

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Rätt svar på fel fråga. Typ III-fel vid användningen av expertkunskap

  Lena Wahlberg, 2010, I : Juridisk Tidskrift. 4, s. 889-900

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. 2009
 48. Efternamns fria rörlighet inom EU

  Michael Bogdan, 2009, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2008-09, s. 647-653

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Familjerätt och folkbokföring: kalla fakta som ställföreträdare för verkligheten

  Eva Ryrstedt, 2009, I : Juridisk Tidskrift. 3, s. 564-575

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Hur uppfattas Lagrådets roll av Lagrådet självt?

  Rune Lavin, 2009, I : Juridisk Tidskrift. s. 200-203

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. 2008
 52. Behandling av miljöskador i EG:s Rom II-förordning

  Michael Bogdan, 2008, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 575-584

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 53. Stridsåtgärder - en grundläggande rättighet som kan begränsas av den fria rörligheten

  Birgitta Nyström, 2008, I : Juridisk Tidskrift. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. Vem är kriminalpolitikens nyckelperson: brottslingen, brottsoffret eller "jag" själv?

  Träskman, P. O., 2008, I : Juridisk Tidskrift. s. 497-515

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 55. 2007
 56. Anm. av Svernlöv, Carl: Ansvarsfrihet : dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt

  Katarina Olsson, 2007, I : Juridisk Tidskrift. 1, s. 205-217

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 57. Derogation from labour law statutes under Swedish law

  Reinhold Fahlbeck, 2007, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 42-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 58. 2006
 59. Anm. av Lastra, Rosa Maria: Legal foundations of international financial stability

  Gorton, L., 2006, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 458-464

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 60. Anm. av van der Sluijs, Jessica: Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring

  Eva Lindell-Frantz, 2006, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 61. Att vara bekant med en knarkare - tankar kring ett prejudikat angående innehav av narkotika

  Sverker Jönsson, 2006, I : Juridisk Tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 62. Diskriminering vid arbetsbristuppsägningar

  Mia Rönnmar, 2006, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 18, 3, s. 630-645

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 63. Flyktingstatus - en marginaliserad resurs i svensk asylrätt

  Aleksandra Popovic & Noll, G., 2006, I : Juridisk Tidskrift. 4, s. 834-865

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 64. 2005
 65. Anm. av Nordback, Kenneth: Interimistiska åtgärder i EG-rättsliga mål

  Peter Westberg, 2005, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 237-247

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 66. Användning av allmänt förmögenhetsforum med avseende på papperslösa aktier i svenska aktiebolag

  Michael Bogdan, 2005, I : Juridisk Tidskrift. s. 674-679

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 67. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet: om kvalitativ flexibilitet i arbetslivet

  Mia Rönnmar, 2005, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 45-64

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 68. Barnets rätt att komma till tals i frågor om vårdnad, boende eller umgänge

  Eva Ryrstedt, 2005, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 303-348

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 69. Familjen - finns den?

  Reinhold Fahlbeck, 2005, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 3-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 70. Trafikförsäkringsavgift, skälighet och domstolsprövning

  Martin Sunnqvist, 2005, I : Juridisk Tidskrift. 2, s. 417-423

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 71. 2004
 72. Bidrag och särboende föräldrar

  Eva Ryrstedt, 2004, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 4, s. 814-831

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 73. Bråttom att få kvarstad - inte bara en fråga om brådska

  Peter Westberg, 2004, I : Juridisk Tidskrift. 4, s. 883-888

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 74. Familjerätt och stöd till barnfamiljer

  Eva Ryrstedt, 2004, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 598-634

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 75. Förbudet mot dubbelbestraffning och skillnaden mellan brottslig gärning och brott

  Träskman, P. O., 2004, I : Juridisk Tidskrift. s. 862-872

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 76. 2003
 77. Anm. av Herzfeld Olsson, Petra: Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet

  Birgitta Nyström, 2003, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 183-193

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 78. Anm. av Tuori, Kaarlo: Critical legal positivism

  Peczenik, A., 2003, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 221-224

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 79. Fair trial - inget för staten? : ett rättsfall om olagligt åtkommen bevisning och överskottsinformation

  Peter Westberg, 2003, I : Juridisk Tidskrift. s. 660-664

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 80. Nya regler om marknadsmissbruk.

  Per Samuelsson, 2003, I : Juridisk Tidskrift. s. 256-268

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 81. Remburs som betalning

  Gorton, L., 2003, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 28-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 82. 2002
 83. Familjerätt och socialrätt i samverkan

  Eva Ryrstedt, 2002, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 574-591

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 84. Negativa förpliktelser och tredje män: särskilt om överträdelse av negative pledges i finansiella avtal

  Gorton, L. & Sjöman, E., 2002, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 504-521

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 85. Om Bryssel/Luganoreglernas tillämpning i marknadsrättsliga mål

  Michael Bogdan, 2002, I : Juridisk Tidskrift. s. 410-416

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 86. On demand-garanti och fullmaktsfrågor

  Gorton, L., 2002, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 297-317

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 87. Problemet med den särskilda firmatecknarens "haltande" befogenhet

  Torsten Sandström, 2002, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 97-115

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 88. Uppsåtets tredje form - sannolikhet, eller ...?

  Träskman, P. O., 2002, I : Juridisk Tidskrift. s. 616-626

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 89. 2001
 90. Fastställelse av Skatterättsnämndens förhandsbesked - en lyckad nyskapelse?

  Bergström, S., 2001, I : Juridisk Tidskrift. s. 88-90

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 91. Något om lagvalsregler vid pantsättning av dokumentlösa finansiella instrument

  Michael Bogdan & Afrell, L., 2001, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 517-528

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 92. Produktsäkerhet och rättsekonomi

  Christian Dahlman, 2001, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, s. 278-292

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 93. Registrerat partnerskap inför EG-domstolen

  Michael Bogdan, 2001, I : Juridisk Tidskrift. s. 97-103

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 94. Ytterligare om fullbordande av fastighetsköp

  Adlercreutz, A., 2001, I : Juridisk Tidskrift. 2001-02, 2, s. 451-455

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 95. 2000
 96. Gemensam vårdnad inte alltid det bästa för barn

  Eva Ryrstedt, 2000, I : Juridisk Tidskrift. 2, s. 423-429

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 97. Gränsöverskridande marknadsföring via Internet

  Michael Bogdan, 2000, I : Juridisk Tidskrift. s. 621-625

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 98. The old way, the new way or a third way? New Labours arbetsrättsreform i England

  Mia Rönnmar, 2000, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 3, s. 556-572

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 99. Tvister på de finansiella marknaderna

  Per Samuelsson & Pålsson, A-M., 2000, I : Juridisk Tidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 100. 1999
 101. Anm. av Ryrstedt, Eva : Bodelning och bostad : ekonomisk självständighet eller gemenskap

  Eva Lindell-Frantz, 1999, I : Juridisk Tidskrift. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 102. 1998
 103. Advokatuppdrag och processuell undersökningsbörda

  Peter Westberg, 1998, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 398-430 32 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 104. Anm. av Svernlöv, Carl: Aktiebolagets suppleanter

  Katarina Olsson, 1998, I : Juridisk Tidskrift. 2, s. 438-442

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 105. 1997
 106. Anm. av Isoz, Henning: Stiftelselagen : en kommentar

  Katarina Olsson, 1997, I : Juridisk Tidskrift. 4, s. 1203

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 107. 1996
 108. Befogat intresse och behov av rättshjälp

  Peter Westberg, 1996, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 603-609 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 109. Formell diskriminering av part i rättegång

  Peter Westberg, 1996, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 787-804

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 110. 1995
 111. 1994
 112. Alternativyrkande och rättskraft i civilprocessen

  Peter Westberg, 1994, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 813-824 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 113. 1993
 114. Uppsåt i straffrätten - ur ett psykoanalytiskt perspektiv

  Smiciklas, M., 1993, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 261-276

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 115. 1992
 116. Köpoptioner som kompensationsform för verkställande direktörer i börsbolag.

  Per Samuelsson, 1992, I : Juridisk Tidskrift. s. 462-482

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 117. Redovisning av fusion

  Smiciklas, M., 1992, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 487-510

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 118. Yrkanden med motprestationsvillkor och tvistemålsprövningens yttre ram

  Peter Westberg, 1992, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 495-502 7 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 119. 1991
 120. Urfolk och folkrätt

  Ulf Johansson Dahre, 1991, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, s. 797-807

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 121. 1990
 122. Civilprocessuella säkerhetsåtgärder: ett instrument för konfliktlösning?

  Peter Westberg, 1990, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 161-176 15 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 123. Domstolens tolkning av åklagarens gärningsbeskrivning

  Peter Westberg, 1990, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 291-297 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 124. Säkerhetsåtgärd och utmätning av dold äganderätt

  Peter Westberg, 1990, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 557-587 30 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 125. 1989
 126. Kvarstad och sabotagerisk

  Peter Westberg, 1989, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. s. 347-355 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift