META: Medeltidsarkeologisk tidskrift, 0348-7903

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2006
 2. Att befolka en stadsdel. Pälsare i det medeltida kvarteret Blekhagen, Lund

  Magnell, O., 2006, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 2006, 4, s. 19-33

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Dop och död. Danska korståg med nutidskänsla.

  Mats Roslund, 2006, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 4. Kirkearkæologi - fra stil til kulturarv

  Jes Wienberg, 2006, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1, s. 19-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Middelalderlige vandmøller

  Jes Wienberg, 2006, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1, s. 46-50

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 6. 2005
 7. Äntligen!! Bredd och djup om arkeologi och etik från en svensk horisont.

  Nilsson Stutz, L., 2005, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. s. 52-54

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 8. Arkeologi som populärkultur. Recension av Cornelius Holtorfs bok "From Stonehenge to Las Vegas. Archaeology as popular culture.

  Petersson, B., 2005, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 2005, 4, s. 38-46

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 9. Att sätta gränser

  Jan Kockum & Jönsson, L., 2005, META: Medeltidsarkeologisk tidskrift, 2, s. 3-20 17 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 10. Hantverk på den medeltida landsbygden. Konferensrapport från Ruralia VI.

  Bentz, E., Lagerstedt, A. & Svensson, E., 2005, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 4, s. 54-61

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Historisk arkæologi i samtiden

  Jes Wienberg, 2005, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 2, s. 66-78

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Olika perspektiv på föremål. Materiell kultur hos obesuttna ca 1900

  Bodin, S., Hulling, H., Pettersson, S. & Svensson, E., 2005, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1, s. 3-20

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. 2004
 14. Arkæologi, filosofi og retorik

  Jes Wienberg, 2004, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 3, s. 26-37

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 15. Arkeologi som äventyr

  Holtorf, C., 2004, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 3, s. 19-25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Bilder av skånsk uppdragsarkeologi hos allmänheten och i dagspressen

  Högberg, A., 2004, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Historiemedvetande och uppdragsarkeologi - tankar om alternativa kunskapsmål

  Högberg, A., 2004, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Mer än en by. Presentation av ett projekt

  Bentz, E., 2004, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 2004, 1, s. 37-48

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Slavic Bornholm – searching for the interactions between Bornholm and the north-western Slavic area ca 900-1259

  Naum, M., 2004, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 2004, 1, s. 49-59

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. 2003
 21. Erkebiskopsgården i Trondheim. Beste tomta i by´n. Granskning av en nyutkommen avhandling

  Hans Andersson, 2003, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 2003, 1, s. 34-47

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Härskarsymbol och högsäte - om betydelsen av västmarkeringar i romanska kyrkor

  Nilsson, I-M., 2003, I : META. Medeltidsarkeologisk tidskrift.. 1, s. 31-49

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Museerna och framtiden. Reflektioner angående en pågående debatt

  Martin Hansson, 2003, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 2003, 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Recension av Welinders Min svenska arkeologihistoria

  Jes Wienberg, 2003, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 3, s. 61-64

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 25. Sveriges kyrkor och Hallands sockenkyrkor

  Jes Wienberg, 2003, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1, s. 57-60

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 26. 2002
 27. Kirker, statistik og vrøvl

  Jes Wienberg, 2002, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 4, s. 54-59

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. 2001
 29. Arkæologi, pseudoarkæologi og sakral topografi

  Jes Wienberg, 2001, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 4, s. 3-31

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. 2000
 31. Fæstninger, magasiner og symboler - Østersøens flertydige kirker

  Jes Wienberg, 2000, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 4, s. 26-58

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. 1999
 33. Flugten fra middelalderen

  Jes Wienberg, 1999, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1, s. 3-17

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Kontrafaktisk arkeologi – alternativa förflutna som analytiskt instrument för arkeologisk tolkning

  Ingemark, D., 1999, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1999, 2, s. 21-33

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Vindmøller, men ingen mel

  Jes Wienberg, 1999, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 3, s. 29-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. 1998
 37. Arkeologi och retorik.

  Mats Roslund, 1998, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. "Medieval Europe Brugge -97" & 7 questions to 7 countries.

  Ingrid Gustin & Schmidt Sabo, K., 1998, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1998, 1, s. 48-66

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Middelalderens Bornholm

  Jes Wienberg, 1998, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. s. 63-67

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 40. 1997
 41. Arkæologien, sproget og samfundet

  Jes Wienberg, 1997, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. s. 48-60

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Stormænd, stormandskirker og stormandsgårde?

  Jes Wienberg, 1997, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 4, s. 53-61

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. 1996
 44. Arkeologiska liv lästa

  Jes Wienberg, 1996, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 2, s. 81-84

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 45. 1995
 46. Fyra skisser till en keramisk dialog.

  Mats Roslund, 1995, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Ting som tidsmaskiner

  Jes Wienberg, 1995, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. s. 66-72

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. 1994
 49. Etnicitet i historisk forskning: även ett tidig-medeltida problem

  Dick Harrison, 1994, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 3-4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Fra riddersporre til træsko

  Jes Wienberg, 1994, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. s. 82-89

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 51. Introduktion: Kvinnor inom medeltidsarkeologi.

  Ingrid Gustin & Schmidt Sabo, K., 1994, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1, s. 2-11

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 52. Recension av "A History of Women in the West. II: Silences of the Middle Ages.

  Ingrid Gustin, 1994, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1, s. 81-84

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 53. Tavse romanske tårne

  Jes Wienberg, 1994, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. s. 69-92

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 54. 1993
 55. Arkeologin och makten över meningen.

  Rudebeck, E. & Larsson, S. L., 1993, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1993, 1, s. 3-19

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 56. 1992
 57. At grave og at skrive

  Jes Wienberg & Karlberg, I., 1992, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. s. 21-31

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 58. 1991
 59. Konsten att skriva en grävningsrapport

  Lars Ersgård, 1991, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1, s. 15-20

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 60. Rysk höst- arkeologi i Leningrad.

  Mats Roslund, 1991, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 61. Strejftog i Estland

  Jes Wienberg, 1991, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1, s. 35-53

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 62. 1990
 63. Kaos i debatten

  Jes Wienberg & Welinder, S., 1990, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. s. 94-94

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 64. Kaos i kaosforskningen

  Jes Wienberg, 1990, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. s. 53-53

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 Nästa