Pedagogisk forskning i Sverige, 1401-6788

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1997
 2. Erospedagogik. Från Platon till Areopagites

  Doumas, K., 1997, I : Pedagogisk forskning i Sverige. 2, 4, s. 290-295

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. 2004
 4. Att förstå skolans komplexitet

  Karlsen, G. E. & Anders Persson, 2004, I : Pedagogisk forskning i Sverige. 9, 3, s. 205-215

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. 2005
 6. Arbetstagares lärandemiljöer i kunskapsintensiv innovativ verksamhet

  Lennart Svensson, 2005, I : Pedagogisk forskning i Sverige. 10, 3/4, s. 195-208

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Pedagogik i arbetslivet: ett historiskt perspektiv

  Ellström, P-E., Löfberg, A. & Lennart Svensson, 2005, I : Pedagogisk forskning i Sverige. 10, 3/4, s. 162-181

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. 2006
 9. Att forska om lärande i konst

  Edström, A-M., 2006, I : Pedagogisk forskning i Sverige. 11, 3, s. 195-213

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. 2007
 11. Fakultetsopponenten sammanfattar: Josefin Brüde Sundins En riktig rektor. Om ledarskap, genus och skolkulturer

  Anders Persson, 2007, I : Pedagogisk forskning i Sverige. 3/2007, s. 230-234

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 12. 2009
 13. Att förebygga stora översvämningar

  Helen Avery, 2009, I : Pedagogisk forskning i Sverige. 14, 4, s. 354-373

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Recension av Florian Waldow: Utbildningspolitik, ekonomi och internationella utbildningstrender i Sverige 1930-2000

  Anders Nilsson, 2009, I : Pedagogisk forskning i Sverige. 14, 2, s. 143-147

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 15. 2012
 16. Tidskriften Pedagogik Forskning i Sverige: Tillbakablick och lägesbeskrivning

  Olsson, A., 2012, I : Pedagogisk forskning i Sverige. 17, 3-4, s. 145-151

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. 2014
 18. Röster och rörelse: Fokusgruppen som postkvalitativ metod

  Johansson, L., 2014, I : Pedagogisk forskning i Sverige.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. 2016
 20. Diagnoser i vår tid: Fastlåsning och blivande, totalitet och oändlighet

  Nilsson Sjöberg, M., 2016, I : Pedagogisk forskning i Sverige. 21, 1-2, s. 152-160

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 21. Nya tendenser inom pedagogisk forskning

  Bergstedt, B. & Olsson, A., 2016, I : Pedagogisk forskning i Sverige. vol 21, nr 1-2, s. 3-8

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 22. 2017
 23. El Sistema - musiklärare i en spänningsfylld modell för inkluderande pedagogik.

  Eva Sæther, Bergman, Å. & Lindgren, M., 2017, I : Pedagogisk forskning i Sverige. 22, 1-2, s. 9-27

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. 2019
 25. Fiktiva fall – fast inte som förr: Faktoriella surveymetoden i högre utbildning

  Lisa Wallander, 2019, I : Pedagogisk forskning i Sverige. 24, 1, s. 46-67

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Musikalitet som förmåga till närvaro, struktur och flöde: Ett centralt begrepp i skådespelares lärande

  Sven Bjerstedt, 2019, I : Pedagogisk forskning i Sverige. 24, 1, s. 85-105 21 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift