Public Money and Management, ‎0954-0962

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2017
 2. Public Money & Management (Tidskrift)

  Thomasson, A. (Roll ej angiven), Giuseppe Grossi (gästredaktör), Christoph Reichard (gästredaktör), jarmo vakkuri (gästredaktör)
  2017 aug 14

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

 3. 2016
 4. Public Money & Management (Tidskrift)

  Knutsson, H. (peer reviewer)
  2016 mar 14

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.