Scandinavian Economic History Review, 1750-2837

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Machines and Energy. Energy Capital ratios in Europe and Latin America 1875 - 1970

  Cristián Ducoing, Ben Gales, Rick Hölsgens & Marí­a del Mar Rubio-Varas, 2019, I: Scandinavian Economic History Review. 67, 1, s. 31-46

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. Men at work. Wages and industriousness in southern Sweden 1500–1850

  Kathryn Gary & Mats Olsson, 2020, I: Scandinavian Economic History Review. 68, 2, s. 112 128 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Reading and Writing Skills and the Agrarian Revolution. Scandinavian Peasants During the Age of Enclosure

  Lars Pettersson, 1996, I: Scandinavian Economic History Review. no 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Regional Wages in Industry and Labour Market Integration in Sweden, 1861-1913

  Christer Lundh, Lennart Schön & Lars Svensson, 2005, I: Scandinavian Economic History Review. XLXIII, 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Review of Lars Bisgaard och Leif Søndergaard (red.), "Living with the Black Death"

  Dick Harrison, 2010, I: Scandinavian Economic History Review. 58, 2010/2, s. 179-181

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 6. Rolf G H Henriksson: Konjunkturinstitutet under Erik Lundbergs tid: tillbakablickar vid 50-årsjubileet

  Benny Carlson, Johan Söderberg, Angus Maddison, Birte Broch, Riitta Hjerppe, Bente Rosenbeck & Carl Axel Nilsson, 1989, I: Scandinavian Economic History Review. 37, 2, s. 106-107

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 7. Samhällsförändring på väg: Perspektiv på den svenska bilismens utveckling mellan 1950 och 2007

  Benny Carlson, 2011, I: Scandinavian Economic History Review. 59, 1, s. 85-87

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 8. Social Mobility in Nineteenth Century Rural Sweden - A Micro Level Analysis

  Martin Dribe & Patrick Svensson, 2008, I: Scandinavian Economic History Review. 56, 2, s. 122-141

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift