Skattenytt, 0346-1254

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2020
 2. Beskattning av Big Sciences - särskilt inom ramen för ERIC-konsortier

  Axel Hilling & Persson, T., 2020 jan 15, I : Skattenytt. 2020, 1, s. 47-64 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. 2019
 4. Verklig innebörd och skatteflyktslagen

  Mats Tjernberg, 2019 maj 29, I : Skattenytt. 6, s. 358-360 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. 2018
 6. Utomståenderegelns funktion som undantagsregel behöver stärkas

  Mats Tjernberg, 2018 apr 26, I : Skattenytt. 2018, 5, s. 207-221

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. 2017
 8. A14 Verklig innebörd och lagen mot skatteflykt: Rättsfallskommentar

  Mats Tjernberg, 2017 jun 1, I : Skattenytt. 2017, 6, s. 334-337

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. A EUF-fördraget (EU-domstolens domar 2017, direktskatt)

  Cécile Brokelind & Johansson, J., 2017 maj 31, I : Skattenytt. 5, s. 360-447

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Synpunkter på översynen av fördelningsreglerna i 57 kap. IL

  Mats Tjernberg, 2017 jan 15, I : Skattenytt. 2017, 1-2, s. 17-32 15 s., 1-2.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Hur bör entreprenörer beskattas?

  Åsa Hansson, 2017 jan, I : Skattenytt. 67, 1-2, s. 33-43 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Begreppet "skälig grund" i 8 kap. 13 § ML

  Henkow, O., 2017, I : Skattenytt. 11, s. 720-737

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. 2016
 14. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Cejie, K., 2016, Skattenytt, s. 406-433.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 15. Högsta förvaltningsdomstolen och principföljsam prjeudikatbildning i skattemål

  Mats Tjernberg, 2016, I : Skattenytt. 1-2, s. 42-67

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. 2015
 17. Intressant tolkningsavgörande från HFD om uttagsbeskattning vid indirekt ägande i överlåtande handelsbolag

  Mats Tjernberg, 2015 okt 1, I : Skattenytt. 2015, 10, s. 744-750 7 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Cejie, K., 2015, Skattenytt, s. 406-433.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 19. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2015, Skattenytt, s. 239-247 .

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 20. Utgångspunkter i juridisk argumentation: En replik

  Maria Hilling, 2015, I : Skattenytt. 1-2, s. 54-63

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. 2014
 22. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Cejie, K., 2014, Skattenytt, s. 429-451.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 23. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2014, Skattenytt, s. 147-155.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 24. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2014, Skattenytt, s. 320-324.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 25. 2013
 26. Förslaget till förändrade fåmansföretagsregler från 2014

  Mats Tjernberg, 2013 nov 1, I : Skattenytt. 11, s. 750-756 7 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Cejie, K., 2013, Skattenytt, 6, s. 406-428.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 28. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2013, Skattenytt, s. 710-714.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 29. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2013, Skattenytt, s. 543-547.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 30. Av HFD avgjorda mål om samma eller likartad verksamhet

  Mats Tjernberg, 2013, I : Skattenytt. 63, s. 55-57

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. 2012
 32. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling & Cejie, K., 2012, Skattenytt, 2012, s. 402-422.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 33. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling, 2012, I : Skattenytt. 7-8, s. 542-543

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2012, Skattenytt, 2012, s. 69-76.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 35. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling & Cejie, K., 2012, Skattenytt, 2012, s. 129-135.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 36. HFD:s Peru-domar

  Maria Hilling, 2012, I : Skattenytt. 9, s. 590-600

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Tolkning och tillämpning av skattelag, rättsfallskommentar 2012

  Mats Tjernberg, 2012, I : Skattenytt. 2012, 6, s. 370-373

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. 2011
 39. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling, 2011, I : Skattenytt. s. 416-425

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Aktuellt om EU-domstolens domar

  Maria Hilling, 2011, Skattenytt, s. 657-658.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 41. Regeringsrätten och skatteflyktslagen - mönster eller monster

  Mats Tjernberg & Neway, J., 2011, I : Skattenytt. 2011, 3, s. 156-167

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Skattenytt Internationellt - direkt beskattning

  Maria Hilling, 2011, I : Skattenytt. 9, s. 643-644

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 43. Tolkning och tillämpning av skattelag, rättsfallskommentar 2011

  Mats Tjernberg, 2011, I : Skattenytt. 2011, 6, s. 386-387

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. 2010
 45. A. EUF-fördraget

  Maria Hilling, 2010, Skattenytt, s. 438-455.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 46. Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på förvärv vid försäljning av aktier i dotterbolag

  Henkow, O., 2010, I : Skattenytt. 2010, 1/2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Finansiell riskhantering i mindre företag - en skatträttslig och redovisningsrättslig analys

  Axel Hilling, 2010, I : Skattenytt. s. 122-146

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Tolkning och tillämpning av skattelag, rättsfallskommentar 2010

  Mats Tjernberg, 2010, I : Skattenytt. 2010, 60, s. 391-398

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. 2009
 50. A. EG-fördraget

  Maria Hilling, 2009, Skattenytt, s. 395-407.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 51. Avkastning från financial spread betting – kapitalvinst eller lotterivinst?

  Axel Hilling, 2009, I : Skattenytt. s. 103-113

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 52. Beskattning av hästgårdar och hästverksamhet

  Pelin, L., 2009, I : Skattenytt. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 53. Den danska skattereformen: sänkta marginalskatter för att rädda välfärden

  Åsa Hansson, 2009, I : Skattenytt. 9, s. 533

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. Frågan om kongruens mellan rätten att erhålla vissa sociala förmåner och skyldigheten att betala skatt

  Mats Tjernberg, 2009, I : Skattenytt. s. 214-224

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 55. Några iakttagelser rörande hanteringen av intäkter från finansiella aktiviteter vid mervärdesbeskattningen och inkomstbeskattningen

  Henkow, O., 2009, I : Skattenytt. 2009, 3, s. 139-149

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 56. Tolkning och tillämpning av skattelag, rättsfallskommentar 2009

  Mats Tjernberg, 2009, I : Skattenytt. 2009, 59, s. 356-360

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 57. 2006
 58. Anm. av Aldestam, Mona: EC state aid rules applied to taxes: an analysis of the selectivity criterion

  Christina Moëll, 2006, I : Skattenytt. 9, s. 538-544

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 59. Anm. av Andersson, Håkan: Svenska småföretags användning av reserveringar för resultatutjämning och intern finansiering.

  Mats Tjernberg, 2006, I : Skattenytt. 2006, 11, s. 670-674

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Föregående 1 2 Nästa