Social Psychiatry, 0037-7813

Tidskrift

Social Psychiatry

Social psychiatry and psychiatric epidemiology, Social psychiatry. Sozialpsychiatrie. Psychiatrie sociale

Titlar
  • Social Psychiatry
  • Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
ISSN
  • 0037-7813
  • 0933-7954
  • 1433-9285
Ytterligare sökbara ISSN (elektroniska)1433-9285
FörlagSteinkopff

Tidskrift