Socialvetenskaplig tidskrift, 1104-1420

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Tvångsvård eller frivillig placering? Socialsekreterares resonemang om barns placering när en förälder utövat dödligt våld.

  Lina Ponnert, 2019 mar 19, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 25, 3-4, s. 191-210 20 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. 2018
 4. Dokumentation och känslor: socialsekreterares pappers- och känsloarbete

  Teres Hjärpe & Falkenström, H., 2018 sep 19, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 24, 3-4, s. 177-199

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Har invandrare som arbetar inom äldreomsorgen en besvärligare situation än sina svenskfödda kollegor?

  Giertz, A. & Håkan Jönson, 2018 jul 1, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 25, 1, s. 1-22 22 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. "Jag kunde bara slåss" - förklaringar och vändningar i tidigare kriminella kvinnors personliga berättelser

  David Wästerfors, Hanna Edgren & Grigoriadis, A., 2018, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 25, 2, s. 159-180

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Vem är fattig, vem är rik? En faktoriell survey av studenters uppfattningar om fattigdom

  Tornberg, J. & Lisa Wallander, 2018, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 25, 1, s. 23-46

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. 2017
 9. Temanummer: Dokumenteringspraktiker i välfärden: Introduktion

  Katarina Jacobsson (red.), 2017 dec 1, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 24, 3-4, s. 173-332

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 10. Tråkigt på jobbet: dokumentstyrning av revisorer och lärare

  Karin Jonnergård & Krantz, J., 2017 jun 15, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 24, 3-4, s. 261-279 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Tillit och misstro: om synen på mammografiscreening vid bröstcancer

  Åsa Ritenius Manjer & Ulla Melin Emilsson, 2017, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 2017, 2, s. 127-147 20 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Vad är problemet? Uppfattningar om alkoholens skadeverkningar.

  Blomqvist, J. & Lisa Wallander, 2017, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 24, 2, s. 149-164

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. 2016
 14. Socialt medborgarskap och möjligheten till ett självständigt liv: - ekonomiskt bistånd för kvinnor som har lämnat en våldsam partner

  Alexandru Panican & Ulmestig, R., 2016 maj, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 23, Nr. 3-4, s. 323-339 16 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Inledning till temanumret Migration

  Åsa Lundqvist & Diana Mulinari, 2016, (Accepted/In press) I : Socialvetenskaplig tidskrift. 3-4.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 16. Recension av Home: International Perspectives on Culture, Identity, and Belonging

  Christel Avendal, 2016, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 23, 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 17. Recension av Nyttan med allmännyttan: red. Tapio Salonen (2015)

  Ingrid Sahlin, 2016, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 23, 2, s. 173–178 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 18. 2015
 19. Blogga tryggt: Nya medier i tjänsten: Jörgen Lundälv, Studentlitteratur, 2015

  Gabriella Scaramuzzino, 2015 jan 1, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 1, s. 108-110 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 20. Bokrecension av Administrationssamhället

  Teres Hjärpe, 2015, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 2015, årgång 22, 1, s. 100-104

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 21. "Du kan ju inte bli slagen av en tjej liksom" - en studie av män som utsatts för våld i nära relationer

  Hellgren, L., Andersson, H. & Veronika Burcar Alm, 2015, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 22, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Får jag inte bestämma något själv? En studie av kvarstående bestämmanderätt hos dementa äldre

  Eva Ryrstedt, 2015, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 21, 3-4, s. 329-349

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Inledning. Temanummer: Brottsoffer, viktimisering och stöd åt brottsutsatta.

  Kerstin Svensson, 2015, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 22, 3-4, s. 207 209 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 24. Kollektiv identitet och hjälparroll i brottsofferjourer

  JÄGERVI, LOTTA. & Eva Johnsson, 2015, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 22, 3-4, s. 303-322 19 s., 3-4.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Recension av Neuro: the new brain sciences and the management of the mind. Princeton: Princeton University Press, 2013

  Nilsson Sjöberg, M., 2015, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 22, 2, s. 203-206

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 26. 2014
 27. Hem eller vårdplats - hur behandlas personer med omsorgsbehov i hyreslagstiftningen?

  Per Norberg, 2014 dec 1, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 3-4, ISSN 1104-1420, s. 350-371 22 s., ISSN 1104-1420.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Lägst ner på skalan? Hälso- och sjukvårdens bemötande av äldre kvinnor som migrerat till Sverige

  Brodin, H. & Titti Mattsson, 2014, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 21, 3-4, s. 372-391

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Standardiserad interaktion - en utmaning i socialt arbete

  Elizabeth Martinell Barfoed, 2014, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 21, 1, s. 4-23

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Valfrihet istället för jämlikhet: förändrade målsättningar för äldreomsorgspolitiken?

  Mirjam Katzin, 2014, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 21, 3-4, s. 310-328

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Vardagens kontraktualisering - Om individuella genomförandeplaner i äldreomsorgen

  David Hedlund, 2014, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 21, 3-4, s. 285-309

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. 2013
 33. 1913 års pensionsförsäkring - den första allmänna socialförsäkringen.

  Per Gunnar Edebalk, 2013, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 3-4, s. 241-249

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Bokrescenscion av Implementering: Teori och tillämpning inom hälso- och sjukvården

  David Hedlund, 2013, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 20, 3-4, s. 253-257

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 35. Frikoppling, sammankoppling och besvärliga maktrelationer i socialt arbete

  Leili Laanemets, Tina Mattsson & Nordling, V., 2013, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 20, 3-4, s. 168-185

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Motstånd och neutralisering. Kön, makt och professionalitet i arbetet med våld i nära relationer

  Tina Mattsson, 2013, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 20, 3-4, s. 150-167

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Reflektioner om dilemman i social barnavård

  Gunvor Andersson, 2013, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 20, 2, s. 93-107

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. 2012
 39. Kejsarens nya kläder - implementering av evidensbaserad praktik i socialt arbete

  Verner Denvall & Johansson, K., 2012, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 19, 1, s. 26-45

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. 2011
 41. En personlig betraktelse om vård och omsorg

  Rosmari Eliasson-Lappalainen, 2011, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 18, 3, s. 206-221

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Möteskultur i ungdomsvården

  Malin Åkerström, 2011, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 18, 3, s. 186-205

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. När förpackade idéer möter organisatoriska villkor

  Lina Ponnert & Kerstin Svensson, 2011, I : Socialvetenskaplig tidskrift. s. 168-185

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. 2010
 45. ”Negotiating needs. Processing older persons as home care recipients in gerontological social work practices”,

  Ann Mari Sellerberg, 2010, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 17, 1, s. 104-107

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 46. 2009
 47. Religiösa marknadsstrukturer, religiös pluralism och sekulariseringsprocesser

  Eva Hamberg, 2009, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 16, 3-4, s. 265-278

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. 2008
 49. Barndomens placeringar och ungas tillbakablick

  Gunvor Andersson, 2008, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 15, 2, s. 76-96

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Den determinerade människan

  Brante, T., 2008, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 15, 1, s. 52-58

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. Flyktingskap, ett handikapp

  Norma Montesino, 2008, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 1, s. 37-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 52. Recension

  Kerstin Svensson, 2008, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 15, 2, s. 171-172

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 53. Svenska arbetsgivares implicita stereotyper av arabiska muslimer och överviktiga

  Agerström, J., Carlsson, R., Ekehammar, B. & Rooth, D-O., 2008, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 15, 3, s. 239-256

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. 2007
 55. Anmälan av Det Lukkede rom av Reidun Norvoll

  Ann Mari Sellerberg, 2007, (Accepted/In press) I : Socialvetenskaplig tidskrift. 2007, 4, s. 334-338

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 56. Psykiatri och sociologi, arv och miljö

  Brante, T., 2007, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 14, 1, s. 95-99

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 57. Varför inte en omsorgsförsäkring?

  Per Gunnar Edebalk, 2007, Socialvetenskaplig tidskrift, 4, s. 324-326.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 58. 2006
 59. Forskning om konsumtionsvillkor för hushåll med knapp ekonomi - ett svagt utvecklat fält.

  Torbjörn Hjort, 2006, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 12, 1, s. 59-74

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 Nästa