Sociologisk Forskning, 0038-0342

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Advice on the radio: Modernization, the public and Experts 1939-1968

  Marja Åkerström, 2007, I : Sociologisk Forskning. 4, s. 74-77

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 2. Ruled by the Calender? Public sector and university managers on meetings, calenders and time

  Malin Åkerström & Thelander, J., 2019, I : Sociologisk Forskning. 56, 2, s. 149-165 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Barns minnesprestationer i rättsprocessen

  Allwood, C. M., 2005, I : Sociologisk Forskning. 4, s. 21-27

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Children's memory performance in regular processes

  Allwood, C. M., 2005, I : Sociologisk Forskning. 4, s. 21-27

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 5. Pensionärsjävlar-revolt mot eller upprepande av negativa ålderskoder?

  Andersson, J., 2013, I : Sociologisk Forskning. 3-4, s. 247-266

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. "In Sweden we shake hands" - but are we really?

  Andersson, A., Christofer Edling & Rydgren, J., 2017 dec, I : Sociologisk Forskning. 54, 4, s. 377-381 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Family in the Swedish model

  Terese Anving, 2008, I : Sociologisk Forskning. 1, s. 73-75

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 8. Recension av "Familjen i den svenska modellen"

  Terese Anving, 2008, I : Sociologisk Forskning. 1, s. 73-75

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 9. Definitioner av våld i överlevandes berättelser efter kriget i Bosnien

  Basic, G., 2015, I : Sociologisk Forskning. 52, 4, s. 341-361

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Förlåtelse, försoning och oförsonlighet i överlevandes berättelser efter kriget i Bosnien

  Basic, G., 2013, I : Sociologisk Forskning. 50, 1, s. 51-68

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Why is the Swedish population aging? What can we or what can we not do about this?

  Tommy Bengtsson & Kirk Scott, 2005, I : Sociologisk Forskning. 3, s. 3-12

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 12. Varför åldras Sveriges befolkning? Vad kan vi och vad kan vi inte göra åt det?

  Tommy Bengtsson & Kirk Scott, 2005, I : Sociologisk Forskning. 3, s. 3-12

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Thomas Johansson, Makeovermani : om Dr Phil, plastkirurgi och illusionen om det perfekta jaget

  Berg, M., 2007, I : Sociologisk Forskning. 3, s. 93-96

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 14. Styrning och ideologiska dilemman i Skolverkets skolutveckling – exemplet ANDT-undervisning

  Börjesson, M. & Eva Palmblad, 2013, I : Sociologisk Forskning. 50, 2, s. 93-115

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Det sociologiska självförtroendet

  Brante, T., 2008, I : Sociologisk Forskning. 4, s. 97-102

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Recension av Lundberg: Durkheim och Mannheim som filosofisociologer. (Licentiatavhandling)

  Brante, T., 2006, I : Sociologisk Forskning. 2006, 2, s. 135-138

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 17. Kvalitetsmätning med citationsindex - en fallgrop för sociologin

  Brante, T. & Sune Sunesson, 1990, I : Sociologisk Forskning. 27, 2, s. 47-57 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Recension av Jamila Husseins bok "Heder och hedersvåld. Berättelser, fakta, fördomar"

  Veronika Burcar Alm, 2017, I : Sociologisk Forskning. 54, 4, s. 385-387 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 19. Heidegger och autentisk fascism.

  Dahl, N. G. G., 2006, I : Sociologisk Forskning. 1, s. 21-31

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Medborgarskapandets paradoxer: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid

  Dahlstedt, M., Fejes, A., Olson, M., Rahm, L. & Fredrik Sandberg, 2017 jan 1, I : Sociologisk Forskning. 54, 1-2, s. 31-50 20 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Equality price

  Sara Eldén, 2008, I : Sociologisk Forskning. 3, s. 93-95

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 22. Ensam tillsammans: Senmodernitet, gemenskap, individualisering

  Sara Eldén, 2007, I : Sociologisk Forskning. 2, s. 58-60

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 23. Recension

  Sara Eldén, 2007, I : Sociologisk Forskning. 2, s. 58-60

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 24. Opening Speech at the Nordic Sociological Associations 27th Conference 14-16 august 2014

  Johanna Esseveld, 2014, I : Sociologisk Forskning. 51, 2, s. 157-161

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 25. Sex/gender and sociology, a historical perspective

  Johanna Esseveld, 2004, I : Sociologisk Forskning. 3, s. 3-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Sociologin som försvann- en uppvisning i missvisande urval

  Estrada, F., Lindgren, S-Å. & Malin Åkerström, 2004, I : Sociologisk Forskning. 2, s. 31-37

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Weight of cultural bridges on cities integration project

  Ewert, S., Liedholm, M. & Lindberg, G., 2006, I : Sociologisk Forskning. 1, s. 33-49

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. The controversy growth. A debate between economists and sociologists about the Swedish public sector

  Forsberg, P., 2007, I : Sociologisk Forskning. 3, s. 53

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. De oauktoriserade migranterna i svensk byggnadssektor - en studie i deportationspolitik 1990-2004

  Frank, D., 2009, I : Sociologisk Forskning. 2, s. 26-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Det blågula stjärnbaneret

  Alexandra Franzén, 2017 mar 31, I : Sociologisk Forskning. 54, 1-2, s. 137-139 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 31. Ungas politiska (icke-)deltagande på sociala medier – hellre offline?

  Nils Gustafsson, Malena Rosén Sundström & Fjellman, E., 2018 jul 2, I : Sociologisk Forskning. 55, 2-3, s. 293-316 23 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Bodies, doings, and gendered ideals in Swedish graffiti

  Erik Hannerz, 2017, I : Sociologisk Forskning. 54, 4, s. 373-376 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. David Stockelberg (2005) Simmels former. Göteborg: Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori

  Jonas Hansson, 2007, I : Sociologisk Forskning. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 34. Recension av Lena Israel, Filmdramaturgi och vardagstänkande

  Erik Hedling, 1992, I : Sociologisk Forskning. 29, 2, s. 85-89

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 35. Hans Skjervheim: A critical rereading

  Carl-Göran Heidegren, 2015, I : Sociologisk Forskning. 52, 2, s. 192-194

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 36. The concept of the political

  Carl-Göran Heidegren, 2003, I : Sociologisk Forskning. 40, 1, s. 143-147

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 37. Livsstil och livsföring i Simmels och Webers klassiska sociologi

  Carl-Göran Heidegren, 2004, I : Sociologisk Forskning. s. 39-62

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. An interview with Hans Joas

  Carl-Göran Heidegren, 2017, I : Sociologisk Forskning. 54, 3, s. 233-243

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 39. The application and function of the career metaphor in understanding substance abuse

  Mats Hilte, 2003, I : Sociologisk Forskning. 2, s. 35-52

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Karriärmetaforens tillämpning och funktion inom missbruksfältet

  Mats Hilte, 2003, I : Sociologisk Forskning. 2003, Nr 2-2003, s. 35-52

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Psychoactive drugs and the management of time

  Mats Hilte, 2019 jun 26, I : Sociologisk Forskning. 56, 2, s. 111-124 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. The historian of religion and war

  Jan Hjärpe, 2003, I : Sociologisk Forskning. 4, s. 3-8

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 43. Potential in social work. A constructive look at professional practice

  Torbjörn Hjort, 2009, I : Sociologisk Forskning. 2, s. 66-68

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 44. Jens Ploug (red) Social arv og social ulighed. Köpenhamn: Hans Rietzels Forlag, (2007)

  Torbjörn Hjort, 2007, I : Sociologisk Forskning. 2007, 2, s. 67-69

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 45. The world is not a field: An interview with Michèle Lamont

  Anders Hylmö & Lamont, M., 2018 jun 26, I : Sociologisk Forskning. 56, 2, s. 167-179 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Plats som produkt. Kommersialisering och paketering.

  Markus Idvall, 2008, I : Sociologisk Forskning. 4, s. 108-110

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 47. Sociologi, programmatisk modern

  Bo Isenberg, 1997, I : Sociologisk Forskning. 44, 3–4, s. 283-310

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Den dialogiska vändningen

  Bo Isenberg, 2005, I : Sociologisk Forskning. 42, 4, s. 79-83

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Föregående 1 2 3 Nästa