Socionomen, 0283-1929

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Barns och ungas utsatthet i pressen

  Gunvor Andersson & Lundström, T., 2002, I : Socionomen. 2002, 8, s. 21-32

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. Umgänge till varje pris?

  Gunvor Andersson & Maria Bangura Arvidsson, 2006, I : Socionomen. 5, s. 3-17

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. När barnet står mellan familj och fosterfamilj

  Gunvor Andersson, 2005, I : Socionomen. 4, s. 12-17

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Hemlösa barn

  Gunvor Andersson & Hans Swärd, 2007, I : Socionomen. 7, s. 46-52

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Svensk barnavårdsforskning - en översikt över ett och ett kvarts års forskningsproduktion

  Gunvor Andersson & Sallnäs, M., 2007, I : Socionomens forskningssupplement. 22, s. 10-34

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Barn, fattigdom och social barnavård

  Gunvor Andersson, 2010, Socionomen, 4, s. 32-41.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 7. Skolsituationen för barn i familjehem

  Gunvor Andersson, 1999, I : Socionomens forskningssupplement. 10, s. 19-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Ett longitudinellt forskningsprojekt om barn i samhällsvård - placeringshistoria och vuxenliv i 35-39-årsåldern

  Gunvor Andersson, 2017 sep 15, I : Socionomens forskningssupplement. 2017, 6, s. 4-21 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Barndom i samhällsvård - relation till föräldrar i vuxen ålder

  Gunvor Andersson, 2017 sep 15, I : Socionomens forskningssupplement. 2017, 6, s. 22-38 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. En avhandling om den dubbla vanmaktens logik

  Anna Angelin, 2010, I : Socionomen. 2010, 4, s. 102-105

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Sju principer för en god behandling

  Bergnehr, H., Bergnehr, O. & Arne Kristiansen, 1991, I : Socionomen. 6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. The incredible years : nu introduceras i Sverige en metod att utvecklas i föräldraskapet.

  Martin Bergström, 2002, I : Socionomen. 4, s. 33-35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Vardagliga realiteter och visionära ideal bland socialarbetare i Norden

  Blomberg-Kroll, H., Kroll, C., Anna Meeuwisse & Hans Swärd, 2009, Socionomen, 7, s. 41-48.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 14. Utvärderingslandskapet. En guide bland teorier, perspektiv och modeller

  Verner Denvall, 2006, I : Socionomen. 4, s. 4-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Utvärderingsforskning - en översikt.

  Verner Denvall, 2007, I : Socionomens forskningssupplement. 21, s. 29-41

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Gustav Möller och sjukkassorna

  Per Gunnar Edebalk, 2011, I : Socionomen. 1, s. 44-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Ruth Wächter – socionom 1955, filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet 2005

  Rosmari Eliasson-Lappalainen, 2005, I : Socionomen. 6, s. 29-35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Tema: Barnavårdsmodeller i Europa. Vilket System är bäst?

  Guidi, P., Roberto Scaramuzzino & Hans Swärd, 2013, Socionomen, 7, s. 34-37.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 19. Tema: Sociala barnavårdsmodeller i Europa. Med familjedomstol istället för lokala nämnder

  Guidi, P. & Roberto Scaramuzzino, 2013, Socionomen, 7.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 20. Multidimensional treatment foster care : ett nytt sätt att arbeta med fosterhem

  Hansson, K., Martin Bergström, Balldin, T., Kristoffersson, R. & Schüller, P., 2001, I : Socionomen. 2, s. 40-45

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Så kan beteendestörda ungdomar få hjälp

  Hansson, K., Martin Bergström & Schüller, P., 2002, I : Socionomen. 5, s. 32-36

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Visst kan man göra randomiserade studier i svensk socialvård!

  Hansson, K., Sundell, K., Gustle, L-H. & Andrée Löfholm, C., 2007, Socionomen, s. 16-20.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 23. Preventiva insatser vid antisocialt beteende hos barn med hjälp av Marte Meo

  Hansson, K., Wirtberg, I. & Ulf, A., 2005, Socionomen, s. 1-8.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 24. Dags att ta lärdom av Nya Zeeland

  Lars Harrysson, 1999, Socionomen, 6, s. 57-63.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 25. Skälig levnadsnivå eller miniminivå - om välfärdsstatens syn på socialbidragstagares konsumtion.

  Torbjörn Hjort, 2010, I : Socionomens forskningssupplement. 2010, 4, s. 68-75

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Den Europeiska Unionens politik mot fattigdom och social exclusion: en historik

  Håkan Johansson, 2010, I : Socionomens forskningssupplement. s. 18-28

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Ideologibaserade livsloppskonstruktioner inom handikapp- och äldrepolitik

  Håkan Jönson & Taghizadeh Larsson, A., 2006, I : Socionomens forskningssupplement. 19, s. 18-31

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Hemlöshet - en kunskapsöversikt

  Marcus Knutagård & Hans Swärd, 2006, I : Socionomen. 5, s. 32-41

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. RQS - kvalitetssäkring på brukarnas villkor

  Arne Kristiansen, 2006, I : Socionomen. 4, s. 67-69

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Att tituleras är att känna sig berättigad

  Arne Kristiansen, 2003, I : Socionomen. 7/2003

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Fältstudenten en reflekterande observatör

  Arne Kristiansen, Lindmark, K. & Öberg, S., 1996, I : Socionomen. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Om betydelsen av att börja där klienten är

  Arne Kristiansen, 2001, I : Socionomen.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Beror utbränning på stress eller är det en aspekt av abstrakt socialitet?

  Arne Kristiansen, 1995, I : Socionomens forskningssupplement. 6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Spiraler, proteaner och experter: Om kvinnliga socionomers horisontella karriärvägar

  Karin Kullberg, 2011, I : Socionomens forskningssupplement. 30, 6, s. 32-43 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Varför stannar de kvar? Socialarbetare som arbetat längre än tre år inom den sociala barnavården i Sverige, England och Italien

  Karin Kullberg & Hojer, S., 2017, I : Socionomen. 41, s. 20 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Besvärliga relationer mellan personal och vårdtagare inom hemtjänsten

  Vesa Leppänen, 2008, I : Socionomens forskningssupplement. 23, s. 28-41

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Äldre i massmedierna - osynliga eller förknippade med problem

  Nilsson, M. & Håkan Jönson, 2007, Socionomen, 4, s. 26-29.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 38. Frälsningen, lagen och sanningen i ett kommunalt aktiveringsprojekt

  Alexandru Panican & Ulmestig, R., 2011, I : Socionomens forskningssupplement. Nr 30, s. 44-55

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Drivkrafter och hinder för transnationell mobilitet bland fattiga romer i två Rumänska bosättningar

  Alexandru Panican & Hans Swärd, 2019 jan 31, I : Socionomens forskningssupplement. 45, 1, s. 18-33 15 s., 2.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Barnets bästa i teori och praktik. När olika logiker möts.

  Lina Ponnert, 2015, I : Socionomens forskningssupplement. 6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Barnets rätt i världen

  Bodil Rasmusson, 2014, Socionomen, 4, s. 30-35.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 42. BBIC stärker barnets ställning

  Bodil Rasmusson & Hyvönen, U., 2005, I : Socionomen. 4, s. 30-35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Kvinnors val kring mammografiscreening-ett exempel på non-take-up i den svenska välfärdsmodellen

  Åsa Ritenius Manjer, Sophia Zackrisson & Ulla Melin Emilsson, 2008, I : Socionomen. 6 (Socionomens forskningssupplement nr 24), s. 34-44

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Barnfattigdomen i Malmö - forskning och handlingsstrategier

  Salonen, T. & Anna Angelin, 2012, Socionomen, Nr 4 2012, s. 30-32.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 45. Socialarbetares protester genom nätverk på sociala medier

  Gabriella Scaramuzzino & Anna Meeuwisse, 2019 jan 30, I : Socionomens forskningssupplement. 45, 1, s. 4-17 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Från Socialutredning till socialtjänst

  Sune Sunesson, 2012, Socionomen, 2012, 7, s. 12-17.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 47. Per Holmberg och den påvra svenska fattigdomsforskningen

  Sune Sunesson, 2010, I : Socionomen. 2010, 4, s. 106-109

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 48. Från Socialutredning till socialtjänst

  Sune Sunesson, 1992, I : Socionomens forskningssupplement. 2012, 7, s. 12-17 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Den öppna kriminalvården

  Kerstin Svensson, 2011, Socionomen, 4, s. 18-23.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Föregående 1 2 Nästa