Socionomen, 0283-1929

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Drivkrafter och hinder för transnationell mobilitet bland fattiga romer i två Rumänska bosättningar

  Alexandru Panican & Hans Swärd, 2019 jan 31, I : Socionomens forskningssupplement. 45, 1, s. 18-33 15 s., 2.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Socialarbetares protester genom nätverk på sociala medier

  Gabriella Scaramuzzino & Anna Meeuwisse, 2019 jan 30, I : Socionomens forskningssupplement. 45, 1, s. 4-17 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. 2017
 5. Barndom i samhällsvård - relation till föräldrar i vuxen ålder

  Gunvor Andersson, 2017 sep 15, I : Socionomens forskningssupplement. 2017, 6, s. 22-38 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Ett longitudinellt forskningsprojekt om barn i samhällsvård - placeringshistoria och vuxenliv i 35-39-årsåldern

  Gunvor Andersson, 2017 sep 15, I : Socionomens forskningssupplement. 2017, 6, s. 4-21 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Varför stannar de kvar? Socialarbetare som arbetat längre än tre år inom den sociala barnavården i Sverige, England och Italien

  Karin Kullberg & Hojer, S., 2017, I : Socionomen. 41, s. 20 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. 2015
 9. Barnets bästa i teori och praktik. När olika logiker möts.

  Lina Ponnert, 2015, I : Socionomens forskningssupplement. 6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. 2014
 11. Barnets rätt i världen

  Bodil Rasmusson, 2014, Socionomen, 4, s. 30-35.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 12. Tiggeri som socialt problem

  Hans Swärd, 2014, I : Socionomen. 5

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. 2013
 14. Sociala barnavårdsmodeller i Europa - Med lokala nämnder istället för familjedomstol

  Hans Swärd, 2013, Socionomen, s. 21-27.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 15. Tema: Barnavårdsmodeller i Europa. Vilket System är bäst?

  Guidi, P., Roberto Scaramuzzino & Hans Swärd, 2013, Socionomen, 7, s. 34-37.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. Tema: Sociala barnavårdsmodeller i Europa. Med familjedomstol istället för lokala nämnder

  Guidi, P. & Roberto Scaramuzzino, 2013, Socionomen, 7.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 17. 2012
 18. Barnfattigdomen i Malmö - forskning och handlingsstrategier

  Salonen, T. & Anna Angelin, 2012, Socionomen, Nr 4 2012, s. 30-32.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 19. Från Socialutredning till socialtjänst

  Sune Sunesson, 2012, Socionomen, 2012, 7, s. 12-17.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 20. Socialtjänsten och tvånget

  Hans Swärd, 2012, Socionomen, nr 7, s. 46-51.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 21. 2011
 22. Den öppna kriminalvården

  Kerstin Svensson, 2011, Socionomen, 4, s. 18-23.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 23. Frälsningen, lagen och sanningen i ett kommunalt aktiveringsprojekt

  Alexandru Panican & Ulmestig, R., 2011, I : Socionomens forskningssupplement. Nr 30, s. 44-55

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Gustav Möller och sjukkassorna

  Per Gunnar Edebalk, 2011, I : Socionomen. 1, s. 44-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Spiraler, proteaner och experter: Om kvinnliga socionomers horisontella karriärvägar

  Karin Kullberg, 2011, I : Socionomens forskningssupplement. 30, 6, s. 32-43 11 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. 2010
 27. Barn, fattigdom och social barnavård

  Gunvor Andersson, 2010, Socionomen, 4, s. 32-41.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 28. Den Europeiska Unionens politik mot fattigdom och social exclusion: en historik

  Håkan Johansson, 2010, I : Socionomens forskningssupplement. s. 18-28

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. En avhandling om den dubbla vanmaktens logik

  Anna Angelin, 2010, I : Socionomen. 2010, 4, s. 102-105

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Per Holmberg och den påvra svenska fattigdomsforskningen

  Sune Sunesson, 2010, I : Socionomen. 2010, 4, s. 106-109

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 31. Skälig levnadsnivå eller miniminivå - om välfärdsstatens syn på socialbidragstagares konsumtion.

  Torbjörn Hjort, 2010, I : Socionomens forskningssupplement. 2010, 4, s. 68-75

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. 2009
 33. Vardagliga realiteter och visionära ideal bland socialarbetare i Norden

  Blomberg-Kroll, H., Kroll, C., Anna Meeuwisse & Hans Swärd, 2009, Socionomen, 7, s. 41-48.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 34. 2008
 35. Besvärliga relationer mellan personal och vårdtagare inom hemtjänsten

  Vesa Leppänen, 2008, I : Socionomens forskningssupplement. 23, s. 28-41

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Kvinnors val kring mammografiscreening-ett exempel på non-take-up i den svenska välfärdsmodellen

  Åsa Ritenius Manjer, Sophia Zackrisson & Ulla Melin Emilsson, 2008, I : Socionomen. 6 (Socionomens forskningssupplement nr 24), s. 34-44

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. 2007
 38. Äldre i massmedierna - osynliga eller förknippade med problem

  Nilsson, M. & Håkan Jönson, 2007, Socionomen, 4, s. 26-29.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 39. Hemlösa barn

  Gunvor Andersson & Hans Swärd, 2007, I : Socionomen. 7, s. 46-52

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Socialt arbete - trettio år med ett ämne

  Hans Swärd, 2007, I : Socionomen. nr 8, s. 40-46

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Svensk barnavårdsforskning - en översikt över ett och ett kvarts års forskningsproduktion

  Gunvor Andersson & Sallnäs, M., 2007, I : Socionomens forskningssupplement. 22, s. 10-34

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Utvärderingsforskning - en översikt.

  Verner Denvall, 2007, I : Socionomens forskningssupplement. 21, s. 29-41

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Visst kan man göra randomiserade studier i svensk socialvård!

  Hansson, K., Sundell, K., Gustle, L-H. & Andrée Löfholm, C., 2007, Socionomen, s. 16-20.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 44. 2006
 45. Det sociala arbetets historia – en kunskapsöversikt

  Hans Swärd, 2006, I : Socionomen. 20, 8, Del 2, s. 32-41

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Hemlöshet - en kunskapsöversikt

  Marcus Knutagård & Hans Swärd, 2006, I : Socionomen. 5, s. 32-41

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Ideologibaserade livsloppskonstruktioner inom handikapp- och äldrepolitik

  Håkan Jönson & Taghizadeh Larsson, A., 2006, I : Socionomens forskningssupplement. 19, s. 18-31

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. RQS - kvalitetssäkring på brukarnas villkor

  Arne Kristiansen, 2006, I : Socionomen. 4, s. 67-69

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Umgänge till varje pris?

  Gunvor Andersson & Maria Bangura Arvidsson, 2006, I : Socionomen. 5, s. 3-17

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Utvärderingslandskapet. En guide bland teorier, perspektiv och modeller

  Verner Denvall, 2006, I : Socionomen. 4, s. 4-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. 2005
 52. Barn och hem – en röd tråd i den sociala barnavårdens historia

  Hans Swärd, 2005, I : Socionomen. 4, s. 6-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 53. BBIC stärker barnets ställning

  Bodil Rasmusson & Hyvönen, U., 2005, I : Socionomen. 4, s. 30-35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. När barnet står mellan familj och fosterfamilj

  Gunvor Andersson, 2005, I : Socionomen. 4, s. 12-17

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 55. Preventiva insatser vid antisocialt beteende hos barn med hjälp av Marte Meo

  Hansson, K., Wirtberg, I. & Ulf, A., 2005, Socionomen, s. 1-8.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 56. Ruth Wächter – socionom 1955, filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet 2005

  Rosmari Eliasson-Lappalainen, 2005, I : Socionomen. 6, s. 29-35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 57. 2003
 58. Att tituleras är att känna sig berättigad

  Arne Kristiansen, 2003, I : Socionomen. 7/2003

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 59. 2002
 60. Barns och ungas utsatthet i pressen

  Gunvor Andersson & Lundström, T., 2002, I : Socionomen. 2002, 8, s. 21-32

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 61. Så kan beteendestörda ungdomar få hjälp

  Hansson, K., Martin Bergström & Schüller, P., 2002, I : Socionomen. 5, s. 32-36

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 62. The incredible years : nu introduceras i Sverige en metod att utvecklas i föräldraskapet.

  Martin Bergström, 2002, I : Socionomen. 4, s. 33-35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 63. 2001
 64. Behandling och/eller vård? Narkomanvård i Sverige och Nederländerna

  Tops, D., 2001, I : Socionomen. 5, s. 36-40

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 65. Multidimensional treatment foster care : ett nytt sätt att arbeta med fosterhem

  Hansson, K., Martin Bergström, Balldin, T., Kristoffersson, R. & Schüller, P., 2001, I : Socionomen. 2, s. 40-45

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 66. Om betydelsen av att börja där klienten är

  Arne Kristiansen, 2001, I : Socionomen.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 67. 1999
 68. Dags att ta lärdom av Nya Zeeland

  Lars Harrysson, 1999, Socionomen, 6, s. 57-63.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 69. Skolsituationen för barn i familjehem

  Gunvor Andersson, 1999, I : Socionomens forskningssupplement. 10, s. 19-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 70. 1996
 71. Fältstudenten en reflekterande observatör

  Arne Kristiansen, Lindmark, K. & Öberg, S., 1996, I : Socionomen. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 72. 1995
 73. Beror utbränning på stress eller är det en aspekt av abstrakt socialitet?

  Arne Kristiansen, 1995, I : Socionomens forskningssupplement. 6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 74. 1992
 75. Från Socialutredning till socialtjänst

  Sune Sunesson, 1992, I : Socionomens forskningssupplement. 2012, 7, s. 12-17 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 76. 1991
 77. Sju principer för en god behandling

  Bergnehr, H., Bergnehr, O. & Arne Kristiansen, 1991, I : Socionomen. 6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift