Statsvetenskaplig tidskrift, 0039-0747

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Fredsforskning och internationella relationer

  Karin Aggestam, 2010, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 112, 5

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. Den nya hälsopolitiken. Politikers och medborgares syn på sjukvården

  Ronny Andersson & Harry Petersson, 1986, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 89, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Att lära statsvetenskap – två ämnesdidaktiska utmaningar

  Björn Badersten, 2014, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 116, 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. "Return to Europe"? - Om EU-utvidgning, Östeuropa och opinioner

  Björn Badersten, 1999, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 102, 4, s. 396-417

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Stadsstatens renässans? Om det urbana som lokalt och globalt i politiken

  Björn Badersten, 2010, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 112, 5

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Francis Fukuyama: Trust – The Social Virtues and the Creation of Prosperity

  Björn Badersten, 1996, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 99, 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 7. Christopher Lasch: Eliternas uppror och sveket mot demokratin

  Björn Badersten, 1996, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 99, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 8. Undrande mångfald. Ett manifest för den goda statsvetenskapen

  Björn Badersten, 2010, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 112, 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Att studera det önskvärda: om värdeanalys och normativ metod

  Björn Badersten, 2004, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 106, 3, s. 207-220

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Ritualer i koncentrationslägret. Avståndstagande, moral och anpassning i före detta lägerfångars berättelser från Bosnien

  Goran Basic, 2013, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 115, 3, s. 225-243

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Så blir biologi till politik: En essä om politiska ideologiers användning av vetenskap

  Bengt Olle Bengtsson, 2018, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 120, 2, s. 363-380

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. I geoekonomins tid

  Rikard Bengtsson, 2021 mar 19, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 123, 1, s. 125-145 21 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Samhällsvetenskapen - forskningspolitikens förlorare?

  Mats Benner, 2010, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 112, 5, s. 230-241

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Modernisation of Government

  Tomas Bergström, Louise Bringselius, Irvine Lapsley & Anna Thomasson, 2017, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 2017, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 15. On the Elusive Nature of Modernisation in Government

  Tomas Bergström & Irvine Lapsley, 2017, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 1, s. 7-22

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Välfärdsstaden återbesökt. Politiskt deltagande i det nya Malmö.

  Tomas Bergström, 2017, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 3, s. 499-519

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Litteraturgranskning: Rolling Back the Market av Peter Self

  Magdalena Bexell & Stina Melander, 2000, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 103, 1, s. 87-93

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Statsvetenskap och studiet av mänskliga rättigheter

  Magdalena Bexell, 2004, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Globalt folkstyre? Kommentar till Johan P. Olsen

  Magdalena Bexell, 2015, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 117, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 20. Hans Kelsens föreläsningsresor till Sverige (1933) och Finland (1953)

  Uta Bindreiter, 2018, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 120, 1, s. 69-95

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Contested administrations: Conflict resolution and the improvement of democracy

  Annika Björkdahl, 2012, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 114, 2, s. 134-141

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Peace Operations and the Promotion of Cosmopolitanism

  Annika Björkdahl, 2005, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 107, 3, s. 215-234

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Brittiska valet den 11 juni 1987: bakgrund, resultat och valsystem

  Bo Bjurulf, 1987, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 90, 4, s. 313-20

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Från tvåblockssystem till fraktionalisering : partigruppers och ledamöters röstningsmönster i norska stortinget 1969-1974

  Bo Bjurulf & Ingemar Glans, 1976, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 79, 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Recension av Aske Damtoft Poulsens Accounts of Northern Barbarians in Tacitus’ Annales. A contextual analysis.

  Lovisa Brännstedt, 2020, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 1/2020, s. 119-121 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 26. Balancing stability and change in the New Weberian State

  Louise Bringselius & Anna Thomasson, 2017, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. What Qualifications does Good State Audit Require? The Profiles of Ten Auditors-General

  Louise Bringselius & Marja Lemne, 2017, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 1, s. 111-136

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Medialisering av Sveriges riksdag? Svenska riksdagsledamöters mediaanpassning

  Douglas Brommesson, Ann-Marie Ekengren & Oskarsson Henrik, 2014, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 116, 1, s. 45-72

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Mediatisation of European foreign policy – a cross-time, cross-national comparison

  Douglas Brommesson & Ann-Marie Ekengren, 2012, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 114, 1, s. 59-67

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Olof Ruin:Analys och engagemang. Sex statsvetare under 1900-talet

  Benny Carlson, 2018, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 120, 3-4, s. 605-607 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 31. Gunnar Andersson, Thomas Brante & Christofer Edling: "Det personliga är sociologiskt: 14 professorer om sociologi"

  Benny Carlson, 2019, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 121, 1, s. 127-129 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 32. 'Like Locusts on the Mississippi': A Pioneer Study of the Expansion of the Swedish Public Sector

  Benny Carlson & Mats Lundahl, 2020 jul 17, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 2, s. 161-182

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Binyamin Appelbaum, The Economists' Hour: False Prophets, Free Markets and the Fracture of Society

  Benny Carlson, 2020 jul 17, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 2, s. 273 276 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 34. Janek Wasserman, The Marginal Revolutionaries: How Austrian Economists Fought the War of Ideas

  Benny Carlson, 2020 maj 5, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 1, s. 123 126 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 35. John Bolton: The Room Where It Happened. A White House Memoir

  Benny Carlson, 2020 okt, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 5, s. 169-172 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 36. De motade inte Adolf i grind

  Benny Carlson, 2010 dec 31, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 4, s. 743-748 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 37. Anne Applebaum: Demokratins skymning

  Benny Carlson, 2021 mar 19, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 123, 1, s. 173-176 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 38. Styrning genom frivillig koordinering? En studie av europeiska socialfondens genomförande i lokal förvaltning

  Vanja Carlsson & Dalia Mukhtar-Landgren, 2018 aug 28, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 120, 5, s. 137-161 24 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Bringing Permeability Back In. Transnational Communication in the Debate on the Constitutional Treaty in Two Swedish Quality Newspapers.

  Maximilian Conrad, 2007, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 109, 2, s. 99-116

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Homofobins geopolitik: En studie av rysk mediebevakning av förbudet mot ”homosexuell propaganda”

  Emil Edenborg, 2014, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 116, 2014/3, s. 265-292

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Från Hanoi till Bryssel.

  Ole Elgström, 2007, (Accepted/In press) I: Statsvetenskaplig tidskrift. 109, 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 42. EU Foreign Policy as Others See It – Images of the EU as an International Negotiator

  Ole Elgström, 2006, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 108, 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Att bolagisera kommunal verksamhet. Implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?

  Gissur O Erlingsson, Fogelgren Mattias, Fredrik Olsson, Anna Thomasson & Richard Öhrvall, 2015, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 117, 4, s. 555-585 30 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Fredrik Reinfeldt och litteraturens (problematiska) värld

  Torbjörn Forslid, 2012, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 3 4 Nästa