Statsvetenskaplig tidskrift, 0039-0747

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1976
 2. Från tvåblockssystem till fraktionalisering : partigruppers och ledamöters röstningsmönster i norska stortinget 1969-1974

  Bo Bjurulf & Ingemar Glans, 1976, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 79, 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Några synpunkter på begreppet politisk planering

  Lennart Lundquist, 1976, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 79, 2, s. 121-139

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. 1979
 5. Ekonomi och politik i Sverige 1896-1948. En kommentar till en artikel av Kurt Rydé

  Lars Jonung & Eskil Wadensjö, 1979, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 2, s. 111-115 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Konflikter i kommunalpolitiken

  Leif Johansson & Stephan Schmidt, 1979, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 82, 4, s. 267-280

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Statsvetenskaplig Tidskrift. Register 1944-1977

  Leif Johansson, 1979, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 1979, 5

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. 1982
 9. Do Trade Unions Really Give Rise to Social Losses?

  Göte Hansson, 1982, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 1, s. 21-26

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. 1984
 11. Aktörer och strukturer

  Lennart Lundquist, 1984, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 87, 1, s. 1-21

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Regerar regeringen över de centrala ämbetsverken?

  Nils Stjernquist, 1984, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 87, 3, s. 211-226

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Statsvetenskap, socialt arbete och implementering av socialtjänstreformen

  Anders Sannerstedt, 1984, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 87, 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. 1986
 15. Demokrati och rättssäkerhet - ett problematiskt släktskapsförhållande

  Torbjörn Vallinder, 1986, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 89, 4, s. 294-303

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Den nya hälsopolitiken. Politikers och medborgares syn på sjukvården

  Ronny Andersson & Harry Petersson, 1986, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 89, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Landstingsförvaltning och politik - politikers, tjänstemäns och verksamhetföreträdares syn på organisation och service

  Harry Petersson, 1986, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 89, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Om läsning av samhällsvetenskaplig litteratur

  Lennart Lundquist, 1986, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 89, 1, s. 39-48

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. 1987
 20. Brittiska valet den 11 juni 1987: bakgrund, resultat och valsystem

  Bo Bjurulf, 1987, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 90, 4, s. 313-20

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Samband mellan ekonomisk och politisk utveckling i Sverige : En forskningsöversikt.

  Anders Håkansson, 1987, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 90, 1, s. 61-79

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. 1988
 23. En förutsägelse av valresultatet utifrån den ekonomiska utvecklingen

  Anders Håkansson, 1988, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 91, 2, s. 182-184

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Statsvetaren, debattinlägg. Politiker eller byråkrater - vem har makten?

  Lennart Lundquist, 1988, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 91, 4, s. 333-6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. 1989
 26. Datorstödd undervisning i samhällsvetenskaplig utrednings- och forskningsmetodik : ett läromedelsprojekt

  Leif Johansson, 1989, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 92, 4, s. 297-303

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Ledarskapet och följarna

  Lennart Lundquist, 1989, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 92, 3, s. 149-171

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. 1990
 29. Demokratiseringsprocesserna i Östeuropa - händelseöversikt och valresultat

  Anders Håkansson & Tomas Niklasson, 1990, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 93, 4, s. 335-361

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. The Inherent Dialectic of International Politics

  Karl Magnus Johansson, 1990, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 93, 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. 1991
 32. "Decline of parliaments-tesen" och den svenska riksdagens makt under 1970- och 1980-talet

  Mats Sjölin, 1991, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 94, 2, s. 125-148

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Litteraturgranskning, Rebecca Grant & Kathleen Newland (red) Gender and International Relations

  Pauline Stoltz & Anders Uhlin, 1991, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 94, 1, s. 356-359

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 34. Om politisk reformulering: en forskningsinriktning och dess teoretiska anknytning

  Henrik Hermerén, 1991, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 94, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. 1992
 36. Demokratiseringsprocessen i Östeuropa som en Garbage Can

  Jan Magnusson, 1992, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Förvaltningschef och demokrati

  Lennart Lundquist, 1992, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 95, 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Litteraturgranskning, Samuel P Huntington: The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century

  Anders Uhlin, 1992, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 95, 1, s. 106-109

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 39. Nationer och nationalism

  Patrik Hall, 1992, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 95, 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Recension

  Jakob Gustavsson, 1992, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 95, 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 41. 1993
 42. Europe Safe for Democracy? - The Council of Europe and Democratization in Eastern and Central Europe

  Tomas Niklasson & Anders Sannerstedt, 1993, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 96, 1, s. 69-81

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Global Democratization : Transitions from Authoritarian Rule 1989-1991

  Catarina Kinnvall & Anders Uhlin, 1993, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 96, 1, s. 7-38

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. 1995
 45. Att få ett ord med i laget. En jämförelse mellan EU-nämnden och Europaudvalget

  Hans Hegeland & Ingvar Mattson, 1995, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 98, 4, s. 435-457

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Maktutövning och socialt bedrägeri som motståndsform

  Anders Persson, 1995, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 98, 2, s. 215-228

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Metaphors, Thought and Theory: The Case of Neo-Realism and Bipolarity

  Anna Wieslander, 1995, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 98, 2, s. 129-156

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. 1996
 49. Christopher Lasch: Eliternas uppror och sveket mot demokratin

  Björn Badersten, 1996, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 99, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 50. Explaining the Collapse: A Review of Four Approaches to the Breakdown of the Soviet Union

  Jonas Tallberg, 1996, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 99, 1, s. 85-85

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. Francis Fukuyama: Trust – The Social Virtues and the Creation of Prosperity

  Björn Badersten, 1996, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 99, 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 52. 1997
 53. And When We Speak...On Political Solidarity between Black and White Women

  Pauline Stoltz, 1997, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 100, 1, s. 87-99

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. Feminisms in Europe - East and West

  Astrid Hedin, 1997, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 100, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 55. Hon som inte neg - en fallstudie i politisk rolletik

  Mats Sjölin, 1997, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 100, 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 56. Jacob Wilde: den glömde svenska statsteoretikern

  Patrik Hall, 1997, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 100, 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 57. Om att introducera statsvetenskapen

  Lennart Lundquist, 1997, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 100, 3, s. 297-303

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 58. Statsvetenskaplig metodologi i arbete : en utvärdering

  Patrik Hall & Kristian Sjövik, 1997, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 100, 2, s. 304-317

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 59. Tage Lindblom och konservatismen

  Martin Lindström, 1997, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 100, 2, s. 145-175

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 60. 1998
 61. A State of War: Russian Leaders and Citizens Interpret the Chechen Conflict

  Bo Petersson & Charlotte Wagnsson, 1998, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 101, 2, s. 167-181

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 62. Bäst i klassen: Sverige och efterlevnaden av EU:s regelverk

  Jonas Tallberg, 1998, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 100, 4, s. 369-390

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 63. Det civila samhället och demokrati

  Ylva Stubbergaard, 1998, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 1, 101, s. 3-14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 3 4 Nästa