Statsvetenskaplig tidskrift, 0039-0747

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Artikel i vetenskaplig tidskrift
 2. Covid-19-pandemin och den svenska strategin: Epidemiologi, postmodernism och svensk exceptionalism

  Martin Lindström, 2021 jun, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 123, 5, s. 93-124

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. I geoekonomins tid

  Rikard Bengtsson, 2021 mar 19, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 123, 1, s. 125-145 21 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Om värdet av vetenskap och andra belägg vid pandemiskt beslutsfattande

  Lena Wahlberg, 2021, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 5, s. 345-360 16 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. När maskiner fattar beslut - vem är ansvarig?

  Maria Hedlund, 2020 dec, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 4, s. 545-565 21 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Kontraspionage och hybridkrigföring: En fallstudie av kuppförsöket i Montenegro 2016

  Tony Ingesson, 2020 okt 23, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 3, s. 449-462

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Inledning: amerikansk exceptionalism – då och nu

  Ulf Zander, 2020 okt, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 5, s. 5-12 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Give me history or give me death! Politik och historiebruk i USA

  Ulf Zander, 2020 okt, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 5, s. 13-41 29 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. 'Like Locusts on the Mississippi': A Pioneer Study of the Expansion of the Swedish Public Sector

  Benny Carlson & Mats Lundahl, 2020 jul 17, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 2, s. 161-182

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Moderaternas ideologiska grundsyn: En uppföljning av debatten under det sena 1900-talet

  Martin Lindström, 2020 apr 8, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 1, s. 5-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. En klassisk varning

  Lars Jonung & Benny Carlson, 2020, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 1, s. 99-102 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Fri bevisprövning och evidensbaserad medicin: En jämförelse av två modeller för evidens och beslut

  Lena Wahlberg, 2020, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 4, s. 581-599 19 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Beslutsfattande ur tre perspektiv

  Annika Wallin, 2020, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 44, s. 567 581 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Kontraspionage och rekonstruktionen av fallet Vassilij Sidorenko 1942

  Johan Matz, 2020, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Den etnografiskt okänsliga etikgranskningen

  David Wästerfors, 2019, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 121, 2, s. 173-205 32 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Några anmärkningar om kungens roll för Svenska Akademiens stadgar.

  Nils Gustafsson, 2018 dec 27, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 120, 3-4, s. 577-589 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Kunskap och demokrati i EU-kommuner

  Maria Strömvik, 2018 aug 28, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 120, 5, s. 13-39 26 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Inledning: Kommunen i EU

  Stig Montin, Dalia Mukhtar-Landgren & Maria Strömvik, 2018 aug 28, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 120, 5, s. 5-12 7 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Styrning genom frivillig koordinering? En studie av europeiska socialfondens genomförande i lokal förvaltning

  Vanja Carlsson & Dalia Mukhtar-Landgren, 2018 aug 28, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 120, 5, s. 137-161 24 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Hans Kelsens föreläsningsresor till Sverige (1933) och Finland (1953)

  Uta Bindreiter, 2018, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 120, 1, s. 69-95

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. EU:s statsstödspolitik och det kommunala självstyret

  Jörgen Hettne & Linda Nyberg, 2018, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 2018, 5, s. 85-110 25 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Politik och juridik inom offentlig upphandling

  Jörgen Hettne & Stig Montin, 2018, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 2018, 5, s. 115-133 19 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Så blir biologi till politik: En essä om politiska ideologiers användning av vetenskap

  Bengt Olle Bengtsson, 2018, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 120, 2, s. 363-380

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. En offentligrättslig korporation under Monarken? Svenska Akademien och kungen i juridiskt perspektiv

  Henrik Wenander & Martin Sunnqvist, 2018, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 120, 3-4, s. 557-575 19 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Introduktion

  Klas-Göran Karlsson, 2017 dec 1, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 4, s. 639-644 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Historiska hubileer - det förflutna som förbannelse eller livgivare: Om vår fascination inför de jämna åren

  Klas-Göran Karlsson, 2017 dec 1, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 4, s. 645-676 32 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Från kraftprov till systembejakande talmagi: Jubileer i antiken

  Anne-Marie Leander Touati, Lovisa Brännstedt & Henrik Gerding, 2017 dec, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 4, s. 677-698

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Lunds universitet 350 år

  Anders Jarlert, 2017 nov, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 4, s. 699–713

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Konfliktlösning i delade städer: En jämförande fallstudie

  Lisa Strömbom & Annika Björkdahl, 2017 okt 12, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 3, s. 543-563

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Bekämpa fattigdomen - men med mer av samma fattigvårdslogik? Foucaults pendel

  Alexandru Panican & Rickard Ulmestig, 2017 sep, I: Statsvetenskaplig tidskrift. Årgång 119, 3, s. 599 612 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Measuring Social Work- Quantity as Quality in the Social Services

  Teres Hjärpe, 2017 mar 6, I: Statsvetenskaplig tidskrift. Årgång 119, 1/2017

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Advocacy Coalition Learning – Biases and Heuristics in Policy Implementation

  Hans Knutsson, 2017 jan 1, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 1, s. 163-183 21 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Balancing stability and change in the New Weberian State

  Louise Bringselius & Anna Thomasson, 2017, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. What Qualifications does Good State Audit Require? The Profiles of Ten Auditors-General

  Louise Bringselius & Marja Lemne, 2017, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 1, s. 111-136

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Professionalization vs democratic control: are they mutually exclusive in collaboration for local service provision?

  Anna Thomasson, 2017, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 1, s. 137-153 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. A Projectified Public Administration How Projects in Swedish Local Governments Become Instruments for Political and Managerial Concerns

  Mats Fred & Patrik Hall, 2017, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 1, s. 185-205 20 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Minnen av ett inbördeskrig. Jubileer och monument i Gettysburg 1863–2017

  Ulf Zander, 2017, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 4, s. 715-743

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. On the Elusive Nature of Modernisation in Government

  Tomas Bergström & Irvine Lapsley, 2017, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 1, s. 7-22

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Välfärdsstaden återbesökt. Politiskt deltagande i det nya Malmö.

  Tomas Bergström, 2017, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 3, s. 499-519

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Tillbaka till framtiden: \

  David Larsson Heidenblad, 2016, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 118, 2, s. 271-282

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Ideologisk orientering som lärprocess: Herbert Tingsten och erfarenheten

  Johan Stenfeldt, 2015 dec 1, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 117, 4, s. 645-650

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Sargad segerherre på film: Churchill-berättelser på 2000-talet

  Erik Hedling, 2015, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 117, 3, s. 39-69

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Politik och film

  Erik Hedling, 2015, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 117, 3, s. 3-6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. "För två ostburgare och en Coca-Cola” : Anteckningar om den europeiska film- och TV-produktionens omflyttningar efter 1989

  Olof Hedling, 2015, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 117, 3, s. 375-394

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 3 4 Nästa