Structural Engineering International: Journal of the International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), 1683-0350

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2016
  2. Structural Engineering International: Journal of the International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) (Tidskrift)

    Danielsson, H. (peer reviewer)
    2016 sep 15 → …

    Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.