Studies in Spanish and Latin American Cinemas, 2050-4837

Tidskrift

Studies in Spanish and Latin American Cinemas
Titlar
  • Studies in Spanish and Latin American Cinemas
  • Studies in Spanish & Latin American Cinemas
  • Studies in Hispanic Cinemas
ISSN
  • 2050-4837
  • 2050-4845
  • 1478-0488
  • 2040-0608
Ytterligare sökbara ISSN (elektroniska)2050-4845
FörlagIntellect Ltd.

Tidskrift