Supply Chain Management, 1359-8546

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2018
  2. Supply Chain Management (Tidskrift)

    Johansson, U. (peer reviewer)
    2018

    Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.