Svensk Botanisk Tidskrift, 0039-646X

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Sjuttiofem år efter Nils Hylander: nytt ljus över engelska landskapsparker och deras flora i Sverige

  Torbjörn Tyler, 2019, Svensk Botanisk Tidskrift, 113, 3-4, s. 194-218.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 3. 2018
 4. Prunus: Vackert, gott och giftigt för människor och djur

  Lars Olof Björn, 2018 maj 1, Svensk Botanisk Tidskrift, 112, 5, s. 318–328 11 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 5. Brännässlor–inte bara ogräs

  Lars Olof Björn, 2018 mar 15, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 112, 2, s. 111–115 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Sinnesorganet i växtrotens spets

  Lars Olof Björn, 2018 feb 26, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 112, 1, s. 50–56 7 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 7. Den botaniska skattkammaren – en digital svensk flora blir till

  Karlsson, T., Torbjörn Tyler & Agestam, M., 2018, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 112, 2, s. 133-135

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. 2017
 9. Nyheter bland svenska stångfibblor

  Torb Jorn Tyler, 2017, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 111, 6, s. 312-330 19 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 10. 2016
 11. Ipomoea – sötpotatisens släkte

  Lars Olof Björn, 2016, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 110, 5, s. 316–320 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Läsvärt: Altas Flora Danica

  Lars Fröberg, 2016, Svensk Botanisk Tidskrift, 110, s. 47-49 3 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 13. Till minne: Bengt Nilsson (1939-2016)

  Lars Fröberg & Widgren, Å., 2016, I : Svensk Botanisk Tidskrift. s. 405-405 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 14. 2014
 15. Bjurkärr – en småländsk bokskog med unika lavar och svampar.

  Fritz, Ö., Malmqvist, A., Heilmann-Clausen, J., Ulf Arup, Ekman, S. & Niklasson, M., 2014, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 108, 3–4, s. 2-18

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Dvärgagen återupptäckt i Sverige efter 63 år som utgången.

  Håkan Wittzell, 2014, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 108, 2, s. 68-76

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Inventering av vita fläckar i norra Lapplands skogsland

  Lars Fröberg, 2014, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 108, 5, s. 270-276

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. 2013
 19. Att leva tillsammans på en fjällbjörk /Niche separation of two lichens on Arctic downy birch/

  Mats Sonesson, 2013, Svensk Botanisk Tidskrift, 107, 6, s. 350-353.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 20. Ginkgo – det kinesiska tempelträdet

  Lars Olof Björn, 2013, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 107, 5, s. 288-291

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Sandstäppen i Skåne – dåtid, nutid och framtid

  Ödman, A. M., 2013, Svensk Botanisk Tidskrift, 107, 2, s. 73-79.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 22. Sven Snogerup – ett liv med botaniken

  Ingvar Kärnefelt, 2013, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 107, 5, s. 302-303

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. 2012
 24. En svensk kärlväxtatlas

  Lars Fröberg, 2012, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 106, 3-4, s. 194-200

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Komplettering av kärlväxtfloran i Blekinge

  Lars Fröberg, 2012, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 106, 2, s. 67-99

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Kulturväxtsläktingar – något att bry sig om

  Aronsson, M., Black-Samuelsson, S., Edqvist, M., Erik Persson, Ståhlberg, D. & Weibull, J., 2012, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 106, 6, s. 309-318 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Liljas önskan i uppfyllelse: strandflenört funnen i Skåne

  Torbjörn Tyler, 2012, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 106, 6, s. 292-294

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Lundgamander funnen på en ny lokal i Halland

  Ingvar Kärnefelt & Johansson, J-T., 2012, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 106, 6, s. 295-297

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. 2010
 30. Falkbjörnbär Rubus friesianus – ännu ett återuppståndet krypbjörnbär

  Mattsson, T. & Oredsson, A., 2010, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 104, 2, s. 85-94

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Flockblommiga växter för Flora Nordica

  Lars Fröberg, 2010, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 104, 4, s. 283-290

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Hotade hökfibblor i södra Sverige – en preliminär rödlista

  Torbjörn Tyler, Bertilsson, A. & Aronsson, M., 2010, Svensk Botanisk Tidskrift, 104, 4, s. 227-273.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 33. Juncaceae i Norden 3. Perenna Juncus-arter. Sektionerna Stygiopsis, Iridiifolii och Juncus

  Snogerup, S., 2010, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 104, 5, s. 339-350

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Kiselalgernas egendomliga evolutionshistoria

  Lars Olof Björn & Gertrud Cronberg, 2010, Svensk Botanisk Tidskrift, 104, 1, s. 32-38.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 35. Okänt vatten – på spaning efter försummade grönalger

  Nils Cronberg, 2010, Svensk Botanisk Tidskrift, 104, 4, s. 274-282.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 36. Rubus sordirosanthus in Halland, southwest Sweden

  Ulf Ryde & Werlemark, G., 2010, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 104, s. 405-413

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. 2009
 38. Juncaceae i Norden 2. Perenna Juncus-arter med ledade blad

  Snogerup, S., 2009, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 103, 3-4, s. 153-173

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Knisanycklarna härstammar från mossnycklar

  Mikael Hedrén, Olofsson, S. & Ståhlberg, D., 2009, Svensk Botanisk Tidskrift, 103, 1, s. 24-34.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 40. Rubus sect. Corylifolii in the province of Halland, SW Sweden

  Ulf Ryde, 2009, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 103, s. 279-300

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. 2008
 42. Brunkrissla åter i Sverige

  Svensson, R., Erling Jirle & Andersson, N. A., 2008 jul 7, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 102, 3-4, s. 130-134 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Debatt: Vanlig då – men nu?

  Oredsson, A., 2008, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 102, 5, s. 262-262

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 44. Florans förändring i södra Östergötland 1972–1998.

  Oredsson, A., 2008, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 102, 3, s. 193-205

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Fotosyntesprocessens evolution

  Lars Olof Björn & Bergström, J., 2008, Svensk Botanisk Tidskrift, 102, 6, s. 297-305.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 46. 2007
 47. Vad behöver en naturvårdare veta?

  Sven Nilsson & Niklasson, M., 2007, Svensk Botanisk Tidskrift, 100, 1, s. 151-154.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 48. 2006
 49. Koraller och dinoflagellater — ett marint partnerskap

  Lars Olof Björn & Ekelund, N. G. A., 2006, Svensk Botanisk Tidskrift, 100, 4, s. 263-270.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 50. Om konsten att beskriva och bestämma en fibbla

  Torbjörn Tyler, 2006, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 100, s. 19-33

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. Sphagnum borde heta torvmossa på svenska.

  Nils Cronberg, 2006, Svensk Botanisk Tidskrift, 100, s. 299-300.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 52. Svenska namn på sydsvenska fibblor

  Torbjörn Tyler, 2006, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 100, s. 34-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 53. Swedish names for Swedish hawkweeds

  Karlsson, T. & Torbjörn Tyler, 2006, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 100, s. 34-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. 2005
 55. Dinoflagellater – hopplock från livets smörgåsbord

  Lars Olof Björn & Ekelund, NGA., 2005, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 99, 1, s. 7-16

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 56. Senglaciala granskogar i Sydsverige?

  Lemdahl, G. & Björn Berglund, 2005, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 99, 3-4, s. 183-186

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 57. Speciation and relationships in Dactylorhiza

  Mikael Hedrén, 2005, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 99, 2, s. 70-93

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 58. Torvmossa - ett nygammalt svenskt namn för Sphagnum.

  Nils Cronberg, 2005, Svensk Botanisk Tidskrift, 99, s. 290-294.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 59. Upptäckten av ett levande fossil –Wollemia

  Vivi Vajda & McLoughlin, S., 2005, Svensk Botanisk Tidskrift, 99, 6, s. 295-302.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 60. 2004
 61. Biodiversity at Linnaeus' birthplace in Stenbrohult, southern Sweden. 4. The vascular plant flora and its changes.

  Sven Nilsson & Nilsson, I. N., 2004, I : Svensk Botanisk Tidskrift. 98, 2, s. 65-160

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 62. Species composition in northern wetlands may influence greenhouse gas fluxes

  Lena Ström & Torben Christensen, 2004, Svensk Botanisk Tidskrift, 98, 6, s. 313-316.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Föregående 1 2 Nästa