Svensk Juristtidning, 0039-6591

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2020
 2. Brister i en studie av domstolarnas bevisvärdering avseende mål om olaga hot och våldtäkt

  Linnea Wegerstad, 2020 jun 20, I : Svensk Juristtidning.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Universiteten och de juridiska fakulteterna som remissinstanser

  Henrik Wenander, 2020, I : Svensk Juristtidning. s. 39-43 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. 2019
 5. Om behörig domstol och civilrättsliga sanktioner för stridsåtgärder på arbetsmarknaden

  Niklas Selberg & Erik Sjödin, 2019 apr 2, I : Svensk Juristtidning.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. På spaning efter den tid när bostadsrättsägare skyddades från flytt

  Kristian Gustafsson, 2019, I : Svensk Juristtidning. 10/19, s. 913-921 9 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Tankar om hävningsreglerna i köplagen

  Ola Svensson, 2019, I : Svensk Juristtidning. 3, s. 295-311

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. 2018
 9. Bevisbördans placering i fordringsmål - en rättsfallsstudie

  Alexander Hardenberger, 2018, I : Svensk Juristtidning. 4/18, s. 360-374 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Fredrik Sjövall, Samuel Rudvall, De europeiska civilprocessförordningarna. En kommentar.

  Michael Bogdan, 2018, I : Svensk Juristtidning. s. 630-631

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 11. Självkostnadsprincipen enligt AB 04 och ABT 06

  Marcus Utterström & Anders Ingvarson, 2018, I : Svensk Juristtidning. 7, s. 542 564 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Ulf Bergquist, Anna Fayad, Internationell äktenskapsrätt: en kommentar.

  Michael Bogdan, 2018, I : Svensk Juristtidning. s. 219-220

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 13. Varför är bevisning som uppfyller beviskravet i våldtäktsmål inte tillräcklig i mål om olaga hot?

  Christian Dahlman & Andreas Korths-Aspegren, 2018, I : Svensk Juristtidning. 2018, 4, s. 327-342

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. 2017
 15. Några synpunkter med anledning av Europadomstolens Arlewindom

  Vilhelm Persson & Michael Bogdan, 2017, I : Svensk Juristtidning. s. 324-333

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Privat reglering av revisorsval i aktiebolag: En analys av ogiltighet enligt 9 kap. 16 a § ABL

  Niklas Arvidsson, 2017, I : Svensk Juristtidning. 2017, 2, s. 124-141 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Svensk och EU-domstolens rättspraxis i internationell privat- och processrätt 2015-2016

  Michael Bogdan, 2017, I : Svensk Juristtidning. s. 521-577

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. 2016
 19. [Anmälan av] Joachim Åhman, Överlåtelse av beslutanderätt

  Vilhelm Persson, 2016, I : Svensk Juristtidning. s. 243-245

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 20. Att bedöma personer med kriminell belastning

  My Pettersson, Christian Dahlman & Farhan Sarwar, 2016, I : Svensk Juristtidning. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Att jämka en lagregel: Några tankar kring ett rättsfall om skuldebrev

  Ola Svensson, 2016, I : Svensk Juristtidning. s. 68-84

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Kronofogdekostnader i nytt förenklat tvistemål

  Martin Sunnqvist, 2016, I : Svensk Juristtidning. 101, 1, s. 62-67

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Mord, prejudikattolkning och lagtolkning

  Martin Sunnqvist, 2016, I : Svensk Juristtidning. 2016, s. 541-553

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Nya lagvalsregler om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden

  Michael Bogdan, 2016, I : Svensk Juristtidning.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Rättsreform, rättsdebatt och rättskultur — 100 år med Svensk Juristtidning

  Martin Sunnqvist, 2016, I : Svensk Juristtidning. 2016, s. 821-880

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Uwe KischelL, Rechtsvergleichung

  Michael Bogdan, 2016, I : Svensk Juristtidning. s. 168-170

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 27. 2015
 28. Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum

  Marcus Utterström & Anders Ingvarson, 2015, I : Svensk Juristtidning. 100, 3/15, s. 258 278 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Recension av Gerhard Ring & Line Olsen-Ring, Einführung in das skandinavische Recht

  Michael Bogdan, 2015, I : Svensk Juristtidning. s. 706-707

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 30. Säkerhetsöverlåtelse – pant eller omsättningsköp?

  Patrik Lindskoug, 2015, I : Svensk Juristtidning. s. 313-334 22 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Tolkning av entreprenadavtal - det köprättsliga kontrollansvaret möter hindersbestämmelserna i AB 04

  Marcus Utterström & Anders Ingvarson, 2015, I : Svensk Juristtidning. 100, 1/15, s. 20 39 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. 2014
 33. Anm. av Hellner, M., Rom II-förordningen

  Michael Bogdan, 2014, I : Svensk Juristtidning. 2014, s. 503-504

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 34. Högsta domstolen prövar garantläran

  Anders Sjögren, 2014, I : Svensk Juristtidning. s. 170-184

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. 2013
 36. Nordiskt fiskafänge

  Peter Westberg, 2013, I : Svensk Juristtidning. 3, s. 443-448

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Svensk och EU-domstolens rättspraxis i internationell privat- och processrätt 2011-2012

  Michael Bogdan, 2013, I : Svensk Juristtidning. 2013, s. 937-984

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. 2012
 39. Anm. av Annika K Nilsson: Enforcing environmental responsibilities

  Annika Nilsson, 2012, I : Svensk Juristtidning. s. 525-529

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 40. Den nya EU-förordningen om internationell successionsrätt

  Michael Bogdan, 2012, I : Svensk Juristtidning.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. 2011
 42. Anm. av Bremdal, Patrik: Riksdagens kontroll av regeringsmakten

  Vilhelm Persson, 2011, I : Svensk Juristtidning. s. 966-970

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 43. Anm. av: Tre aspekter av EU-IP

  Michael Bogdan, 2011, I : Svensk Juristtidning. s. 598-599

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 44. EG/EU-domstolens och svensk rättspraxis i internationell privat- och processrätt

  Michael Bogdan, 2011, I : Svensk Juristtidning. s. 873-923

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Sammanläggning av flera systematiskt begångna brott till ett grovt brott

  Martin Sunnqvist, 2011, I : Svensk Juristtidning. s. 495-516

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. 2010
 47. Anm. av Sayed's Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige

  Michael Bogdan, 2010, I : Svensk Juristtidning. s. 210-213

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 48. EG-domstolens och svensk rättspraxis i internationell privat- och processrätt 2006-2008

  Michael Bogdan, 2010, I : Svensk Juristtidning. s. 33-77

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Fängelse: allas vårt favoritstraff

  Per Ole Träskman, 2010, I : Svensk Juristtidning. s. 529-544

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. 2009
 51. Barnets bästa och vilja i domstol

  Eva Ryrstedt, 2009, I : Svensk Juristtidning. s. 1013-1037

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 52. Konkurrensrättsligt skadestånd

  Hans Henrik Lidgard, 2009, I : Svensk Juristtidning. s. 32-47

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 3 Nästa