Svensk skattetidning, 0346-2218

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2021
 2. Skatteavdrag på skattefri inkomst – förändrade skatteregler vid tillfälligt (och ”otillfälligt”) arbete i Sverige

  Mato Saric & Christian Schwartz, 2021, I: Svensk skattetidning. 2021, 4, s. 389-400 12 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. 2018
 4. Förslaget om övergång till ekonomisk arbetsgivare vid tillfälligt arbete i Sverige

  Mato Saric & Christian Schwartz, 2018 aug 21, I: Svensk skattetidning. 2018, 5, s. 329-341 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. 2017
 6. Lägre momsskattesats på reparationer och omsättningströskel

  Oskar Henkow, 2017 nov 10, I: Svensk skattetidning. s. 502-517

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Riskkapitaldomarna – verksamhet i betydande omfattning, och i vilket företag?

  Mats Tjernberg, 2017 aug 7, I: Svensk skattetidning. 2017, 5, s. 352-366

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. OECD:s dokument, tolkningsvärdet för ren intern rätt

  Mats Tjernberg, 2017 apr 20, I: Svensk skattetidning. 2017, 2, s. 119-129

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. En kort kommentar till artikeln "Proportionality and Fair Taxation"

  Christina Moëll, 2017, I: Svensk skattetidning. 2017, 5, s. 321 324 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 10. När det blir fel - ansvarsfördelning och konsekvenser vid felaktig tillämpning av tullrättsliga regler i vissa fall

  Christina Moëll & Pierre Duras, 2017, I: Svensk skattetidning. 2017, 9, s. 555 568 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. 2016
 12. Avyttring med möjlighet till partssuccession - vad bör gälla?

  Mats Tjernberg, 2016 sep 20, I: Svensk skattetidning. 2016, 3, s. 202-205 4 s., 3.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Utomståenderegeln inte uppfylld när det utomstående ägandet förelåg i ett fåmanshandelsbolag - ett legalistiskt snålt avgörande

  Mats Tjernberg, 2016 sep 20, I: Svensk skattetidning. 2016, 3, s. 238-242 6 s., 3.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. 2015
 15. Gränsdragning mellan skatt och socialavgifter

  Cécile Brokelind & Cecilia Gunne, 2015, I: Svensk skattetidning. s. 54-66

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Specialisering och insikt om beslutsprocesser gagnar rättssäkerhet

  Mats Tjernberg, 2015, I: Svensk skattetidning. 9, s. 772-783

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. 2014
 18. BEPS action plan 5- Kommentar

  Cécile Brokelind, 2014, (Accepted/In press) I: Svensk skattetidning. s. 756-761

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 19. Skatteavtalstolkning enligt svensk rätt

  Maria Hilling, 2014, I: Svensk skattetidning. 4, s. 322-340

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. 2013
 21. Pending cases at the European Court of Justice in 2012 in direct tax

  Cécile Brokelind, 2013, I: Svensk skattetidning. s. 116-131

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Scania Metall-domen: Högsta förvaltningsdomstolen slår ett slag för EU-rättens genomslag i Sverige

  Maria Fritz, 2013, I: Svensk skattetidning. 2013, 5, s. 434-444 12 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Svenska skatteavtal och rätten att beskatta gränsöverskridande anställningsinkomster

  Maria Hilling, 2013, Svensk skattetidning, s. 187-219.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 24. 2012
 25. Aktuella mål avseende direkta skatter vid EU-domstolen

  Cécile Brokelind, 2012, I: Svensk skattetidning. 79, 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Riskkapitalstöd i Sverige - ett riskfyllt företag?

  Maria Fritz & Cécile Brokelind, 2012, Svensk skattetidning, 2012, 3, s. 220-239 20 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 27. 2011
 28. Avgöranden i HFD om båtförmån

  Mats Tjernberg, 2011, I: Svensk skattetidning. 2011, 8, s. 688-691

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. 2010
 30. Betyder rätten att välja behandling som bosatt att de icke bosatta inte längre discrimineras?

  Cécile Brokelind, 2010, I: Svensk skattetidning. 5, s. 564-573

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Internpriserna i gemenskapsrätten har äntligen kommit inför EGD i målet SGI (C-311/08)

  Cécile Brokelind, 2010, I: Svensk skattetidning. 1, s. 82-89

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. 2009
 33. Kvarstående skatteproblem vid pendling över Öresund

  Mats Tjernberg, 2009, I: Svensk skattetidning. 2009, 3, s. 279-288

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Regeringsrättens kursförlustdom – en dom med konsekvenser för svensk kapitalvinstbeskattning

  Axel Hilling & Maria Hilling, 2009, I: Svensk skattetidning. s. 569-583

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. 2008
 36. Beskattning av derivat och andra typer av finansiella instrument

  Axel Hilling, 2008, I: Svensk skattetidning. 2, s. 119-131

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Kapitalvinstbeskattning av finansiella produkter

  Axel Hilling, 2008, I: Svensk skattetidning. s. 699-721

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Prövningstillstånd i förhandsbeskedsärenden-ett nygammalt förslag

  Cécile Brokelind & Leif Mutén, 2008, I: Svensk skattetidning. 8, s. 568-572

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Reformering av hanteringen av finansiella tjänster och försäkringstjänster

  Oskar Henkow, 2008, I: Svensk skattetidning. 2008, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Skatteavtalen i EG-domstolens praxis: Skatteavtalens förenlighet med EG-fördragets regler om fri rörlighet

  Maria Hilling, 2008, Svensk skattetidning, s. 723-735.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 41. Skattesituationen vid Öresund

  Mats Tjernberg & Pontus Tallberg, 2008, I: Svensk skattetidning. s. 343-350

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. 2007
 43. Koncernbeskattningens framtid efter EGDs dom i målet Oy AA

  Cécile Brokelind, 2007, I: Svensk skattetidning. 8/2007, s. 529-537

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Lindex-målet: fortsättning och slut?

  Cécile Brokelind, 2007, I: Svensk skattetidning. 9/2007, s. 650-661

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Sambandet mellan artikel 58.1 a) EG och tvingande hänsyn till allmänintresset

  Maria Hilling, 2007, I: Svensk skattetidning. 8, s. 501-511

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. 2006
 47. Redovisningens betydelse för för beskattningen (recension av Jan Bjuvbergs avhandling)

  Claes Norberg, 2006, I: Svensk skattetidning. 73, 1, s. 89-103

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 48. 2005
 49. Lindex-målet i sitt sammanhang

  Cécile Brokelind, 2005, I: Svensk skattetidning. 9/2005, s. 642-647

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. 2004
 51. Åttonde EATLP mötet i Paris - en innehållsöversikt

  Cécile Brokelind, 2004, I: Svensk skattetidning. 4, s. 557-565

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 52. 1998
 53. EG:s tullrätt ur ett svenskt perspektiv

  Christina Moëll, 1998, I: Svensk skattetidning. s. 187-198

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift