Svensk skattetidning, 0346-2218

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2018
 2. Förslaget om övergång till ekonomisk arbetsgivare vid tillfälligt arbete i Sverige

  Saric, M. & Christian Schwartz, 2018 aug 21, I : Svensk skattetidning. 2018, 5, s. 329-341 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. 2017
 4. Lägre momsskattesats på reparationer och omsättningströskel

  Henkow, O., 2017 nov 10, I : Svensk skattetidning. s. 502-517

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Riskkapitaldomarna – verksamhet i betydande omfattning, och i vilket företag?

  Mats Tjernberg, 2017 aug 7, I : Svensk skattetidning. 2017, 5, s. 352-366

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. OECD:s dokument, tolkningsvärdet för ren intern rätt

  Mats Tjernberg, 2017 apr 20, I : Svensk skattetidning. 2017, 2, s. 119-129

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. En kort kommentar till artikeln "Proportionality and Fair Taxation"

  Christina Moëll, 2017, I : Svensk skattetidning. 2017, 5, s. 321 324 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 8. När det blir fel - ansvarsfördelning och konsekvenser vid felaktig tillämpning av tullrättsliga regler i vissa fall

  Christina Moëll & Duras, P., 2017, I : Svensk skattetidning. 2017, 9, s. 555 568 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. 2016
 10. Avyttring med möjlighet till partssuccession - vad bör gälla?

  Mats Tjernberg, 2016 sep 20, I : Svensk skattetidning. 2016, 3, s. 202-205 4 s., 3.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Utomståenderegeln inte uppfylld när det utomstående ägandet förelåg i ett fåmanshandelsbolag - ett legalistiskt snålt avgörande

  Mats Tjernberg, 2016 sep 20, I : Svensk skattetidning. 2016, 3, s. 238-242 6 s., 3.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. 2015
 13. Gränsdragning mellan skatt och socialavgifter

  Cécile Brokelind & Gunne, C., 2015, I : Svensk skattetidning. s. 54-66

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Specialisering och insikt om beslutsprocesser gagnar rättssäkerhet

  Mats Tjernberg, 2015, I : Svensk skattetidning. 9, s. 772-783

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. 2014
 16. BEPS action plan 5- Kommentar

  Cécile Brokelind, 2014, (Accepted/In press) I : Svensk skattetidning. s. 756-761

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 17. Skatteavtalstolkning enligt svensk rätt

  Maria Hilling, 2014, I : Svensk skattetidning. 4, s. 322-340

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. 2013
 19. Pending cases at the European Court of Justice in 2012 in direct tax

  Cécile Brokelind, 2013, I : Svensk skattetidning. s. 116-131

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Scania Metall-domen: Högsta förvaltningsdomstolen slår ett slag för EU-rättens genomslag i Sverige

  Maria Fritz, 2013, I : Svensk skattetidning. 2013, 5, s. 434-444 12 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Svenska skatteavtal och rätten att beskatta gränsöverskridande anställningsinkomster

  Maria Hilling, 2013, Svensk skattetidning, s. 187-219.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 22. 2012
 23. Aktuella mål avseende direkta skatter vid EU-domstolen

  Cécile Brokelind, 2012, I : Svensk skattetidning. 79, 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Riskkapitalstöd i Sverige - ett riskfyllt företag?

  Maria Fritz & Cécile Brokelind, 2012, Svensk skattetidning, 2012, 3, s. 220-239 20 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 25. 2011
 26. Avgöranden i HFD om båtförmån

  Mats Tjernberg, 2011, I : Svensk skattetidning. 2011, 8, s. 688-691

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. 2010
 28. Betyder rätten att välja behandling som bosatt att de icke bosatta inte längre discrimineras?

  Cécile Brokelind, 2010, I : Svensk skattetidning. 5, s. 564-573

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Internpriserna i gemenskapsrätten har äntligen kommit inför EGD i målet SGI (C-311/08)

  Cécile Brokelind, 2010, I : Svensk skattetidning. 1, s. 82-89

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. 2009
 31. Kvarstående skatteproblem vid pendling över Öresund

  Mats Tjernberg, 2009, I : Svensk skattetidning. 2009, 3, s. 279-288

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Regeringsrättens kursförlustdom – en dom med konsekvenser för svensk kapitalvinstbeskattning

  Axel Hilling & Maria Hilling, 2009, I : Svensk skattetidning. s. 569-583

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. 2008
 34. Beskattning av derivat och andra typer av finansiella instrument

  Axel Hilling, 2008, I : Svensk skattetidning. 2, s. 119-131

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Kapitalvinstbeskattning av finansiella produkter

  Axel Hilling, 2008, I : Svensk skattetidning. s. 699-721

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Prövningstillstånd i förhandsbeskedsärenden-ett nygammalt förslag

  Cécile Brokelind & Mutén, L., 2008, I : Svensk skattetidning. 8, s. 568-572

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Reformering av hanteringen av finansiella tjänster och försäkringstjänster

  Henkow, O., 2008, I : Svensk skattetidning. 2008, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Skatteavtalen i EG-domstolens praxis: Skatteavtalens förenlighet med EG-fördragets regler om fri rörlighet

  Maria Hilling, 2008, Svensk skattetidning, s. 723-735.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 39. Skattesituationen vid Öresund

  Mats Tjernberg & Tallberg, P., 2008, I : Svensk skattetidning. s. 343-350

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. 2007
 41. Koncernbeskattningens framtid efter EGDs dom i målet Oy AA

  Cécile Brokelind, 2007, I : Svensk skattetidning. 8/2007, s. 529-537

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Lindex-målet: fortsättning och slut?

  Cécile Brokelind, 2007, I : Svensk skattetidning. 9/2007, s. 650-661

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Sambandet mellan artikel 58.1 a) EG och tvingande hänsyn till allmänintresset

  Maria Hilling, 2007, I : Svensk skattetidning. 8, s. 501-511

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. 2006
 45. Redovisningens betydelse för för beskattningen (recension av Jan Bjuvbergs avhandling)

  Norberg, C., 2006, I : Svensk skattetidning. 73, 1, s. 89-103

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 46. 2005
 47. Lindex-målet i sitt sammanhang

  Cécile Brokelind, 2005, I : Svensk skattetidning. 9/2005, s. 642-647

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. 2004
 49. Åttonde EATLP mötet i Paris - en innehållsöversikt

  Cécile Brokelind, 2004, I : Svensk skattetidning. 4, s. 557-565

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. 1998
 51. EG:s tullrätt ur ett svenskt perspektiv

  Christina Moëll, 1998, I : Svensk skattetidning. s. 187-198

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift