Svensk Teologisk Kvartalskrift, 0039-6761

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1990
 2. Resumé av doktorsavhandling

  Arne Jönsson, 1990, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 66, s. 42-42

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 3. 1994
 4. "Från Lilla katekesen till Stora boken": Installationsföreläsning

  Sven-Åke Selander, 1994, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 70, 1, s. 25-34 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Retorisk analys och Nya testamentet. En kort presentation

  Walter Übelacker, 1994, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 70, 4, s. 167-175.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 6. 1998
 7. Recension av Graham Ward (ed.), The Postmodern God: A Theological Reader, Malden och Oxford: Blackwell Publishers, 1997

  Jayne Svenungsson, 1998, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 74, 3, s. 151–152 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 8. 1999
 9. "Han bar de mångas skuld". Profetia och uppfyllelse utifrån Jes. 53

  Fredrik Lindström, 1999, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 75, 3, s. 98-109.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 10. 2000
 11. Empiriska studier av livsåskådningar i Sverige

  Eva Hamberg, 2000, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 76, 1, s. 2-8.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 12. Låsta mönster eller öppna fönster. Om traditioner och spänningar i religionsfilosofin.

  Catharina Stenqvist, 2000, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 1, s. 39-42

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Recension av Nina Björk, Sireners sång: Tankar kring modernitet och kön, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2000

  Jayne Svenungsson, 2000, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 76, 4, s. 214–216 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 14. Retorisk analys av bibeltext

  Anders Eriksson, 2000, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 76, s. 108-111

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. 2001
 16. Är Jesus frälsare? Skiftande frälsningsuppfattningar och Jesus som konstant i teologin

  Gösta Hallonsten, 2001, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 77, s. 107-117.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 17. Guds långa näsa och blödande hjärta. Gränser för Guds makt i Gamla testamentet

  Fredrik Lindström, 2001, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 77, 1, s. 1-12.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 18. Hur forskbar är Jesus?

  Bengt Holmberg, 2001, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 77, 2, s. 50-57

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Recension av André Glucksmann, La troisième mort de Dieu, Paris: NIL Éditions, 2000

  Jayne Svenungsson, 2001, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 77, 4, s. 191–192 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 20. 2002
 21. Henrik Vase Frandsen: Emmanuel Lévinas og kærlighedens visdom — en religionsfilosofisk læsning

  Patrik Fridlund, 2002, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 4, s. 198-199

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 22. Response to Possibilities of the Impossible : Derrida’s Idea of Justice and Negative Theology

  Jayne Svenungsson, 2002, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 78, 3, s. 132-133

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. 2003
 24. C. R. Koester. Hebrews (Anchor Bible, 36) 604 pp

  Walter Übelacker, 2003, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 79, 1, s. 50-51.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 25. En teori om urkristen religion. Reflektioner kring Gerd Theissens bok A Theory of Primitive Christian Religion

  Samuel Byrskog, 2003, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 79, s. 42-50.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 26. Från Jesusrörelse till Jesus själv : Gerd Theissens utveckling inom jesusforskningen

  Bengt Holmberg, 2003, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 78, 1, s. 16-21.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 27. Judar och hedningar i den tidiga kristendomen

  Magnus Zetterholm, 2003, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 79, s. 22-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Review of Birgit Stolt, Martin Luthers Rhetorik des Herzens. Tübingen 2000.

  Anders Jarlert, 2003, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 2003, 2, s. 107-108

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 29. 2004
 30. Att komplettera eller konkurrera – om prästers och begravningsentreprenörers arbetsuppgifter och ansvarsområden

  Anna Davidsson-Bremborg, 2004, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 80, 2, s. 73-83.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 31. Behöver vi mer religionsvetenskap - eller mindre?

  Torsten Janson, 2004, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 80, 2004

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 32. Epistolarität und Heilsgeschichte: Eine rezeptions-ästhetische Auslegung des Römerbriefs

  Runar Thorsteinsson, 2004, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 4, s. 187-188

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 33. In the beginning was the word : towards a theory of the human being

  Björn Larsson, 2004, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 80, 1, s. 2-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Many Mansions? Multiple Religious Belonging and Christian Identity, (ed. Catherine Cornille)

  Patrik Fridlund, 2004, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 1, s. 47-48

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 35. Miljöetiken och den buddhistisk-kristna dialogen

  Anders Melin, 2004, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 80, 3, s. 99-107

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Om gudsbildens gåtor : rapport från ett forskarliv

  Tryggve Mettinger, 2004, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 80, 1, s. 17-26

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. “Vem säger ni att jag är?” Om Jesusdebattens teologiska sammanhang

  Jayne Svenungsson, 2004, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 80, 2, s. 50-53

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. 2005
 39. Jason D. Slone: Theological Incorrectness. Why Religious People Believe What They Shouldn’t

  Patrik Fridlund, 2005, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 1, s. 47-48

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 40. Ordets hyggda i Babel, Alexandria, Hippo och Lissabon: Om teodicén som hermeneutisk metod

  Jesper Svartvik, 2005, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 81, 1, s. 29-39.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 41. Religionens plats i det offentliga rummet: rättshistoriska och rättskulturella perspektiv

  Kjell Å Modéer, 2005, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 81, s. 1-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Religious Experience

  Jan Hermanson, 2005, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 81, s. 94-95

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 43. Review of Hugh McLeod & Werner Ustorf (eds), The Decline of Christendom in Western Europe, 1750-2000

  Anders Jarlert, 2005, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 2005, 1, s. 42-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 44. 2006
 45. "Människa, varför har Ni valt det här yrket?": Ledarskap och praktik i nya riter

  Anne-Christine Hornborg, 2006, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 82, s. 110-122

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Nygrens dilemma och isärhållandets logik.

  Catharina Stenqvist, 2006, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 82

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Recension: M. Salminen-Karlsson, "Det är ju faktiskt två världar som inte går ihop. Unga katoliker i Sverige"

  Anna Davidsson-Bremborg, 2006, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 82, 3, s. 142-143

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 48. The Hindu World

  Martin Gansten, 2006, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 82, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 49. World Christianity and Inter-Religious Relations: Missionsvetenskap med Ekumenik:

  David Kerr, 2006, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 82, 2, s. 74-85

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. 2007
 51. Det kosmologiska valet: Om Gud, big bang och universums existentiella mysterium

  Martin Lembke, 2007, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 83, 1, s. 6-15

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 52. Fönster mot handskriftsvärlden

  Tommy Wasserman, 2007, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 83, 2, s. 75-84

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 53. Postkristen teologi. Experiment och tydningsförsök

  Jakob Wirén, 2007, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 54. Recension

  Karin Zetterholm, 2007, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 83, 2, s. 89-90

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 55. Recension av "Lag och evangelium som tal om Gud"

  Tomas Appelqvist, 2007, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 83, 4, s. 183-184

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 56. Recension: M. Liljas Stålhandske "Ett avgörande beslut"

  Anna Davidsson-Bremborg, 2007, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 83, 4, s. 191-192

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 57. Recension: "On the Road to Being There", W.H. Swatos Jr (ed.)

  Anna Davidsson-Bremborg, 2007, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 83, 3, s. 141-142

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 58. Recension: Religionsblindhet, S.A. Flodell (red.)

  Anna Davidsson-Bremborg, 2007, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 83, 2, s. 95-96

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 59. 2008
 60. Att läsa bibeln som om Gud inte fanns

  Bengt Holmberg, 2008, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 84, 2, s. 58-64.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 61. K.E. Lögstrups "kosmofenomenologi" som en utgångspunkt för kristen miljöetik

  Anders Melin, 2008, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 84, 4, s. 157-166

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 62. Litteratur

  Elisabeth Porath Sjöö, 2008, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 3, 3/2008, s. 137-138

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 63. När gamla texter talar. Om att tolka det förgångna

  Samuel Byrskog, 2008, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 84, s. 49-57

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 64. Paul Tillich, prédicateur et théologie pratique (2007)

  Patrik Fridlund, 2008, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 84, 4, s. 189-190

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 65. Recension av Hans Küng: The Beginning of All Things

  Martin Lembke, 2008, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 84, 3, s. 142-143

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 66. Recension av "Luther som utmaning"

  Tomas Appelqvist, 2008, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 84, 2, s. 87-88

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 67. Recension av Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen Bibel und Schwert (2007)

  Yvonne Maria Werner, 2008, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 68. Teologin i det vänskapliga rummet

  Björn Larsson, 2008, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 84, s. 19-24

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 69. Transcendence and Phenomenology

  Andreas Nordlander, 2008, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 84, 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 70. 2009
 71. Fragment som förbereder för frälsning. Kristusbilder i Tolkiens ringenepos

  Lena Roos, 2009, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 85, 1, s. 19-25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 72. Gudsuppenbarelser i judendomen

  Karin Zetterholm, 2009, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 85, s. 31-36

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 73. Holt Meyer & Dirk Uffelmann (ed.), Religion und Rhetorik

  Henrik Rydell Johnsén, 2009, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 4, s. 191-192

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 74. Jesus – ett problembarn

  Samuel Byrskog, 2009, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 85, s. 3-7.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 75. Luce Irigaray, Sharing the World

  Patrik Fridlund, 2009, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 4, s. 190-191

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 76. När blev Jesus Guds Son?

  Gösta Hallonsten, 2009, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 85, 1, s. 14-18.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 77. Om profetskap och synen på Jesus bland muslimer: Ett exempel från Damaskus

  Leif Stenberg, 2009, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 1, s. 37-41

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 78. On the Future of Species and Humankind: Christological Implications

  Martin Lembke, 2009, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 85, 4, s. 182-186

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 79. Pain, Passion and Compassion : A Response to Sarah Coakley

  Jayne Svenungsson, 2009, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 85, 2, s. 85-89

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 80. Recension av Catherine Keller: On the Mystery

  Martin Lembke, 2009, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 85, 1, s. 47-48

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 81. Tänk om Jesus hade varit min syster

  Erica Appelros, 2009, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 85, 1, s. 8-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 82. The Oxford Handbook of Christian Eschatology

  Jakob Wirén, 2009, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 83. 2010
 84. Book Review: Ecumenism Today: The Universal Church in the 21st Century

  Sara Gehlin, 2010, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 86, 2, s. 94-95

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 85. Förnimmelser av det gudomliga: Om teologins estetiska vändning.

  Jonas Lundblad, 2010, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 86, 2, s. 70-79

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 86. Hugh McLeod "The Religious Crisis of the 1960s" (2007)

  Alexander Maurits, 2010, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 3, s. 138-139

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 87. Judasevangeliet: Text, budskap och historisk bakgrund

  Jesper Svartvik, 2010, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 86, 4, s. 183-184

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 88. Mattias Martinson: Katedralen mitt i staden: om ateism och teologi (Lund: Arcus förlag, 2010). 304 s.

  Martin Lund, 2010, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 86, 3, s. 145-146

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 89. Recension av Jonathan Hill: Den kristna kyrkans historia

  David Gudmundsson, 2010, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 86:2, s. 91-91

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 90. Recension av "Judasevangeliet: Text, budskap och historisk bakgrund"

  Jesper Svartvik, 2010, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 86, 4, s. 183-184

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 91. Recension av "Kristen manlighet"

  Tomas Appelqvist, 2010, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 86, 4, s. 191-192

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 92. Recension av Mark S. Smith, "God in Translation: Deities in Cross- Cultural Discourse in the Biblical World"

  Ola Wikander, 2010, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 86, 4, s. 193-194

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 93. Recension av "The Pastoral Luther"

  Tomas Appelqvist, 2010, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 86, 1, s. 45-46

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 94. Recension av Timothy O'Connor: Theism and Ultimate Explanation

  Martin Lembke, 2010, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 86, 1, s. 48-49

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 95. Review of Birger Olsson, Johannesbreven

  Tobias Hägerland, 2010, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 86, 1, s. 41-42

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 96. Review of Gespräch über Jesus: Benedikt XVI. im Dialog mit Martin Hengel und Peter Stuhlmacher

  Tobias Hägerland, 2010, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 86, 4, s. 189-190

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 97. Review of Wittgensteinian Fideism?, Kai Nielsen, D. Z. Phillips (London: SCM Press, 2005)

  Thord Svensson, 2010, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 86, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 98. The Oxford handbook of philosophical theology. Edited by Thomas P. Flint & Michael C. Rea.

  Jonas Lundblad, 2010, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 86, 3, s. 141-142

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 99. Till dissimilaritetskriteriets försvar

  Tobias Hägerland, 2010, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 86, 2, s. 52-58

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 100. Vilken religion är sann och frågan om språkets obestämbarhet

  Patrik Fridlund, 2010, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 1, s. 13-20

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 101. 2011
 102. Avhandlingsresumé

  Viktor Aldrin, 2011, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 2011, s. 96-96

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 103. Bengt Hägglund och lundateologin

  Svante Nordin, 2011, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 104. David F. Ford, The Future of Christian Theology

  Viktor Aldrin, 2011, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 87, 3, s. 128-129

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 105. Kring krigsbönböcker och korum. Om bön i den svenska armén 1611-1721

  David Gudmundsson, 2011, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 87:1, s. 41-48

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 106. Kyrkan i samhället

  Johanna Gustafsson Lundberg, 2011, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 87, 2, s. 76-79

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 107. Martin Luther: munken som gjorde uppror

  Martin Lund, 2011, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 87, 4, s. 186

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 108. Paulus: retoriker eller teolog

  Samuel Byrskog, 2011, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 87, s. 33-40

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 109. Peder Thalén, Ateismens fall: den moderna religionskritikens kris (Skellefteå: Artos, 2007). 153 s.

  Martin Lund, 2011, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 87, 3, s. 135-136

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 110. Recension av "Beyond Fideism - Negotiable Religious Identities"

  Tomas Appelqvist, 2011, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 87, 4, s. 187-188

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 111. Recension av "Hermeneutica sacra – Studien zur Auslegung der Heiligen Schrift im 16. Und 17. Jahrhundert"

  Tomas Appelqvist, 2011, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 87, 3, s. 123-125

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 112. The Abhorrent Relativism We Do Not Profess

  Patrik Fridlund, 2011, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 87, 4, s. 177-185

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 113. 2012
 114. Har det andliga en samhällelig betydelse? Laestadius' tidiga predikningar i sin koloniala kontext

  Mika Vähäkangas, 2012, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 4, s. 145-154

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 115. Leder ungdomars religiösa engagemang till ökad delaktighet och hälsa?

  Magdalena Nordin, 2012, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 3, s. 110-120

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 116. Moralisk historieskrivning - utan moralism. Kritiska anmärkningar till den moderna kyrkohistorien

  Anders Jarlert, 2012, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 2, s. 49-57

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 117. Recension av Anders Runesson, O att du slet itu himlen och steg ner! Om Jesus, Jonas Gardell och Guds andedräkt

  Magnus Evertsson, 2012, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 1, s. 42-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 118. Recension av Anne-Louise Eriksson, Att predika en tradition : om tro och teologisk literacy

  Magnus Evertsson, 2012, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 3, s. 139-140

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 119. Recension av "Compendium doctrinae coelestis"

  Tomas Appelqvist, 2012, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 1, s. 43-44

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 120. Recension av Gunnel André, Det står skrivet - med inblickar mellan raderna : kommentarer till Den svenska evangeliebokens gammaltestamentliga texter

  Magnus Evertsson, 2012, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 2, s. 95-95

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 121. Recension av Juden Jesus (utställningskatalog)

  Magnus Evertsson, 2012, Svensk Teologisk Kvartalskrift, 88, 4, s. 190-190.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 122. Recension av Pierre Gisel, Traiter du religieux à l'université—une dispute socialement révélatrice

  Patrik Fridlund, 2012, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 1, s. 36-37

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 123. Recension av Timothy George: Reading Scripture with the Reformers

  David Gudmundsson, 2012, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88:3, s. 140-141

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 124. Review of From Billy Graham to Sarah Palin: Evangelicals and the Betrayal of American Conservatism

  Martin Lund, 2012, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 1, s. 35-36

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 125. Review of Religious Truth and Religious Diversity, Nathan Hilberg (New York: Peter Lang Publishing, 2009)

  Thord Svensson, 2012, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 126. Rivew of New Testament Theology: An Introduction

  Dan Nässelqvist, 2012, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 1, s. 38-39

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 127. Theresa Berger, Gender Differences and the Making of Liturgical History : Lifting a Veil on Liturgy’s Past, Liturgy,Worship and Society.

  Viktor Aldrin, 2012, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, s. 45-45

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 128. Varför finns det sådant som inte måste finnas?

  Martin Lembke, 2012, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 2, s. 89-94

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 129. 2013
 130. A priori haveri - en replik till Jan Löfberg

  Martin Lembke, 2013, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 89, 3-4, s. 180-182

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 131. Ex oriente lux? Recent developments in Eastern Orthodox Theology.

  Gösta Hallonsten, 2013, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 89, 1, s. 31-42

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift