Tidsskrift for Rettsvitenskap, 0040-7143

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2020
 2. 2018
 3. 2017
 4. Trovärdighetens dimensioner

  My Pettersson, 2017, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 130, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. 2016
 6. Myndighetsföreskrifter: Demokratisk anknytning, politisk styrning och rättssäkerhet

  Henrik Wenander, 2016, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 129, 5, s. 489-517 29 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. 2015
 8. Avtalsprincip eller traditionsprincip – några erfarenheter från det danska perspektivet

  Patrik Lindskoug, 2015, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. s. 184-221 38 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Oacceptabla generaliseringar i bevisvärdering

  Christian Dahlman, 2015, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 5

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. 2014
 11. Juridikens dolda tankestrukturer. Observationer av metaforbruk i den svenska civilrätten

  Johan Mattsson & Stefan Larsson, 2014, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 127, 5, s. 512-534

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. 2013
 13. Rätten som rum, kropp och kontext - Det konceptuella förtingligandets rättsvetenskapliga relevans

  Stefan Larsson, 2013, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 126, 3, s. 343-363

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. 2012
 15. Anm. av Inger Berg Ørstavik: Innovasjonsspiralen

  Hans Henrik Lidgard, 2012, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 125, 5, s. 256-246

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 16. 2008
 17. Den nya Rom I-förordningen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser

  Michael Bogdan, 2008, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2008, s. 442-465

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. 2007
 19. Anm. av Robberstad, Anne: Rettskraft

  Peter Westberg, 2007, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. s. 504-506

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 20. 2005
 21. Anm. av Woxholth, Geir: Stiftelser: etter stiftelseloven 2001

  Katarina Olsson, 2005, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 118, 04-05, s. 666-681

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 22. 2004
 23. Anm. av Fanebust, Arne: Innföring i arbeidsretten

  Reinhold Fahlbeck, 2004, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 24. 2003
 25. Bör begreppet viljeförklaring överges som grundval för avtalsrätten?

  Ola Svensson, 2003, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 4, s. 555-576

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. 2002
 27. Ora et labora - Om religionsfrihet i arbetslivet

  Reinhold Fahlbeck, 2002, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. 3-5

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. 1995
 29. Avtalsfrihet i aktiebolagsrätten

  Per Samuelsson & Clas Bergström, 1995, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. s. 1-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. 1994
 31. Om kravet på likabehandling av aktieägare

  Per Samuelsson, Clas Bergström & Peter Högfeldt, 1994, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. s. 118-167

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. 1983
 33. Samverkan, motverkan och Dempsters regel: En jämförelse mellan två bevisvärdeteorier

  Anthony Freeling & Nils-Eric Sahlin, 1983, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. s. 503-528

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. 1977
 35. De nordiska EEC-avtalens förhållande till intern rätt

  Hans Henrik Lidgard, 1977, I : Tidsskrift for Rettsvitenskap. s. 133

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift