Vard i Norden, 0107-4083

Tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2012
 2. Aktuellt kunskapsläge om spädbarnsmassage – systematisk litteraturöversikt 2006-2011

  Pernilla Garmy, 2012, I : Vård i Norden. 32, 1, s. 29-33

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 3. 2011
 4. Døden på plejehjem - en Foucault inspireret analyse af diskurser om døden og pleje af døende på danske plejehjem i dette årtusinde

  Tind Nielsen, K. & Stinne Glasdam, 2011, I : Vård i Norden. 31(1), s. 39-44

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Sömn, TV och datorvanor hos skolbarn

  Pernilla Garmy, 2011, I : Vård i Norden. 31, 3, s. 45-47

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. 2010
 7. Quality of care: Prevention of Pressure Ulcers - Nursing Students as facilitators of evidence based practice.

  Holst, G., Willman, A., Fagerström, C., Borg, C., Hellström, Y. & Borglin, G., 2010, I : Vård i Norden. 30, 1, s. 40-42

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Tranbär, ett alternativ till antibiotika? En litteraturstudie om tranbär som prevention mot urinvägsinfektion

  Windefors, C., Seibold, J. & Pernilla Garmy, 2010, I : Vård i Norden. 30, 3, s. 4-8

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. 2009
 10. Staff members' views of the work climate in sheltered homes for adults with Autism Spectrum Disorders

  Y, B., Nordström, B., Nyberg, P. & Bengt Sivberg, 2009, I : Vård i Norden. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Yrkeskunnande och kompetensutveckling i arbetet med vuxna individer med utvecklingsstörning – ett vårdarperspektiv

  Laursen, E., Plos, K. & Bodil Ivarsson, 2009, I : Vård i Norden. 29, 1, s. 19-23

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. 2008
 13. Evaluation of a neonatal home care programme

  Eva, H., Lisbeth Jönsson & Inger Hallström, 2008, I : Vård i Norden. 28, 4, s. 38-41

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. KASAM-instrumentets utveckling och psychometriska egenskaper - en översikt.

  Ulf Jakobsson, 2008, I : Vård i Norden. 28, 1, s. 53-55

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Public care among older non-Nordic immigrants in Sweden in comparison with Nordic born controls

  Hovde, B., Ingalill Rahm Hallberg & Edberg, A-K., 2008, I : Vård i Norden. 28, 90, s. 9-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. 2007
 17. Overweight and lifestyle in ten-year old children

  Pernilla Garmy & Bengt Sivberg, 2007, I : Vård i Norden. 83, 27, s. 28-31

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Spädbarnsmassage – en litteraturöversikt

  Pernilla Garmy, 2007, I : Vård i Norden. 27, 2, s. 30-34

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 19. 2006
 20. Psychosocial risk factors in families with infants: a municipality survey

  Jönsson, E., Fridlund, B., Marklund, B. & Nordström, B., 2006, I : Vård i Norden. 26, 3, s. 9

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Räkna med de interna bortfallet

  Westergren, A. & Ulf Jakobsson, 2006, I : Vård i Norden. 26, 3, s. 54

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Räkna med det interna bortfallet.

  Albert Westergren & Ulf Jakobsson, 2006, I : Vård i Norden. 26, 3, s. 54-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. 2005
 24. Biostatistik inom Vårdvetenskap - möjligheter och problem

  Ulf Jakobsson, 2005, I : Vård i Norden. 25, 2, s. 62

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Enkätmetodik - en svår konst

  Ulf Jakobsson & Westergren, A., 2005, I : Vård i Norden. 25, 3, s. 72

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Föräldrars upplevda erfarenheter av att tillfrågas om medverkan i forskning för sitt prematura barns räkning

  Andersson, A-C. & Inger Hallström, 2005, I : Vård i Norden. 25, 77, s. 29-32

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Interview. En diskussion af ligheder og forskelle i Pierre Bourdieus og Steinar Kvales metodeovervejelser

  Stinne Glasdam, 2005, I : Vård i Norden. 76(25), s. 36-41

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Multisjuklighet och polyfarmaci bland äldre

  Ulf Jakobsson, 2005, I : Vård i Norden. 25, 4, s. 43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. 2004
 30. Informal home caregiving in a gender perspective. A selected literature review

  Lindquist, G., Håkansson, A. & Petersson, K., 2004, I : Vård i Norden. 24, s. 26

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 31. 2003
 32. Parents’ Conceptions of participating in a Home Care Programme from NICU: A qualitative analysis.

  Lisbeth Jönsson & Fridlund, B., 2003, I : Vård i Norden. 4, s. 35-39

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. 2002
 34. Can venepuncture reduce the pain of PKU-sampling in neonates? A randomised study.

  LInda Kvist, Jönsson, K., Tornestrand, B. & Edwinson Månsson, M., 2002, I : Vård i Norden. s. 27-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Erfarenheter av föräldraskap hos kvinnor och män med Cystisk Fibros

  Ewander, I. & Inger Hallström, 2002, I : Vård i Norden. 22, 3, s. 27

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Evidensbaserad omvårdnad, sjukvård och kunskap

  Bengtson, A. & Eva Drevenhorn, 2002, I : Vård i Norden. 22, 2, s. 48-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Utvärdering av utökat föräldradeltagande inom barnkirurgisk vård

  Kjellin, A., Malmborg, M. & Inger Hallström, 2002, I : Vård i Norden. 22, 2, s. 38-42

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. 2000
 39. A model of caring for nursing practice and research.

  Gerd Ahlström & Hansson, B., 2000, I : Vård i Norden. 20, 3, s. 34-38

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. 1993
 41. Er det realistisk at lave sygeplejeforskning i en travl afdeling?

  Madsen, B. & S. Glasdam, 1993 dec, I : Vård i Norden. 13, 4, s. 11-14 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Er det realistisk at lave sy­geplejeforskning i en travl afdeling?

  Madsen, B. & Stinne Glasdam, 1993, I : Vård i Norden. 4, s. 11-14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. 1989
 44. Etik i vårdutbildningar

  Bengt Sivberg, 1989, I : Vård i Norden. 9, 3, s. 24-26

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Etikundervisning i Vårdutbildning

  Bengt Sivberg, 1989, I : Vård i Norden. 9, 3, s. 24-26

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift