Gravarkeologiska forskargruppen – Död, begravning och social identitet

Organisation: forskargrupp

Forskning

Denna mångvetenskapliga grupp består av forskare och doktorander vilka på olika sätt ägnar sig åt studiet av döden, begravning, tafonomi, ritual, religion och social identitet. Syftet med gruppen är att främja utbytet av idéer, metoder och teoretiska perspektiv. Speciellt utforskar vi skärningspunkten mellan arkeologi och historisk osteologi i studiet av död och begravning.

Senaste forskningsoutput

Kristina Jennbert, 2020, Kullabygd : Kullens hembygdsförenings årsskrift, XCIII, s. 104-126.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Kristina Jennbert, 2020, Svenska arkeologer. Gräslund, A-S. (red.). Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, s. 443-448 (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Kristina Jennbert, 2020, Svenska arkeologer. A-S. G. (red.). Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, s. 107-112 (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi ).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (44)