Miljö, samhälle och hälsa

Organisation: forskargrupp

Beskrivning

Forskning

Vår forskargrupp jobbar med de utmaningar som finns i samhället, där miljön och klimatförändringar både direkt och indirekt påverkar vår hälsa. Det kan vara luften vi andas eller bullret vi utsetts för som kan ge negativa hälsokonsekvenser. Men miljön påverkar oss också positivt genom till exempel vistelse i gröna miljöer. Människan är inte bara passivt utsatt för miljön, vi är också en del av den och kan också påverka omvärlden genom våra beteenden. Tillsammans skapar vi ett samhälle där hälsokonsekvenserna av miljön kan bli stora eller små. Vårt åtagande är att undersöka hur miljön påverkar vår hälsa genom epidemiologiska och experimentella studier. Vi utför också hälsokonsekvensutredningar i samarbete med samhällsaktörer för att kunna ge mätbara mått på olika problem och därigenom också lösningar. Vårt mål är att medverka till en hållbar samhällsförändring genom att bidra med vetenskapliga underlag rörande kopplingen mellan vår miljö och vår hälsa.

Senaste forskningsoutput

Ebba Malmqvist, 2020 aug 20, 21 s.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Visa alla (41)