Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle

Organisation: forskargrupp

Forskning

Hur kan vi förstå människors handlande med information? Vad får det framväxande nätverkssamhället för konsekvenser för våra informationspraktiker och minnesinstitutioner?

Forskargruppen utforskar människors handlande i en samtid där information tillskrivs allt större betydelser. En utgångspunkt för forskningen är samspelet mellan vad människor gör och de materiella och kulturella villkoren för detta. Bl.a. studeras frågor kring digitala medier, digital publicering och arkivering, informationssökning, informationslitteracitet, trovärdighet, bibliotek i förändring. Forskargruppen består av seniora forskare såväl som doktorander.

Associerade medlemmar

Isto Huvila (Åbo Akademi)
Helena Francke (Högskolan i Borås)

Senaste forskningsoutput

Jutta Haider & Olof Sundin, 2019 sep 24, Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age: A question of Democracy. Carlsson, U. (red.). Göteborg: University of Gothenburg and UNESCO, s. 107 112 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lisa Engström & Johanna Rivano Eckerdal, 2019 jul 21, (Accepted/In press) I : Information Research.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (138)