Aktivt och hälsosamt åldrande

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Beskrivning

Forskargruppen bedriver forskning och utbildning på forskarnivå inom området åldrande och hälsa. Vi medverkar i flera av Medicinska fakultetens utbildningsprogram och gör också utbildningsinsatser vid Tekniska respektive Samhällsmedicinska fakulteten. Här arbetar seniora och juniora forskare, doktorander samt teknisk och administrativ personal, totalt ca 25 personer. Vi representerar många olika discipliner och professioner - gerontologi, arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad, folkhälsovetenskap, sociologi, psykologi och epidemiologi. Många av medarbetarna är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Forskargruppen utgör kärnan i det tvärvetenskapliga forskningscentrumet Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) som är ett samarbete mellan universitetets medicinska, tekniska (LTH) och samhällsvetenskapliga fakulteter

Forskning

Vår forskning utgår från gerontologiska, hälsovetenskapliga och neurovetenskapliga perspektiv. Vi arbetar med flera stora projekt - lokalt, nationellt och internationellt - där vi till exempel undersöker hur olika aspekter av boendet påverkar hälsan under åldrandet. Både bland äldre i allmänhet och bland dem som åldras med funktionsnedsättningar. Flera forskare arbetar med projekt där äldres användning av förflyttningshjälpmedel, till exempel käppar, rullatorer och elrullstolar, står i fokus. Vi arbetar konsekvent och aktivt för att involvera brukare i forskningen. Vi prioriterar forskningskommunikation och översättning av forskningsresultat för att omsätta dem till åtgärder och insatser som gör skillnad i människors vardag. Vi är engagerade i många utåtriktade aktiviteter och anlitas ofta av myndigheter och intresseorganisationer för att bidra med kunskap till utredningar och utvecklingsprojekt.

Senaste forskningsoutput

Magnus Lindh-Rengifo, Stina B. Jonasson, Susann Ullén, Niklas Mattsson-Carlgren & Maria H. Nilsson, 2021 dec, I: BMC Geriatrics. 21, 1, 221.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kiran Maini Gerhardsson & Thorbjörn Laike, 2021 maj 11, I: Buildings and Cities. 2, 1, s. 467-486 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (539)