Avancerad ovarialcancer

Organisation: forskargrupp

Beskrivning

Perioperativ optimering av kvinnor med primär avancerad ovarialcancer. Beskrivning: Debulking kirurgi med efterföljande kemoterapi är bästa behandling för avancerad äggstockscancer. Därför är preoperativa förberedelser nödvändiga. Snabbt omhändertagande och preoperativ utredning av tumörbördan med multidisciplinär konferens samt tydlig information till patienten och närstående. En kunnig och beredd patient klarar både kirurgin och kemoterapi bättre och har därmed högre chans att lyckas bevara hälsan och livskvaliteten.

Forskning

1) Bättre preoperativ skattning av tumören genom a) specialist-ultraljud b) numerisk skattning (PCI) på CT bilder c) mellannålsbiopsier som svar på tumörhistologi d) reflexscreening av BrCa mutationer 2) Preoperativ optimering av patienten a) näring BMI och Albumin b) syretransport med Hb och järn c) smärta och fysisk aktivitet d) prehabilitering e) restriktiv transfusionspolicy f) sjukhusvistelsens längd och återinläggningar, g) komplikationer h) överlevnadsvinster med ERAS. Vi har samarbete med Bioinvent och Pharmacosmos för vissa studier.