Alfa-1-antritrypsinbrist

Organisation: forskargrupp

Forskning

Gruppen driver forskning kring det kliniska förloppet och risk för utveckling av lungsjukdom, leversjukdom och andra sjukdomar vid alfa-1-antritrypsinbrist (AAT-brist). En del av forskningen är baserad på det svenska nationella registret över personer med svår alfa-1-antitrypsinbrist (AAT-registret). Gruppen följer också upp en unik kohort av individer med svår och måttlig AAT-brist som identifierats via neonatal screening mellan 1972-194. Kohorten är den enda gruppen av bristindivider i världen, som har identifierats vid födelsen och följs upp regelbundet genom livet.

Senaste forskningsoutput

Kjell Toren, Linus Schiöler, Anne Lindberg, Anders Andersson, Annelie F. Behndig, Göran Bergström, Anders Blomberg, Kenneth Caidahl, Jan Engvall, Maria Eriksson, Viktor Hamrefors, Christer Janson, David Kylhammar, Eva Lindberg, Anders Lindén, Andrei Malinovschi, Hans Lennart Persson, Martin Sandelin, Jonas Eriksson Ström, Hanan A. Tanash & 4 andra, Jenny Vikgren, Carl Johan Östgren, Per Wollmer & C. Magnus Sköld, 2020, I : BMJ Open Respiratory Research. 7, 1, e000600.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hanan Tanash, Magnus Ekström, Nawfal Basil, Eva Rönmark, Anne Lindberg & Eeva Piitulainen, 2020, I : International Journal of COPD. 15, s. 1245-1252 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)