Aneuploidi i cancer

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Hematologi

Nyckelord

  • Leukemi, barnleukemi, hyperdiploidi, hypodiploidi, sköldkörtelcancer, cancergenomik, aneuploidi

Beskrivning

Forskning

Cancer uppstår när en cell förvärvar avvikelser i kromosomerna, som innehåller våra gener. I vår grupp studerar vi olika typer av tumörer som uppvisar s k aneuploidi, vilket är en typ av mutation som innebär att cancercellerna innehåller för många eller för få kromosomer. Vår forskning är huvudsakligen fokuserad på två olika sorters cancer; dels en typ av barnleukemi som har för många kromosomer, kallad hyperdiploid akut lymfatisk leukemi, och dels elakartad sköldkörtelcancer. Målsättningen med vår forskning att förstå de grundläggande biologiska mekanismer som styr utvecklingen av en cancercell. Ur ett medicinskt perspektiv så är förhoppningen dels att hitta verktyg för att bättre anpassa sjukdomsbehandlingen till varje enskild patient, dels att hitta nya behandlingssätt och därmed öka överlevnaden i dessa cancertyper.

Senaste forskningsoutput

Minjun Yang, Vesterlund, M., Siavelis, I., Moura-Castro, L. H., Anders Castor, Thoas Fioretos, Jafari, R., Henrik Lilljebjörn, Odom, D. T., Linda Olsson, Naveen Ravi, Eleanor L. Woodward, Harewood, L., Lehtiö, J. & Kajsa Paulsson, 2019 apr 3, I : Nature Communications. 10, 1, 1519.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ola Forslund, Natsuki Sugiyama, Chengjun Wu, Naveen Ravi, Jin, Y., Swoboda, S., Andersson, F., Bzhalava, D., Hultin, E., Kajsa Paulsson, Dillner, J., Stefan Schwartz, Johan Wennerberg & Lars Ekblad, 2019 mar 25, I : BMC Cancer. 19, 1, 265.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Naveen Ravi, Minjun Yang, Sigurdur Gretarsson, Jansson, C., Mylona, N., Sydow, S. R., Eleanor L. Woodward, Lars Ekblad, Johan Wennerberg & Kajsa Paulsson, 2019 mar 22, I : Cancers. 11, 3, 402.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (17)