Tillämpad masspektrometri inom miljömedicin

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Nyckelord

  • Pesticider, hormonstörande ämnen, PAH, PFAS, isocyanater, härdplaster, ftalater, bisfenoler, toxikologi, nanopartiklar, molekylär epidemiologi, biomarkörer, miljögifter, GC-MS/MS, LC-MS/MS

Beskrivning

Forskning

Det övergripande syftet med vår forskning är att undersöka befolkningens exponering av miljögifter – både från allmänmiljön och på arbetsplatser, samt att utvärdera hur dessa påverkar kroppen. Vi arbetar med att utveckla känsliga, analytiska metoder baserade på masspektrometri för att mäta exponeringsbiomarkörer i biologiska prover som t ex blod och urin. På det sättet kan vi undersöka dels yttre exponeringsnivåer, men även kroppens förmåga att ta upp, metabolisera och utsöndra främmande ämnen. I flera av projekten studerar vi sambandet mellan exponering och hälsa genom analys av markörer för tidiga biologiska effekter såsom oxidativ stress och inflammation. Vi mäter även nivåer av ämnen i vissa miljöprover såsom luft och damm i vårt laboratorium som är utrustat med den senaste teknologin inom masspektrometri och har en ledande roll internationellt inom exponeringsanalyser.

Senaste forskningsoutput

Katherine Svensson, Eva Tanner, Chris Gennings, Christian Lindh, Hannu Kiviranta, Sverre Wikström & Carl Gustaf Bornehag, 2021 dec 1, I: Scientific Reports. 11, 1, 11036.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Richelle D. Björvang, Jasmin Hassan, Maria Stefopoulou, Kristina Gemzell-Danielsson, Matteo Pedrelli, Hannu Kiviranta, Panu Rantakokko, Päivi Ruokojärvi, Christian H. Lindh, Ganesh Acharya & Pauliina Damdimopoulou, 2021 okt 1, I: Environment International. 155, 106589.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Marie C Conway, Emeir M McSorley, Maria S Mulhern, Toni Spence, Maria Weslowska, J J Strain, Edwin van Wijngaarden, Phil W Davidson, Gary J Myers, Karin E Wahlberg, Conrad F Shamlaye, Diego F Cobice, Barry W Hyland, Daniela Pineda, Karin Broberg & Alison J Yeates, 2021 feb 2, I: British Journal of Nutrition. 22 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (92)