Akvatisk ekologi

Organisation: forskargrupp

Beskrivning

Forskargruppen Akvatisk ekologi studerar bland annat hur klimatförändringen påverkar akvatiska system. Vad är det som gör att ett ekosystem ersätts av ett annat? Andra exempel på vad gruppen undersöker är: populationsgenetik, samspel mellan predatorer och bytesdjur, hållbara fiskodlingar och effekten av bekämpningsmedel.

Forskning

På Akvatisk ekologi sysslar vi med allt från ekosystem i små bäckar och dammar till livets förutsättningar i stora sjöar och i världshaven. Vi undersöker såväl molekyler som stora, komplexa ekosystem. Ett mål är att hitta svar på hur klimatförändringar påverkar fiskar, växter och andra organismer som lever i vatten. Vilka faktorer kan leda till att ett system ersätts av ett annat? Vi letar efter förklaringar till varför olika varelser beter sig på ett visst sätt. Är det arv eller miljö som styr beteendet? Ett område som vi studerar är samspelet mellan predatorer och bytesdjur. Evolution och hur vattenlevande arter uppstår och utvecklas är ett annat fält som vi arbetar med. Vilka förutsättningar krävs för biologisk mångfald? Vi undersöker hur bekämpningsmedel påverkar vatten och livet i vatten. Har bekämpningsmedel har effekt på fiskarnas inre organ och nervsystem? Vad krävs för att ett fiske ska kallas hållbart? Är hållbart fiske en förutsättning för att arter inte ska bli utrotade?

Senaste forskningsoutput

PollerGEN Consortium PollerGEN Consortium, 2021 mar 5, I: Current Biology. 31, 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

M. Sagova-Mareckova, J. Boenigk, A. Bouchez, K. Cermakova, T. Chonova, T. Cordier, U. Eisendle, T. Elersek, S. Fazi, T. Fleituch, L. Frühe, M. Gajdosova, N. Graupner, A. Haegerbaeumer, A. M. Kelly, J. Kopecky, F. Leese, P. Nõges, S. Orlic, K. Panksep & 14 andra, J. Pawlowski, A. Petrusek, J. J. Piggott, J. C. Rusch, R. Salis, J. Schenk, K. Simek, A. Stovicek, D. A. Strand, M. I. Vasquez, T. Vrålstad, S. Zlatkovic, M. Zupancic & T. Stoeck, 2021 mar 1, I: Water Research. 191, 116767.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

PollerGEN Consortium PollerGEN Consortium, 2021 mar, I: Science Advances. 7, 13, 11 s., eabd7658.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (507)