Artificiell intelligens och bioinformatik inom thoraxkirurgisk vetenskap

Organisation: forskargrupp