Biodiversitet och bevarandevetenskap

Organisation: forskargrupp

Beskrivning

Forskargruppen Biodiversitet och bevarandevetenskaps mål är att flytta fram den vetenskapliga förståelsen för hur mänskliga aktiviteter påverkar biodiversiteten och leder till ändrade förutsättningar för såväl människor som växter och djur.

Forskning

Vad krävs för lyckad migration? Vad krävs för att anpassa sig till den nya livsmiljön? Vi undersöker effekterna på den biologiska mångfalden och olika tjänster i ekosystemet, exempelvis pollinering och kolupptag. Vi bedriver både grundforskning och tillämpad forskning. För oss är den kombinationen det bästa sättet att förstå hur bland annat modernt jordbruk och skogsbruk påverkar uthålligheten hos populationer och förutsättningarna för olika delar av ekosystemet. En viktig del i vår forskning är att förstå hur fördelarna med olika strategier förhåller sig till varandra. På så vis ökar vi förståelsen för hur naturvård på bästa sätt integreras med produktion inom jordbruk och skogsbruk. Därmed ökar kunskapen om ekosystemet, bevarandemål och möjligheten för populationer att återhämta sig när förutsättningar och livsmiljöer förändras.

Senaste forskningsoutput

Lena Bergström, Pernilla Borgström, Henrik G. Smith, Sara Bergek, Paul Caplat, Michele Casini, Johan Ekroos, Anna Gårdmark, Christina Halling, Magnus Huss, Anna Maria Jönsson, Karin E. Limburg, Paul Miller, Lovisa Nilsson & Leonard Sandin, 2020 sep 7, 89 s. (Klimatologi; nr. 56)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (1)