Biogena aminer

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmakologi och toxikologi
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Annan medicinsk grundvetenskap
  • Cancer och onkologi

Forskning

Polyaminer är en grupp av ämnen, som är nödvändiga för en rad viktiga processer i cellen. För låga nivåer verkar hämmande på celltillväxten, medan förhöjda polyaminnivåer kan resultera i en omvandling av cellen till en cancercell eller till celldöd. Kopplingen mellan vävnadstillväxt och polyaminer medför att syntesen av dessa aminer utgör ett potentiellt mål för läkemedel mot olika sjukdomar som involverar celltillväxt. Exempelvis fungerar det effektivaste läkemedlet som finns idag mot Afrikansk sömnsjuka genom att hämma bildningen av polyaminer hos den parasit som orsakar sjukdomen. Det aktuella projektet involverar två betydande delar inom polyaminforskningen. Den ena är att klarlägga de reglermekanismer som är involverade i kontrollen av intracellulära polyaminnivåer. Den andra delen av projektet rör polyaminbiosyntesen som möjlig angreppspunkt för läkemedel mot malaria.

Senaste forskningsoutput

Amalia Forte, Carmela Rita Balistreri, Marisa De Feo, Alessandro Della Corte, Per Hellstrand, Lo Persson & Bengt Olof Nilsson, 2019, I : Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 129, s. 179-187 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Janina Sprenger, Jannette Carey, Bo Svensson, Verena Wengel & Lo Persson, 2016 sep 1, I : PLoS ONE. 11, 9, e0163442.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (39)