Neurokognitiva funktioner och psykopatologi hos barn och ungdomar

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Forskning

Vi studerar biologiskt betingade beteendemekanismer med avseende på neuropsykiatriska och emotionellt betingade patologiska tillstånd hos barn och ungdomar. Vi använder till exempel kognitiva/beteendeinriktade experiment och elektrofysiologi för ökad förståelse för ADHD, autism, tvångstillstånd samt ångesttillstånd och depression. Vår målsättning är att förbättra diagnostik, behandling och studera hur det går för patienterna på lång sikt.

Senaste forskningsoutput

Emma Claesdotter-Knutsson, Åkerlund, S., Matti Cervin, Maria Råstam & Magnus Lindvall, 2019, I : Neurology Psychiatry and Brain Research. 32, s. 122-125 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (9)