Bröst- och ovarialcancer

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Forskning

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Ovarialcancer upptäcks ofta sent och prognosen är därför dålig. Den relativa 5-årsöverlevnaden är mindre än 50%, jämfört med >80% för bröstcancer. Den idag rådande uppfattningen är att det som kallas ovarialcancer i själva verket är olika sjukdomar, med skillnader i var de uppkommer, vilka egenskaper de har och hur de svarar på behandling. För att förbättra överlevnaden i ovarialcancer krävs en bättre förståelse för de mekanismer som ligger bakom uppkomsten av sjukdomen, liksom vilka molekylära egenskaper som påverkar sjukdomsförloppet och behandlingsresponsen. Studierna baseras på vävnadsprover från patienter samt cellinjer. Ökad kunskap om hur bröst- och ovarialcancer uppstår och vad som orsakar sjukdomsheterogeniteten skulle kunna leda till utveckling av nya, mer effektiva behandlingar.

Senaste forskningsoutput

Kajsa Ericson Lindquist, Cristina Ciornei, Sofia Westbom-Fremer, Inga Gudinaviciene, Anna Ehinger, Nektaria Mylona, Rodrigo Urdar, Maria Lianou, Franziska Svensson, Tomas Seidal, Felix Haglund, Katalin Dobra, Mátyás Béndek, Erika Bardóczi, Aneta Szablewska, Marek Witkowski, Maria Ramnefjell, Luis E. De Las Casas, Miklos Gulyas, Agnes Hegedus & 2 andra, Patrick Micke & Hans Brunnström, 2021 feb 5, I: Journal of Clinical Pathology. jclinpath-2020-207257.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jennifer A. Bennett, Robert H. Young, Brooke E. Howitt, Sabrina Croce, Pankhuri Wanjari, Chaojie Zhen, Arnaud Da Cruz Paula, Emily Meserve, J. Kenneth Schoolmeester, Sofia Westbom-Fremer, Eduardo Benzi, Ninad M. Patil, Loes Kooreman, Mona El-Bahrawy, Gian Franco Zannoni, Thomas Krausz, W. Glenn McCluggage, Britta Weigelt, Lauren L. Ritterhouse & Esther Oliva, 2021, I: American Journal of Surgical Pathology. 001677.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (39)