Bröst- och ovarialcancer

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Forskning

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Ovarialcancer upptäcks ofta sent och prognosen är därför dålig. Den relativa 5-årsöverlevnaden är mindre än 50%, jämfört med >80% för bröstcancer. Den idag rådande uppfattningen är att det som kallas ovarialcancer i själva verket är olika sjukdomar, med skillnader i var de uppkommer, vilka egenskaper de har och hur de svarar på behandling. För att förbättra överlevnaden i ovarialcancer krävs en bättre förståelse för de mekanismer som ligger bakom uppkomsten av sjukdomen, liksom vilka molekylära egenskaper som påverkar sjukdomsförloppet och behandlingsresponsen. Studierna baseras på vävnadsprover från patienter samt cellinjer. Ökad kunskap om hur bröst- och ovarialcancer uppstår och vad som orsakar sjukdomsheterogeniteten skulle kunna leda till utveckling av nya, mer effektiva behandlingar.

Senaste forskningsoutput

Sahin, I. D., Jenny Maria Jönsson & Ingrid Hedenfalk, 2019 dec 10, I : Oncotarget. 10, 65, s. 6981-6996 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Arildsen, N. S., Laura Martin de la Fuente, Måsbäck, A., Malander, S., Ola Forslund, Päivi Kannisto & Ingrid Hedenfalk, 2019 okt 29, I : Scientific Reports. 9, 1, s. 1-8 15506.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (30)