Bröstcancer - prevention & intervention

Organisation: forskargrupp

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • bröstcancer

Forskning

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen hos kvinnor och antalet diagnostiserade världen över ökar. Samtidigt blir vi mer och mer överviktiga. Bröstcancer och övervikt har många gemensamma riskfaktorer och fetma är i sig är en riskfaktor för att utveckla bröstcancer. Även om de kliniska sambanden är tydliga saknas biologiska förklaringsmodeller till hur systemiska och lokala effekter av fetma bidrar till ökad uppkomst och spridning av bröstcancer; kommunikationen mellan olika celltyper och bindväv i tumörens mikromiljö spelar sannolikt en viktig roll för cancerns utveckling. Förändringar i halterna av blodfetter och kolesterol kan också vara en orsak och på senare tid har statiner rönt stor uppmärksamhet inom cancerforskningen. Minskad celldelning och ökad celldöd är effekter som gör dem intressanta för bröstcancerutveckling, men det krävs funktionella studier i både normal och cancerbröstvävnad samt kliniska studier för att kunna förstå deras roll och fulla potential.

Senaste forskningsoutput

Mikael Eriksson, Martin Eklund, Signe Borgquist, Roxanna Hellgren, Sara Margolin, Linda Thoren, Ann Rosendahl, Kristina Lång, José Tapia, Magnus Bäcklund, Andrea Discacciati, Alessio Crippa, Marike Gabrielson, Mattias Hammarström, Yvonne Wengström, Kamila Czene & Per Hall, 2021 mar 18, I: Journal of Clinical Oncology. JCO2002598.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Michèle Matta, Inge Huybrechts, Carine Biessy, Corinne Casagrande, Sahar Yammine, Agnès Fournier, Karina Standahl Olsen, Marco Lukic, Inger Torhild Gram, Eva Ardanaz, Maria José Sánchez, Laure Dossus, Renée T. Fortner, Bernard Srour, Franziska Jannasch, Matthias B. Schulze, Pilar Amiano, Antonio Agudo, Sandra Colorado-Yohar, J. Ramón Quirós & 18 andra, Rosario Tumino, Salvatore Panico, Giovanna Masala, Valeria Pala, Carlotta Sacerdote, Anne Tjønneland, Anja Olsen, Christina C. Dahm, Ann H. Rosendahl, Signe Borgquist, Maria Wennberg, Alicia K. Heath, Dagfinn Aune, Julie Schmidt, Elisabete Weiderpass, Veronique Chajes, Marc J. Gunter & Neil Murphy, 2021, I: BMC Medicine. 19, 1, 81.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (68)